ทำนายฝัน 'บันไดสูง'

ฝันเห็น ฝันว่า บันไดสูง ฝันเห็นบันไดสูง คุณจะถูกคนรักบอกเลิก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บันไดสูง'

ฝันเห็นบันไดสูง คุณจะถูกคนรักบอกเลิก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นั่งจับเจ่า นรก ฆ่าวัว ลูกๆ ทำความผิด ดินสอ กล้วยแขก หมู ลมพายุ ไม้กวาด กลางคืน บังสูรย์ ปัสสาวะ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว เปิดร้านค้าขายสินค้า ถูกประณาม ตู้รับจดหมาย ตีฆ้อง เป็นใบ้ ให้มีดแก่คนอื่น ตำรวจ ก้ามปู ผ้าฝ้าย ขอนไม้ ล็อกประตู ตุ๊กตา คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน แคร่หาม ฟักแฟง ดื่มกาแฟ เที่ยวบ่อนการพนัน ข่าวดีจากลูก นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย เที่ยวซ่อง จุดไฟ ดอกกุหลาบ มีหลายหู นก ตกบ่ออุจจาระ อาบน้ำในอ่าง ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ท้องเดิน น้ำล้นเขื่อน จรวด ถือไต้ หรือ คบไฟ กำไลข้อมือ อ้อย ถัง กระทง นั่งรถ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ไก่แจ้ คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ตัวเงินตัวทอง ปลูก เดินเข้าออกประตูกว้างๆ เป็นคนผอมบาง ได้กลิ่นธูป กินเกินขนาด โคลน เพื่อนตาย แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน เล่นเกมส์ มงกุฎ ตกน้ำ ผักที่ยังคงปลูกในดิน นั่งบนหลังนกกระเรียน ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ เก็บเกี่ยวข้าวในนา ปัสสาวะรดที่นอน ตกหน้าผา ฟันบนตนเองหัก พร้า ลิฟต์ จับสายสิญจน์ วงล้อกำลังหมุน หางไก่ ดวงจันทร์ กงจักร ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ดม ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ตราสัง ขื่อคา เพื่อนที่ตายไปแล้ว กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ตกปลากับคนรัก สุนัขหอน นอนบนเสื่อ จักรพรรดิ เหยียบขี้ ถูกมัดด้วยเชือก ขนทรายเข้าวัด ถูกหนูกัด หน้าอก ลำคานเสียงฉาบ สีบรอนซ์ จับหนอน บูชา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM