ทำนายฝัน 'บัตรเชิญ'

ฝันเห็น ฝันว่า บัตรเชิญ ฝันว่าแจกบัตรเชิญงานต่าง ๆ คุณจะได้ลาภทั้งของกินและของใช้ต่าง ๆ จะมีโชคลาภ เคราะห์ร้ายหรือหนี้สินจะหมดสิ้นไป หากฝันว่าได้รับบัตรเชิญงานต่าง ๆ คุณจะหมดเคราะห์ และได้ทุกขลาภในขณะเดียวกัน แต่ลาภมากกว่าทุกข์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บัตรเชิญ'

ฝันว่าแจกบัตรเชิญงานต่าง ๆ คุณจะได้ลาภทั้งของกินและของใช้ต่าง ๆ จะมีโชคลาภ เคราะห์ร้ายหรือหนี้สินจะหมดสิ้นไป หากฝันว่าได้รับบัตรเชิญงานต่าง ๆ คุณจะหมดเคราะห์ และได้ทุกขลาภในขณะเดียวกัน แต่ลาภมากกว่าทุกข์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขาหัก ขอทาน ถวายพระด้วยดอกบัว ทะเล มองนํ้าตกตามลำพัง กุฏิพระ งาช้างวางคู่กัน ทะเลที่เงียบสงบ เดินทาง เห็นถนนที่ขรุขระ ฉีกจดหมายรัก เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ชนไก่ ถูกฉุด ตัวเองเป็นนักโทษ แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป กินก้างปลา ถังขยะ กวางดำ ถ่ายขี้ เข็มแทง รักภรรยาตัวเอง หญิงทุบตีกัน เป็นบ้า ขอโทษผู้อื่น เมายา นอนบนเสื่อ ตัวเองถูกประหาร ราหู ตีแมลงวันตาย ไม้เท้า มีดตกน้ำ ญาติตาย หมู ขาด้วน ช้างตกมัน ยุ้งข้าว สวมเสื้อขาด ขโมยอาหาร เจ้าบ่าว ได้ยินเสียงกลอง สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี สีฟ้า นั่งนับลูกประคำ วิ่ง แป้งผัดหน้า ล้มเหลว ใต้ถุน ทะเลทราย หมากฝรั่ง คนเมา ว่าว ไฮโล ภาพยนตร์ ถล่ม คนตายมาหา งมปู เรือจอด การตายของเพื่อน มีดหาย ลูกเต๋า มิตรสหาย กล้วยเน่า หายใจอึดอัด ท้องเสีย กินดิน เสื่อไม้ไผ่ กินลิ้น วอ ขวดน้ำ ชักว่าว ตกใจจนสะดุ้ง ชักลาก ฆ่าผึ้ง ช้อนเงิน จับกัง เงี่ยง แขนถูกตัด หิมะตกถูกตัว เอสเอ็มเอส ( SMS ) ศิลา เลี้ยงกระต่าย ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ผู้หญิงถือมีด ถูกตบ ซี่โครงหัก องคมนตรี เดินอยู่ในป่า โบสถ์ ม้าสีดำ เสื้อกันฝน งูเผือก ผ้าพันแผล ปืนใหญ่ กัดคน พลอยหลากสีสัน แสตมป์ ถูกมัดด้วยเชือก ความลับ ฆ่าควาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM