ทำนายฝัน 'บอลลูน'

ฝันเห็น ฝันว่า บอลลูน ฝันเห็นบอลลูน การงานของคุณจะมีอุปสรรคทำให้ล่าช้า หากฝันว่าอยู่บนบอลลูน การเดินทางจะติด ๆ ขัด ๆ และหากฝันเห็นบอลลูนตก คุณจะอยู่เย็น เป็นสุข ปราศจากศัตรูและโรคภัยต่าง ๆ จะมีโชคลาภเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการเสี่ยงดวง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บอลลูน'

ฝันเห็นบอลลูน การงานของคุณจะมีอุปสรรคทำให้ล่าช้า หากฝันว่าอยู่บนบอลลูน การเดินทางจะติด ๆ ขัด ๆ และหากฝันเห็นบอลลูนตก คุณจะอยู่เย็น เป็นสุข ปราศจากศัตรูและโรคภัยต่าง ๆ จะมีโชคลาภเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการเสี่ยงดวง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ท่องเที่ยวต่างประเทศ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น วาฬ คุก ตะราง พูดคุยกับคนต่างชาติ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) เอทีเอ็ม ทะเล ตักน้ำ วงเวียน ทหารเข้าบ้าน แดดเผาผิวหนังจนเกรียม กระโปรงใหม่ ทาขมิ้น แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป น้ำมัน ฝูงคนจำนวนมาก ซอ ร้องตะโกน ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ถูกพายุพัดพาไปไกล เดินกะโผลกกะเผลก ตกลงไปในบ่อ ผู้หญิงพายเรือ อรุณ จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด หมาเลียขา ผิงไฟ นุ่งชุดแดง ขโมยเงิน นกร้อง กระท่อมในป่า โฉนดที่ดิน กรวยกรอกน้ำ มหาสมุทร เรือนแพ ผ้าโพกหัว เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว ฟักทอง เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ เจ็บปวดตามร่างกาย ขาด้วน ขี้เถ้า เสี้ยนหนาม ตกปลา ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ผมร่วง เลี้ยงกระต่าย คนป่วยอยู่บนรถ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ถูกตะปูตำเท้า ได้เป็นเจ้าสาว นางฟ้า ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ เห็นกองไม้กระดาน ยื้อแย่ง เงินกู้ รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ลา ( สัตว์ ) สุนัขคาบหม้อ สัปเหร่อ ตักน้ำราดตนเอง กระเป๋าเดินทาง เกณฑ์ทหาร นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ งานแต่งงาน แสง จมูกของตัวเองยาวใหญ่ รบชนะ ท่าเรือ บ้านร้าง ดู pornhub บวชชี ไซเรน กุ้งทะเล ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ทอดทิ้งภริยา ธงชัย นกกระเรียน ล้างเท้าตัวเอง ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด กระสือ ไหล่ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ต้นกัลปพฤกษ์ รังดุม กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ยิงกา โกศ คนมีเขา ฆ้อง กงเต๊ก เดินถอยหลัง เลือกตั้ง งูจงอางไล่ ตะเพียน ซักผ้า ทุบตีภรรยา พระวรราชาทินัดดามาตุ ผ้าสีขาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM