ทำนายฝัน 'บันได'

ฝันเห็น ฝันว่า บันได ฝันเห็นบันไดบ้านและได้ก้าวขึ้นไปข้างบนที่สูง ทำนายว่าหน้าที่ การงานเจริญก้าวหน้า สิ่งที่คิดไว้จะทำสำเร็จ แต่หากฝันว่าตกบันได ทำนายว่าจะมีปัญหาในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บันได'

ฝันเห็นบันไดบ้านและได้ก้าวขึ้นไปข้างบนที่สูง ทำนายว่าหน้าที่ การงานเจริญก้าวหน้า สิ่งที่คิดไว้จะทำสำเร็จ แต่หากฝันว่าตกบันได ทำนายว่าจะมีปัญหาในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แตร หนามตำ ฟุตบอล งมหาของ เฒ่าแก่ ระย้า ส้มตำ ถูกตัดศีรษะ ต้นไม้ นกเกาะหลังงู ภาชนะ เทียนชัย ฆ่าตัวตาย ปีศาจที่มีเขาและหาง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เล่นเกมส์ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ไฟไหม้ ขี่ม้า หญ้า เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ กระปุก ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก แห่กฐิน กอดผู้หญิง ดอกไม้ไฟ คำสัญญา ญาติทำความผิด ซื้อกระโปรง กินหมูกะทะ สละราชสมบัติ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ดำน้ำ ภิกษุณี คูคลอง นกแร้ง ถูกขัง ซองจดหมายสีแดง นอนในเรือ ไหล่เจ็บ แต่งตัว ปากเจ็บ กินโรตี เครื่องชั่ง ปฏิกูล คนขี้โม้ เงิน ทำตัวเองบาดเจ็บ ตำรวจตั้งด่าน ดอกซ่อนกลิ่น ขบวนแห่ศพ ทำกับข้าว ศีรษะ ปรบมือ ตกบ่อมีหนอน กระเป๋า ตำหนัก ภิกษุ นั่งบนลังไม้ ดารา บวช บ้านคนอื่น กระบี่ ฉลาด หญิงแต่งชุดสีเขียว กัลยาณิวัฒนา ทรัพย์สมบัติ ภรรยาตาย เครื่องแบบตำรวจ เงินหาย ลายแทง ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ได้ยินสุนัขเห่า ดื่มน้ำฝน นุ่งผ้าใหม่ ทางม้าลาย ฉาบแตก ตะเพียน อยู่ห่างไกลจากครอบครัว หมากัด ขวานหัก น้ำพุสวยงาม ช่างแกะสลัก กษัตริย์เสด็จมาหา นั่งรถ แจวเรือ ป่าเขา สังข์ ยากจน ทอดสมอ เวียนเทียน ทหารเข้าบ้าน ฟังเทศน์ฟังธรรม ซื้อขาย ขนนกสีดำ รากไม้ สารภี เสาตกน้ำมันในบ้าน โฉนดที่ดิน สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM