ทำนายฝัน 'บัญชี'

ฝันเห็น ฝันว่า บัญชี ฝันว่าทำบัญชีได้ถูกต้อง คุณจะมีผลกำไรในการงาน แต่หากฝันว่าทำบัญชีผิด จะพบความเดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บัญชี'

ฝันว่าทำบัญชีได้ถูกต้อง คุณจะมีผลกำไรในการงาน แต่หากฝันว่าทำบัญชีผิด จะพบความเดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟูก ถาด กรวยกรอกน้ำมัน งมหาของ มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา กุ้งยักษ์ ตาหลายคู่ ฝี ขี่ช้าง ถูกประณาม เลื่อยไม้กระดาน เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ผูกปมเชือก รากไม้ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ของขวัญ ท่าเรือ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ยกโทษ ลายมือ คนแฝดตัวติดกัน โอ่ง โล่รางวัล โต๊ะ คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง สร้อยข้อมือ พระแก้วมรกต ไม้ขีดไฟ ลอยกระทง กินเลี้ยง ถูกตะปูตำเท้า บิณฑบาต มู่ลี่ ผู้หญิงตบผู้ชาย กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ขนตาร่วง ดราฟต์ จันทรคราส ปล่อยปลาดุก กุลี มีหลายหู เนื้อหนัง ลักขโมย กาบินเข้ามาในบ้าน มีความปรารถนา การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ฆ่าผึ้ง ถูกตัดศีรษะ เดินขึ้นที่สูง ห่านฟ้า ฌาน เครือญาติ งานแต่งงาน ชอล์ก ปืน หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง สละราชสมบัติ นิล ห่าน เลิกมุ้งขึ้น คิดถึง เหรียญ จับสายสิญจน์ บานไม่รู้โรย ดัดผม เลี้ยง ปลูก กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ อาบน้ำในมหาสมุทร ตู้รับจดหมาย บัตรเครดิต ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ถูก แตน-ต่อ ต่อย กินโรตี องค์พระ แบกผลไม้ มดรุมเป็นกลุ่มๆ ไลน์ ( LINE ) ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ปล้นสะดม ได้ยินเสียงปืน ยิงนก แบกหาม กินเฉาก๊วย ย้อมผม ตุ๊กแก ตักน้ำ ระฆัง ฉางข้าว บ้านใหม่ มดกัด ผู้หญิงโพกผ้า ถลกหนัง ไถนา แตร ตุ้มหูหาย ถูกสัตว์กัด ถูกโจรชิงทรัพย์ ฝูงกบ จำนวนมาก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM