ทำนายฝัน 'บันไดเลื่อน'

ฝันเห็น ฝันว่า บันไดเลื่อน ฝันว่าได้ก้าวขึ้นบันไดเลื่อน เลื่อนสูงขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่คิดไว้จะสมหวัง หากว่าหญิงชายใดฝันว่าตกจากบันไดเลื่อน ครอบครับจะได้รับความเดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บันไดเลื่อน'

ฝันว่าได้ก้าวขึ้นบันไดเลื่อน เลื่อนสูงขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่คิดไว้จะสมหวัง หากว่าหญิงชายใดฝันว่าตกจากบันไดเลื่อน ครอบครับจะได้รับความเดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ไฮไฟว์ ( hi5 ) คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ภรรยาทิ้ง บันไดกว้างๆ หลุมอสรพิษ ยกของ คนป่วยอยู่บนรถ บัตรเครดิต ผลจันทร์ ( พืช ) ท้องฟ้าสดใส ฮองเฮา (ราชินี) นอนอยู่บนแผ่นดิน ชามมีลายดอกไม้สวยงาม เป็นแม่ยาย ขาหัก เดินทางไปมหาสมุทร ถัง เห็นเหรียญสตางค์ ขนม กระสือ เที่ยวบ่อนการพนัน เสาตกน้ำมันในบ้าน ช่างไม้ แก้ม ลูกๆ ทำความผิด กินเลือด เดินร่วมทางกับโจร ประตูบ้าน เชือก บนบาน รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ตัดเล็บ กรน แว่นตาเลนส์สีดำ ปล้นสะดม เช็คเด้ง เด็กผู้ชายสู้กัน มุ้งหมอน พวงมาลา เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ คนแฝดตัวติดกัน จับเงิน ทำนาเกี่ยวข้าว เถ้าแก่ ถ่ายขี้ เศรษฐี เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ขุดถ่านหิน รางรถไฟ เห็นกระดุม กรวยใบตองใส่ดอกไม้ คนกำลังถ่ายรูป จับขโมย พระจันทร์เดือนหงาย แสงบนท้องฟ้า ปฏิทิน เห็นกล้วย ผึ้งมากมาย ปฏิมา กระดานดำว่างเปล่า คนถูกฉีดยา ขิม เสื่อไม้ไผ่ ราหู ขอนไม้ ธนูหลายดอก นกกำลังจิกกัน ดื่มน้ำจากแก้ว ก้อนหินตก เกือก ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน กินดิน ถูกโกง เดินอยู่ในป่า แก้บน ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน งานบวช มหรสพ ชายชู้ ประหาร ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ แสง ไม้เท้า เรือ กำแพงโบราณ เป่าแตร มหาสมุทรมีพายุ เดินสะดุดหกล้ม ตกช้าง นอนเล่นกลางดิน ผ้าขาว ชุดว่ายน้ำ ต้นไม้แห้ง แร้ง ตั้งครรภ์ บริโภคเนื่อสุกร นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ตบมือ เพื่อนอยู่ห่างไกล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM