ทำนายฝัน 'บวชภิกสุนี'

ฝันเห็น ฝันว่า บวชภิกสุนี ฝันว่าตัวเองได้บวชภิกสุนี คุณเป็นนิมิตที่ดีต่อดวงชะตา ชีวิตจะดีขึ้น โรคภัยไข้เจ็บเคระห์กรรม ความทุกข์โศกทั้งหลายกำลังจะผ่านพ้นไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บวชภิกสุนี'

ฝันว่าตัวเองได้บวชภิกสุนี คุณเป็นนิมิตที่ดีต่อดวงชะตา ชีวิตจะดีขึ้น โรคภัยไข้เจ็บเคระห์กรรม ความทุกข์โศกทั้งหลายกำลังจะผ่านพ้นไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยิงธนู กวนอิม มู่ลี่ ฝักดาบ อาบน้ำ ธารน้ำ ลากเกวียน ผึ้ง ใบลาน ช่วยคน ของเน่าเสีย รวงข้าว ตัวเองมีผมหงอก ลากสัตว์ บุคคลที่เป็นคนร้าย เช็คเด้ง เล่นฟองสบู่ กาน้ำ ถนน ตัวเองถูกธรณีสูบ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อ ลุยโคลน นาเกลือ คนมุงซื้อขาย ลม บ้านไฟไหม้ ตลาด กะเหรี่ยงคอยาว กุมารเทพ ผ้าแพร ปืน หญิงแต่งชุดสีเขียว เกวียน หิมะตกในฤดูร้อน เน็ตไอดอล ตกบ่อมีหนอน แฉลบ ดวงอาทิตย์ตก ฟองน้ำ น้ำผึ้ง เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ตัดเล็บ กระจาด ขิม ดับตะเกียง เพชรรัตนราชสุดา ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) โอเอซิส กระดาษเปื้อนหมึก ซี่โครงหัก กิ่งก่าวิ่งไปมา กินผัก บูชา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ เวทีมวย ร้องไห้ จับหนอน ดนตรี ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ยอดโดม ตัดนิ้วมือตัวเอง เงาตัวเองในกระจก แกะสลักรูปปั้น กระแสน้ำ ตกกล้า เชือดคอสุกร ตำรา เพื่อน สร้อยทอง ภูเขาไปกำลังระเบิด ชักลาก ทันตแพทย์ สวน ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี สังข์ หวีไม้ แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน พังประตู กกไข่ บัวหลวง กินหมูกะทะ ข่วน หลงทาง ปีนป่ายภูเขา จับสายสิญจน์ ตะปู กินข้าว ฉาบ อดอยาก เด็กนอนบนเตียง คอมพิวเตอร์ ศีรษะมีเหา ก้อนหินตก กระดานดำว่างเปล่า ใช้ยาเสพติด กล้วยแขก จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ครัว นักบุญ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM