ทำนายฝัน 'บัญชี'

ฝันเห็น ฝันว่า บัญชี ฝันว่าทำบัญชีได้ถูกต้อง คุณจะมีผลกำไรในการงาน แต่หากฝันว่าทำบัญชีผิด จะพบความเดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บัญชี'

ฝันว่าทำบัญชีได้ถูกต้อง คุณจะมีผลกำไรในการงาน แต่หากฝันว่าทำบัญชีผิด จะพบความเดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นุ่น ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด หนอนไต่ตามร่างกาย คนอื่นทำพลาด ทำให้คนอื่นตกใจ ซุง ถอยหลัง ปริญญาบัตร แลบลิ้น ฝันเห็นนํ้าวน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดื่มยาพิษ ไฟไหม้ หิมะตกถูกตัว ฝุ่นฟุ้งกระจาย ฆ่าวัว หน้าต่างพัง กุ้งทะเล ปากเจ็บ เห็นคนอื่นถูกประณาม ได้สวมแว่นตาดำ ดีใจ ยมทูต สวมเสื้อสีเหลือง ยักษ์ การสร้างโบสถ์ ยุง ชายชู้ ฉางข้าว นกอยู่ในรัง ฝนหยุดตก ถูกจับ สร้าง ถูกด่าทอ ขาหัก สารภาพต่อหน้าเพื่อน ลอยกระทง แสดงละคร มีหลายหู หลุมอสรพิษ อมตะ ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ แบกหีบ เก็บของมีค่าได้ ดื่มน้ำมะพร้าว ราชา แม่นํ้า ต้นไม้ยืนต้นตาย สวะ ฉี่รดที่นอน งูเผือก ขิม กระดุมหาย ญาติทำความผิด ประกาศนียบัตร ธนาคาร ลำธาร ไก่กกไข่ หวีหัก ตักน้ำราดตนเอง พี่น้อง ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ผมถูกตัดให้สั้น ขื่อคา งานสังสรรค์ แตกร้าว เจ็บป่วย ถูกกักตัว สัมผัสกรวดทราย แตร ขัง สามเณร ฆ่าศัตรู เฆี่ยน เลี้ยง กล้วยเน่า ซุบซิบนินทา ตกปลากับญาติ คนหามวอผ่านหน้า วัวควาย ใส่ต่างหู นรก ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ บ้านพัง รวงข้าว ผ้าสีขาว ถูก แตน-ต่อ ต่อย กำไลข้อมือ เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ขวัญ เมฆหมอก ขี้เกียจ ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ปลาหมึก ฟืน เข้าไปในโรงพยาบาล ดื่มน้ำจากแก้ว เด็กนอนบนเตียง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM