ทำนายฝัน 'บริโภค'

ฝันเห็น ฝันว่า บริโภค ฝันว่าได้บริโภคอาหารเข้าไปอิ่มเต็มที่ คุณจะได้รับทุกข์และเคราะห์จากการเจ็บป่วย หรือ อาจเสียเงินทอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บริโภค'

ฝันว่าได้บริโภคอาหารเข้าไปอิ่มเต็มที่ คุณจะได้รับทุกข์และเคราะห์จากการเจ็บป่วย หรือ อาจเสียเงินทอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไส้เดือน ฟันบนตนเองหัก ตกกองไฟ นาฬิกาข้อมือ ขี้ ผู้หญิงหัวล้าน ขี่ม้า ถูก แตน-ต่อ ต่อย ตำหนัก ถูกทรมาน งง ตีเหล็ก ช่วยคน ธงบนบ้าน ไก่ ไส้ไหลจากท้อง เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง พระจันทร์เดือนหงาย สัปเหร่อ ฐานทัพทหาร ยื้อแย่ง ประดิษฐ์ ดูหนัง นั่งเรือ รักตัวเอง เท้าขาด กระบอก ผลไม้ ปลาหลีฮื้อ นำอุจจาระกลับบ้าน สติ พายเรือตามลำพัง นกกา ถูกน้ำร้อนลวก ปลูกต้นไม้ ภรรยาออกจากบ้าน ช้องผม หลงทาง ดื่มน้ำฝน ตกเลือด ตัวเองถูกฉีดยา ประตูที่ปิดตาย ขนสัตว์ นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค เลื่อย สิริภาจุกาภรณ์ นุ่งผ้าขาว งมของในแม่น้ำ สายสะพาย ฝนครึ้ม ไฮไฟว์ ( hi5 ) ซาบซึ้งใจ กินกล้วย มองนํ้าตกกับคนรัก ลูกเต๋า นั่งมองน้ำตกกับคนรัก แสดงละคร หิมพานต์ (ป่า) แบกหาม บานไม่รู้โรย หมา ดวงจันทร์ ฆ่างู ฆ่าผึ้ง ม้าสีดำ พรวนดิน ถูกจับ สายรุ้ง ตกหน้าผา ต้นกัลปพฤกษ์ ปลาหมึก ฆ่าเต่า วงล้อกำลังหมุน ร่วมงานทอดกฐิน ไว้ทุกข์ ทาสี อ่าง สร้าง นุ่งโจงกระเบน เลือกตั้ง ฉุด ลมหายใจมีกลิ่นหอม ฆาตกรรม จับ เป็นใบ้ ฟองสบู่ ขนมปัง ฟัน ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า หว่านข้าวในนา ตกงาน ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง เลี้ยงกระต่าย เงา กระบอกสูบลม ท้องเดิน ร่องน้ำ ถั่วลิสง ได้ยินเสียงปืนใหญ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM