ทำนายฝัน 'บันไดกว้างๆ'

ฝันเห็น ฝันว่า บันไดกว้างๆ ฝันเห็นบันไดกว้างๆ คุณจะมีความมั่นคงและมีเกียรติ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'บันไดกว้างๆ'

ฝันเห็นบันไดกว้างๆ คุณจะมีความมั่นคงและมีเกียรติ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พายเรือตามลำพัง สวดมนต์ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด พวงมาลา นั่งมองน้ำตกกับคนรัก วงกต ตะไคร้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ หนามตำ ขอโทษ ของเน่าเสีย ครก กล้วยเน่า ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น เป็นคนผอมบาง สวรรค์ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ม้าสีขาว ลากสัตว์ ข่าวลือ กระบี่ เบี้ย ตัวเองเป็นนักโทษ ลาภ กาน้ำ ต้นไม้เหี่ยวเฉา คลอดบุตร นกต่อสู้กัน ตะปู ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ยากจน ยื้อแย่ง นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ถูกฉุด ขี่โคเข้าเมือง นายกรัฐมนตรี จาระบี ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว คราด ดมกลิ่นดอกไม้ ขวดเหล้า เห็นบ่อร้าง ปอกเปลือกผลไม้ โซ่ตรวน ทอง ถาด ล้างหน้าตัวเอง ไอ กอดผู้ชาย กินผลไม้แฝด ไว้ทุกข์ ปอก คนมีดวงตาสีดำ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ย่าง หยก ฉลาด พระวิหาร เขื่อนแตก ทอดทิ้งครอบครัว เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ถูกมัดมือมัดเท้า บ้านตัวเองสวยงาม เครื่องชั่ง เปื้อน ย่างเนื้อ หน้าต่างพัง นอนอยู่บนแผ่นดิน กระเป๋า ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ฉี่รดกำแพง ขี่นางโค เงาะป่า ประกาศข่าวการเกิด มังกร ฝนตั้งเค้า ชัยชนะ ยิ้ม หน้า ตักทรายเข้าบ้าน ถ้ำ บัวหลวง ชามแตก หญิงแต่งชุดสีแดง บวงสรวง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วาฬ เดินรอดราวผ้า ท่องเที่ยวต่างประเทศ แพทย์ ช้อนเปื้อน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถูกสวมกุญแจมือ ฝังทั้งเป็น ผีตายโหง มรกต นกกระจอก ศิลปิน ม้าเตะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น