ทำนายฝัน 'บัญชี'

ฝันเห็น ฝันว่า บัญชี ฝันว่าทำบัญชีได้ถูกต้อง คุณจะมีผลกำไรในการงาน แต่หากฝันว่าทำบัญชีผิด จะพบความเดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บัญชี'

ฝันว่าทำบัญชีได้ถูกต้อง คุณจะมีผลกำไรในการงาน แต่หากฝันว่าทำบัญชีผิด จะพบความเดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกสวมกุญแจมือ อุปกรณ์ทำครัว ฆ่าหมี โฆษณา ฝุ่นเข้าตา สมุด หญิงแต่งชุดสีดำ ฮ่องเต้หรือฮองเฮา หีบสมบัติ สร้าง น้ำผึ้ง ดำน้ำ ผิงไฟ การสร้างโบสถ์ ตู้รับจดหมาย กระต่ายวิ่ง ตู้หนังสือ นกอยู่ในรัง บ่อน้ำพุแห้งขอด รังนก คนแคระ แทง ไก่กกไข่ จอบหรือเสียม กระโดดลงจากต้นไม้ กางเกง หีบปิดอยู่ คิดถึง กินนก ช้องผม กินอาหารเจ เกลียดคนต่างชาติ แร้งเกาะหลังคาบ้าน เด็กนอนบนเตียง เดินเล่นในสวนสวย ญาติ ลากรถบรรทุก กุลี บ้านมีช่องโหว่ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ หวีหัก ฮองเฮา (ราชินี) ตารอบตัว ไอ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน กลืนเมฆ ภูเขาไฟ เล่นฟุตบอล ถูกข่มขืน พูดสนทนา ตกหน้าผา ฟันโยก ขี่หมู ปัดกวาดฝุ่น เป็นแม่ยาย ภาวนา ถวายข้าวพระ รบกวน จอมปลวกกลางถนน บริโภคเนื่อสุกร วัวควาย ปล่อยสัตว์ ทูต หญิงแต่งชุดสีขาว ราชสีห์ บันไดกว้างๆ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ดับไฟ เท้าเจ็บ ได้ยินเสียงระฆัง กะละมัง ซื้อไม้กระดาน ไข่ไก่ เลิกมุ้งขึ้น กีฬา ต้นกัลปพฤกษ์ คบไฟ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา พริกไทย จุดไฟ ฉลองพระบาท กระดาษทิชชู ขมิ้น ทารก ความรังเกียจ บวชภิกสุนี ท่อน้ำ ธนบัตร ผลจันทร์ ( พืช ) นกกระเรียน กลัว หลุมอสรพิษ เป็นคนปรุงอาหาร หญิงแต่งชุดสีฟ้า นัยน์ตา งานโกนจุก ใบไม้ เจ้าที่ ปืนใหญ่ ญาติทำความผิด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM