ทำนายฝัน 'บัญชี'

ฝันเห็น ฝันว่า บัญชี ฝันว่าทำบัญชีได้ถูกต้อง คุณจะมีผลกำไรในการงาน แต่หากฝันว่าทำบัญชีผิด จะพบความเดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บัญชี'

ฝันว่าทำบัญชีได้ถูกต้อง คุณจะมีผลกำไรในการงาน แต่หากฝันว่าทำบัญชีผิด จะพบความเดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เก้าอี้ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน บ้องไฟ ได้กลิ่นของบูดเน่า กล้วยแฝด สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสื้อครุย ดวงอาทิตย์ดับ รถบรรทุกศพ อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น เขื่อนแตก เครื่องแบบทหาร รัฐประหาร กัลยาณิวัฒนา สุสาน ทะเบียนบ้าน ปล่องเมรุ ตะไคร้ ผ้าแพร ธงบนเรือ เต้านม มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก ข้อมือหัก วิ่งจนเหนื่อยหอบ ลูกไก่ มีคนขอโทษ พลักก้อนหิน ท้องเสีย ความรังเกียจ ซองจดหมายสีฟ้า ตำรา ธรรมจักร ของเน่าเสีย แทง พู่กัน ลูกข่าง รักคนต่างชาติ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ตัวเองแก่ ฮก ลก ซิ่ว ขัน เป็ดไก่ ไก่กกไข่ มุดรั้วลวดหนาม ขวด มวยผม นั่งรถหรู กริช คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ อีเมล ( Email ) กระต่ายหลายตัววิ่ง เที่ยวบ่อนการพนัน เมฆหมอก มีผู้นำม้ามาให้ เต้นรำ จราจรที่สับสนวุ่นวาย แป้ง แกงการู ทอดสมอ โดด นอนเล่นกลางดิน เล่าเรื่องตลก โบสถ์สกปรกรกรุงรัง กินก้างปลา ถูกตัดแขน จักรยาน เกาทัณฑ์ นาเกลือ ตัวเองร่ำรวย เดือน ผนัง ทำแท้ง ประแจ ยกทรง ขนตาร่วง ต่อสู้กับปีศาจ นุ่งผ้าขาด คลอดลูกก่อนกำหนด อดทน ฟุตบอล พระโพธิสัตว์ ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย เครื่องลายคราม ทัพพี สาหร่าย ถูกปล้น ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน หวีไม้ ไว้ทุกข์ ถอดเครื่องประดับ กระดิ่ง นกแขกเต้า จรวด โลงศพ แร้ง คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เศร้าโศก ไม้ไผ่ ฤดูหนาว ทาเล็บ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM