ทำนายฝัน 'บันไดกว้างๆ'

ฝันเห็น ฝันว่า บันไดกว้างๆ ฝันเห็นบันไดกว้างๆ คุณจะมีความมั่นคงและมีเกียรติ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บันไดกว้างๆ'

ฝันเห็นบันไดกว้างๆ คุณจะมีความมั่นคงและมีเกียรติ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อาจารย์ ไฟไหม้ในท้องฟ้า ดวงตรา ไฮโล มหาสมุทรมีพายุ เชือก ถูกเปลื้องผ้า เดินไปบนเนินเขา ร่างกายตัวเอง เรือนแพ พลักก้อนหิน สบู่ ตกน้ำ โลงศพ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ นุ่น ทาเล็บ พวงกุญแจ ความผิด หวีไม้ จมน้ำ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ไส้ไหลจากท้อง ทวด ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ พลับพลา ภรรยาหนี ดับเทียน นาฬิกาข้อมือเสีย หมาคาบหม้อ ตักทรายเข้าบ้าน กินสายบัว ตกทะเล นำเที่ยว คนฆ่าสัตว์ นอนกรน เกลียดคนต่างชาติ ฟันดาบ ทำกาแฟหก ตกกระ ผนังบ้าน รถพยาบาล นาก เงินปากผี ลมหายใจมีกลิ่นหอม บาดแผล ตัวเองร่ำรวย บัตรเชิญ ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ขโมยขึ้นบ้าน โครงกระดูกมนุษย์ เป็นแม่ยาย พญานาค ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตะขาบกัด หนู หน้าต่าง ไหล่ พานเงิน ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ผ้าสีขาว ไก่ออกไข่ ประทัด นกคุ่ม ไฝ ถลกหนัง พญาอินทรี สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) หน้า ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด พาน คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง รักเพื่อน น้ำพุสวยงาม ห้อง กระบือ ยา เงา หีบปิดอยู่ นกนางนวลโผบิน เซิ้งบั้งไฟ พายุ ฟันบนตนเองหัก สงคราม ตัวเองมีชื่อเสียง ท่องเที่ยวต่างประเทศ ขนมชั้นหลากสี ตัวเองกลายเป็นนก หุงข้าว ผู้หญิงโพกผ้า ฆ่าโค ได้ตีกลอง ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ หย่า ข่มขืนคนอื่น เดินขึ้นที่สูง หาบขี้กลับบ้าน จับ ฟังเทศน์ฟังธรรม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM