ทำนายฝัน 'บริโภคเนื่อสุกร'

ฝันเห็น ฝันว่า บริโภคเนื่อสุกร คุณจะหมดเคราะห์ หรือ มีทุกขลาภในเวลาเดียวกัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บริโภคเนื่อสุกร'

คุณจะหมดเคราะห์ หรือ มีทุกขลาภในเวลาเดียวกัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จองหอง เสวียน ฝันเห็นนํ้าวน เงาตัวเองในกระจก ตะกร้อ ต่อสู้กับคนร้าย ละทิ้งบ้าน โกนผม ผดุงครรภ์ พ่อตาย เกิดสงคราม ปอด ขนตาร่วง เสือตาย พระพิฆเณศ ดื่มน้ำฝน ทุ่งโล่ง จานชาม ทำผ้าเช็ดหน้าหาย อีเมล ( Email ) ปล้นสะดม ชายหนุ่ม ภิกษุณี หมาหอน โขลงช้าง เสื้อใหม่ ฝังศพคนที่รู้จัก ตัวเองถูกฉีดยา ทหารเข้าบ้าน ชักว่าว ธนูหลายดอก จมูกขาด ฉีกกระดาษ ทาแป้ง คนเมา นอนบนพื้นน้ำ ทูต พระพุทธรูป ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ซื้อของโบราณ สระผม นางเงือก กล่าวคำอำลากับใครบางคน ความรัก สมุด แบกหาม ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น โลกแตก พวงมาลา ชี ถีบจักรเย็บผ้า ลูกเห็บตก ปลูกกล้วย ขี่สุกร เก็บกวาดบ้าน สุกรกลายเป็นคน กัดลิ้นตัวเองขาด แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ตัวเองเป็นชู้ เข็มเย็บผ้า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ไข่มุก พระราชินี ระบำ ฝูงกบ จำนวนมาก เมฆกลางแดด ถ้วยกาแฟ ทอดสมอ บ้านพัง จักรพรรดิ กระท่อมริมทะเล ตู้นิรภัย หาบขี้กลับบ้าน อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น คราด ถูก แตน-ต่อ ต่อย กัดคน ฮองเฮา (ราชินี) แลบลิ้น กัลปพฤกษ์ เบ็ดตกปลา กล้วยเน่า ก้างปลา สวรรค์ เครื่องจักรไม่ทำงาน พริก คุก ตะราง สุรา แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ฆ่างู ผ่าท้อง ตอไม้ เล่น pubg ขนมอร่อย พิมพ์ เดินบนฟ้า ทะเลที่เงียบสงบ ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ล้างเท้าตัวเอง นำพัดมาโบกตามร่างกาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM