ทำนายฝัน 'บันไดเลื่อน'

ฝันเห็น ฝันว่า บันไดเลื่อน ฝันว่าได้ก้าวขึ้นบันไดเลื่อน เลื่อนสูงขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่คิดไว้จะสมหวัง หากว่าหญิงชายใดฝันว่าตกจากบันไดเลื่อน ครอบครับจะได้รับความเดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บันไดเลื่อน'

ฝันว่าได้ก้าวขึ้นบันไดเลื่อน เลื่อนสูงขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่คิดไว้จะสมหวัง หากว่าหญิงชายใดฝันว่าตกจากบันไดเลื่อน ครอบครับจะได้รับความเดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แขกขายโรตี แสงสว่าง ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ตั๊กแตน แฟนนอกใจ เซรุ่ม ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ เป็ด เขียนหนังสือ บรรพบุรุษ ใช้ยาเสพติด ล่องแพ ประเจียด โต๊ะ องค์กฐิน ตักทรายเข้าบ้าน ฆ่ากระต่าย พู่กัน จักรเย็บผ้า คนกำลังจะตาย เห็นคนอื่นถูกประณาม ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ถูกตัดศีรษะ ผลไม้ ได้เสื่อใหม่ ไฟไหม้ กลืนดวงอาทิตย์ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ หลุมอสรพิษ เนื้อหนัง จูบ ฝูงกบ จำนวนมาก กระต่ายหลายตัววิ่ง ถั่ว พระ ครกสาก ดาวอับแสง ว่ายน้ำในมหาสมุทร ธุลี ต้นไม้เขียวชอุ่ม คลอดบุตร พระพิฆเณศ ขุดหาทรัพย์สมบัติ ดมกลิ่นดอกไม้ งูเหลือม ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ผูกปมเชือก ซี่โครงหัก ผู้ชายผมยาว เคี้ยวดิน แบกหีบ ตราสัง หมาคาบหม้อ นุ่งชุดแดง บ้านคนอื่น ร้องตะโกน กอดกะเทย ปล่องเมรุ กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ เป็นคนปรุงอาหาร เปิดเผยความลับกับเพื่อน ป่าเขา กลอง กรอด้าย คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ชายหนุ่ม ก่อกองทราย เจ้านาย ได้กลิ่นธูป กีตาร์ รั้ว แร้งเกาะหลังคาบ้าน สูบบุหรี่ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ เดินขึ้นที่สูง รองเท้า งมปู เกาะ สตรี ฝาด นั่งบนลังไม้ ดูละคร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถือกรรไกร ผู้หญิงตั้งครรภ์ จับผีเสื้อ เดินรอดราวผ้า ทะเลาะกับคนรัก ได้รับแก้วเป็นของขวัญ โกนขนหน้าแข้ง คบไฟ ออร์แกน นอนเล่นกลางหาดทราย กำแพงเมืองจีน แฝด ประตู ถุงใส่เงิน ฝักดาบ แหวน ฝังทั้งเป็น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM