ทำนายฝัน 'บวชชี'

ฝันเห็น ฝันว่า บวชชี ฝันว่าตัวเองได้บวชบวชชี คุณเป็นนิมิตที่ดีต่อดวงชะตา ชีวิตจะดีขึ้น โรคภัยไข้เจ็บเคระห์กรรม ความทุกข์โศกทั้งหลายกำลังจะผ่านพ้นไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บวชชี'

ฝันว่าตัวเองได้บวชบวชชี คุณเป็นนิมิตที่ดีต่อดวงชะตา ชีวิตจะดีขึ้น โรคภัยไข้เจ็บเคระห์กรรม ความทุกข์โศกทั้งหลายกำลังจะผ่านพ้นไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เซิ้ง ตู้นิรภัย ก่อสร้าง พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง แสงบนท้องฟ้า มีปากเสียงภายในครอบครัว พวงมาลัยดอกไม้สด เครื่องศาสตราวุธ พระจันทร์ จมน้ำ เล่นไพ่ สวมเสื้อสีขาว ใช้ยาเสพติด ตะกวดขึ้นบ้าน บอลลูนตก ฉางข้าว ป่า สร้อย เสี้ยนหนาม เป็นคนผอมบาง ฝนหยุดตก ตกเขา มงกุฎ ผู้หญิงโพกผ้า ดนตรี กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ลำธาร ปืนใหญ่ งม กระดานดำว่างเปล่า เดินทางก่อนกำหนด ความลับ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก เดินขึ้นที่สูง นกยูงรำแพน ป่าช้า ไหล่ นางฟ้า บัตรเชิญ กระแต ฝนตกปอยๆ ผลไม้ ช้องผม เจ็บป่วย ธง ร้องตะโกน ศาลพระภูมิ แก้ม เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ระบำ ฤกษ์ไม่ดี กำไลข้อมือ เข็มเย็บผ้า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ นอนบนเตียง เดินเล่นบนหาดทราย คนรักได้รับบาดเจ็บ เอทีเอ็ม กุ้งมังกร ซองบุหรี่ ผิวหนัง ภรรยา ฉลาม กล้วยไม้ หัวไก่ ถูกฝังทั้งเป็น กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ตู้ แคร่หาม ตำรวจตั้งด่าน ปราสาทเก่าแก่ ตับไต วิ่ง เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป หายใจอึดอัด กระโปรงใหม่ ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม โรงพยาบาล กระซิบกับเพื่อน ขี่สุกร ตัวเองมีปีก ถีบจักรยาน แจกันคู่ ต้นไม้แห้ง เสือกัดตัวเอง เห็นกระดุม ได้กลิ่นธูป ฆาตกรรม ปืน เป่าขลุ่ย ซื้อไม้กระดาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ธงบนเรือ สามเณร ดื่มกาแฟ ฮูก (นกฮูก) ดอกราตรี ค่ำมืด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM