ทำนายฝัน 'บอลลูนตก'

ฝันเห็น ฝันว่า บอลลูนตก คุณจะอยู่เย็น เป็นสุข ปราศจากศัตรูและโรคภัยต่าง ๆ จะมีโชคลาภเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการเสี่ยงดวง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บอลลูนตก'

คุณจะอยู่เย็น เป็นสุข ปราศจากศัตรูและโรคภัยต่าง ๆ จะมีโชคลาภเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการเสี่ยงดวง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดม พังพอน ซุง ปีนข้ามกำแพง เป็ด ธรณีสูบ ภรรยาเสียชีวิต ซักผ้า ทำโรตี บุพการี เดินสะดุดหกล้ม ยกของหนัก วิ่งออกกำลังกาย ห้อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฉางข้าว กำแพงโบราณ ถูกปล้น นุ่งผ้าใหม่ เจ็บปวด ต้นไม้แห้ง กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ย่าง จับกัง พวงกุญแจ พูดกับกลุ่มชน ญาติกำลังจะตาย พระราชินี โซ่ตรวน เกลียดคนต่างชาติ เพชรรัตนราชสุดา คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง นาก ซื้อเต่า ญาตินํ้าตาตก ประทัด บุตร ไต่เขา พัชรกิติยาภา กระป๋องนม ช่างไม้ เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ฤดูร้อน ควันไฟ ยิงธนู ทีปังกรรัศมีโชติ ตู้ กระดาษเปื้อนหมึก เวที มวย งูกินสัตว์ รีดนมโค เรือโยง เสื้อผ้า ขโมยขึ้นบ้าน ลูกจัน ศาล มีเขาบนหัว ไฟไหม้ในท้องฟ้า งูเหลือม นักบิน ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เครื่องพิมพ์ดีด หุ่นยนต์ ฟันล่างหัก เพื่อน หม้าย ขนมเข่ง ญาติตาย น้ำพริก ตกใจเพราะเห็นผี ต่อ เครื่องศาสตราวุธ งานบวช ฝูงคนจำนวนมาก ใส่ต่างหู ดื่ม จูบคนที่อายุมากกว่า ปฏิกูล ทำแท้ง ตัวเองถูกฉีดยา ตลาด เสือกัดตัวเอง ตกปลากับคนรัก ตัดผม เนกไท อาวุธ ไส้เดือน ดมกลิ่นดอกไม้ หมอดูดูลายมือ ขอโทษผู้อื่น รดน้ำต้นไม้ ดู pornhub ถูกลูกปลุกให้ตื่น พี่น้อง ขึ้นบันได ขึ้นเขา ลำคานเสียงฉาบ บอลลูนตก มังกร มงกุฎ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM