ทำนายฝัน 'บันไดเลื่อน'

ฝันเห็น ฝันว่า บันไดเลื่อน ฝันว่าได้ก้าวขึ้นบันไดเลื่อน เลื่อนสูงขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่คิดไว้จะสมหวัง หากว่าหญิงชายใดฝันว่าตกจากบันไดเลื่อน ครอบครับจะได้รับความเดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'บันไดเลื่อน'

ฝันว่าได้ก้าวขึ้นบันไดเลื่อน เลื่อนสูงขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่คิดไว้จะสมหวัง หากว่าหญิงชายใดฝันว่าตกจากบันไดเลื่อน ครอบครับจะได้รับความเดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปล่อยสัตว์ หนู ถูกเปลื้องผ้า คอมพิวเตอร์ ซองบุหรี่ ทำตัวเองบาดเจ็บ เหี้ย แก้ผ้า ถูกแทง ไฟไหม้บ้าน ร่มหัก ตกใจเพราะเห็นผี สำลี ลำน้ำ หญ้า หุงข้าว พืชผัก กระซิบ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ มาลัย ได้ยินเสียงกระซิบ ผ้าสีขาว ถั่วลิสง ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด เสื่อไม้ไผ่ ทอดสมอ ทำนาได้ผลผลิตดี ฝนตกระหว่างเดินทาง ปัดกวาดฝุ่น นอนบนฟูก เลี้ยง ว่ายน้ำในมหาสมุทร รับประทานอาหาร ช้อนเงิน นักบวช ดับตะเกียง ลำคานเสียงฉาบ ตบมือ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มดหรือแมลง ปากกา คลอดลูกก่อนกำหนด คบคนพาล แบกผลไม้ ดาว เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ประดิษฐ์ กัลยาณิวัฒนา ต้นไม้ มุ้งขาด ต้นไม้เขียวชอุ่ม ลูกๆ ทำความผิด ทำให้คนอื่นตื่น เห็นไม้กระดาน พรม ช่วยคน ถวายข้าวพระ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ สร้อยข้อมีชำรุด ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ขนมเข่ง เตียง ผลักประตู ถอด เก็บเงินได้ โกศ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ งานบวชเณร หัวหมู ทางม้าลาย คนรักได้รับบาดเจ็บ หม้อ สุริยคราส ใต้ถุน เสาตกน้ำมันในบ้าน กระแต ม้าสีขาว ขนตาร่วง กล่องดนตรี พี่น้องทุบตีกัน ม่านกั้นกำบังสายตา ได้ใบสั่งจากตำรวจ พระสงฆ์ ทอดทิ้งครอบครัว ตำรวจตั้งด่าน ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ฟ้ายามเมฆครึ้ม นำฟองน้ำมาล้างจาน เครื่องขยายเสียง ฝาแฝด ขัน หมาคาบหม้อ จมน้ำ กระดาษเปื้อนหมึก นั่งบนลังไม้ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก แมงมุม ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ศาล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM