ทำนายฝัน 'บวชภิกสุนี'

ฝันเห็น ฝันว่า บวชภิกสุนี ฝันว่าตัวเองได้บวชภิกสุนี คุณเป็นนิมิตที่ดีต่อดวงชะตา ชีวิตจะดีขึ้น โรคภัยไข้เจ็บเคระห์กรรม ความทุกข์โศกทั้งหลายกำลังจะผ่านพ้นไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บวชภิกสุนี'

ฝันว่าตัวเองได้บวชภิกสุนี คุณเป็นนิมิตที่ดีต่อดวงชะตา ชีวิตจะดีขึ้น โรคภัยไข้เจ็บเคระห์กรรม ความทุกข์โศกทั้งหลายกำลังจะผ่านพ้นไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถ่อเรือ ซองจดหมายสีชมพู ฮวงซุ้ย ถูกหวายรัด เข็มเย็บผ้า กระดาษสีขาว พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง แมวดำ ขี่สัตว์ ท้องฟ้าสีแดง กินอาหารเจ จาระบี เดินเล่นบนหาดทราย ฝา งมหาของ ดื่มน้ำฝน สุกรตายเอง จน ข่วน บัว ทะเลที่เงียบสงบ เปิดร้านค้าขายสินค้า กินเนื้อวัว น้ำพุสวยงาม หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง นัยน์ตา งม กินนก ขาด้วน หูแหว่ง ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ความรักระหว่างคน 3 คน ขี่ม้า ผนัง ขึ้นบันได ขึ้นเขา ทาเล็บ กระดานดำว่างเปล่า เงินปากผี ใส่บาตร ทำขวัญ บนบาน ขายตู้ ขายโต๊ะ จับสุกร เพื่อนอยู่ห่างไกล ร้านค้า ฝาหม้อตกลงพื้น จับกุ้ง รีดนมโค สาหร่าย ญาตินํ้าตาตก เครื่องร่อน เศษอาหาร ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ไหล่เจ็บ มาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ร้องเพลง ตัดนิ้วมือตัวเอง มีดบาด ญาณ แมลงวัน ลากฉุด ห่านฟ้า จันทร์เพ็ญ โง่ ศพถูกมัดตราสัง ขาหัก ของกำนัล เลือดออกทางทวาร การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ จักรพรรดิ มโหรี ขนนกสีขาว ภรรยามีครรภ์ ไม้กางเขน กระต่าย รัศมี จมูกแหว่ง ขันตักน้ำ เสาตกน้ำมันในบ้าน น้ำมัน ถ่ายรูป กุ้งทะเล พระราชวัง คลอดบุตร กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี สวมเสื้อสีเหลือง ชักว่าว แตงโม ท้องเดิน มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ รักชาติ เดินสะดุดหกล้ม ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ทาขมิ้น มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ลาวาภูเขาไฟ กินเนื้อหมู กระถางสามขา เด็ดพริกออกจากต้นพริก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM