ทำนายฝัน 'บัตรเครดิต'

ฝันเห็น ฝันว่า บัตรเครดิต ฝันเห็นบัตรเครดิต หรือ ได้ใช้บัตรเครดิต คนที่อายุน้อยกว่าอาจสร้างปัญหาให้ จะมีสิ่งมากระทบจิตใจ ทำให้หวนคิดแต่เรื่องเก่า ๆ จะได้เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บัตรเครดิต'

ฝันเห็นบัตรเครดิต หรือ ได้ใช้บัตรเครดิต คนที่อายุน้อยกว่าอาจสร้างปัญหาให้ จะมีสิ่งมากระทบจิตใจ ทำให้หวนคิดแต่เรื่องเก่า ๆ จะได้เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ของหวาน กระโดดจากที่สูง ตั้งท้อง ลา ( สัตว์ ) เข่า ถูกตะปูตำเท้า ตกน้ำ สัปทน อุจจาระ ความรังเกียจ ฉุด ทะเลสาบ เป็นแผลที่คอ ที่พึ่ง ระฆัง เปิดผนึกซองจดหมาย ตู้ไปรษณีย์ พวงมาลัย แฟนนอกใจ เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง แหวนหาย เขาวงกต โจร สายสร้อย โคกินหญ้า ดิน เปรต กระดาษทิชชู ถูกตีหู ตกจากดาดฟ้า หูแหว่ง ควันไฟ โง่ ตะขาบกัด ละลาย ปลาเงินปลาทอง จน จรวด กองทัพ ขี่สัตว์ ล้มเหลว งูเลื้อย ถุงเงิน-ถุงทอง นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง พนมมือ สุนัขคาบหม้อ เครื่องบินบังคับ ตะกวดขึ้นบ้าน ลิง เหี้ย เดินเรือ ยิ้ม เจ็บป่วย เจ้า ภรรยาเสียชีวิต ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก งูขดเป็นวงกลม ขนสัตว์ ขาด้วน ไซเรน ฉากกั้น เดินรอดราวผ้า หน้าต่าง เสือกัดตัวเอง พ่อหม้าย จอก โลงศพ กินดิน ขี่โคเข้าเมือง ล้มลงไปในหลุมลึก ขี่กระบือ ตกต้นไม้ ลุยไฟ ตกจากที่สูง ของเล่น สกปรก ยาพิษ ยากจน งอบ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว แบกหาม รดน้ำต้นไม้ ร้องรำทำเพลง อาบน้ำในอ่าง บวชชี คราส ตกบ่อมีหนอน อาเจียนเป็นหนอง เงื่อน คำสัญญา เขี้ยวสัตว์ ก้อนหินตก ฆ่าควาย อยู่ในกระท่อม แกงการู เดินทางก่อนกำหนด งูเห่า รางรถไฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM