ทำนายฝัน 'บริโภค'

ฝันเห็น ฝันว่า บริโภค ฝันว่าได้บริโภคอาหารเข้าไปอิ่มเต็มที่ คุณจะได้รับทุกข์และเคราะห์จากการเจ็บป่วย หรือ อาจเสียเงินทอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บริโภค'

ฝันว่าได้บริโภคอาหารเข้าไปอิ่มเต็มที่ คุณจะได้รับทุกข์และเคราะห์จากการเจ็บป่วย หรือ อาจเสียเงินทอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พวงกุญแจ หยก ตาชั่ง เป็นบ้า นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ปราสาทเล็กๆ จอบหรือเสียม ทวด กาน้ำร้อน ซื้อขาย ผมร่วง ทำนบ สีฟ้า จับผีเสื้อ เหยียบขี้ ตกกล้า เตาไฟ ฌาน ถูกต่อต่อย อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ซองจดหมายสีขาว ตีฆ้อง ถูกกักตัว ตัวเงินตัวทอง เดินละเมอ ก้อนหิน เห็นปีศาจกินคน ครก กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา เรือน ธนู ฆ่าผีเสื้อ ปวดท้อง ถังขยะ อาเจียนเป็นหนอง ฝีขึ้นตามร่างกาย อยู่ในอาการผิดหวัง ขา โถส้วม เครื่องครัว พืชผัก มีหางงอก ฉัตรเงิน ฉัตรทอง นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ปืน งมหอย เปลวไฟ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ฟันหลุด ปี่ คิ้วตัวเองดกดำ ตกบ่อมีหนอน ก้ามปู คนตกนรก ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง เพื่อนตาย ได้พูดคุยกับเพื่อน สาวไส้ ชลธาร ปลูกบ้านต้นไม้ มาลี บวงสรวง รัศมี นาฬิกาข้อมือเสีย ตกน้ำร้อน งานโกนจุก กงเกวียน หอยที่มีเนื้อเต็ม อากาศบริสุทธิ์ คลอดลูก ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน จำปีหรือจำปา งูกัด บ้านมีช่องโหว่ หนู เฒ่าแก่ เดือน ผู้หญิงถือมีด ทำร้าย กุ้งยักษ์ กินหัวสุกร ปราศจากอํานาจ กล้วยเน่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี น้ำพริก บวชชี ทะเลาะกับคนรัก รังนก ยางรถ เพชรนิลจินดา วงล้อกำลังหมุน ลุยไฟ ถูกพายุพัดพาไปไกล กำนัน น้ำหอม สังกะสี นั่งบนแคร่หาม ฝา ยกโทษให้ใครบางคน ตะกร้าพลาสติก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM