ทำนายฝัน 'บันได'

ฝันเห็น ฝันว่า บันได ฝันเห็นบันไดบ้านและได้ก้าวขึ้นไปข้างบนที่สูง ทำนายว่าหน้าที่ การงานเจริญก้าวหน้า สิ่งที่คิดไว้จะทำสำเร็จ แต่หากฝันว่าตกบันได ทำนายว่าจะมีปัญหาในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บันได'

ฝันเห็นบันไดบ้านและได้ก้าวขึ้นไปข้างบนที่สูง ทำนายว่าหน้าที่ การงานเจริญก้าวหน้า สิ่งที่คิดไว้จะทำสำเร็จ แต่หากฝันว่าตกบันได ทำนายว่าจะมีปัญหาในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขนมปังกรอบ คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ประตูที่ปิดตาย นกกระจิบ กระจาบ ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ตีเหล็ก ทหาร น้ำเหลือง เขื่อน นั่งเล่น ปวดท้อง ถากไม้ เมา ส้วม องค์กฐิน ฆาตกรรม พูดคุยกับคนต่างชาติ ช่วยคน สุกรตายเอง สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จักรเย็บผ้า กุ้ง น้ำพริก จีวร ผลไม้ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ใช้กระเทียมทำอาหาร ใบมีดโกน หมาเลียขา เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป กินลิ้น นม นกพิราบ ขาหัก เอทีเอ็ม แชมพู ขายตู้ ขายโต๊ะ นักสืบ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ตะกร้อ เสื่อไม้ไผ่ จองจำ ได้กลิ่นของบูดเน่า ไต่ลวด นกเกาะหลังงู พระพุทธรูป ผู้ชายตบผู้หญิง ธงสามเหลี่ยม ขวดเหล้า สะพายย่าม กลัว ตามทวงหนี้ ตาข่าย ทุบตีภรรยา ก้างปลาติดคอ น้ำผึ้ง เห็นกองไม้กระดาน หมี จองหอง ถลกหนัง ตู้อาหาร ข่วน ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน บัญชี หญิง ผัดหน้า ผม ตะไบเหล็ก ตกจากดาดฟ้า คนมีดวงตาสีดำ ถุงเงิน ถุงทอง ฝังทั้งเป็น แบกหาม ฟืน วงล้อกำลังหมุน เสี้ยนหนาม ถั่วปลูกอยู่ในไร่ เจ็บป่วย นำพัดมาโบกตามร่างกาย ไฟฟ้า โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) กำไลข้อเท้า ก้างปลา ปั่นด้าย งวง มีดตกน้ำ ดูละคร จน ขนมปัง กลางคืน สุนัขเข้ามาเลีย จุฬามณี เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ฉีกกระดาษ อากาศบริสุทธิ์ ป่วยลงท้อง พระวรราชาทินัดดามาตุ เหาะ ลิง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM