ทำนายฝัน 'บัว'

ฝันเห็น ฝันว่า บัว ฝันเห็นดอกบัวหรือถือดอกบัว ทำนายว่า จะมีโชคลาภ หากค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรือง มีบริวาร มากมายหลายคน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'บัว'

ฝันเห็นดอกบัวหรือถือดอกบัว ทำนายว่า จะมีโชคลาภ หากค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรือง มีบริวาร มากมายหลายคน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้ยินเสียงกบ ซองจดหมาย เป็นโจทก์ในศาล โกนผม สีแดงชาด ลมหายใจมีกลิ่นหอม บันได แมงมุม การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ เต้นรำ นายกรัฐมนตรี ขนสัตว์ ขนตาร่วง กรงนก หลงรักสามีคนอื่น พี่น้องทุบตีกัน ยานพาหนะ ปฏิเสธการดื่มเหล้า เล่นฟุตบอล หวีงา ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว โทรศัพท์มือถือหาย แฮนด์บอล รดน้ำ ทะเลที่เงียบสงบ ยมทูต โจรปล้นบ้าน สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ถุงใส่เงิน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร หญิงแต่งชุดสีฟ้า หุ่นโชว์เสื้อ เถียงกับคน นาเกลือ โต๊ะเขียนหนังสือ ขี่วัว แล้ว ตกวัว กินผลไม้แฝด ปลูกต้นไม้ ตกบ่อลึก สินบน ผ้าสีขาว คบไฟ โลกแตก ล้มเหลว เบ็ดตกปลา ฝันว่าส่งพัสดุ ได้ยินเสียงกระดิ่ง ดับไฟ ขนมจีน ผ้าเช็ดหน้า จับหนอน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กระสือ เงิน เข้ารับการผ่าตัด เข้าประตูไม่ได้ มีคนเกลียด โต้เถียง ศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ตีกลอง มีดบาด ผิวหนัง เกลียดคนต่างชาติ ฐานทัพทหาร เอามือตบต้นขาตัวเอง กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) พูดคุยกับคนต่างชาติ ฟ้าที่สดใส กิ่งก่าวิ่งไปมา หว่านข้าวในนา คิดถึง ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ตัดต้นไม้ กุลี ต่างหู พระวรราชาทินัดดามาตุ เรือกำลังจม ซี่โครงหัก ฟ้อนรำ ญาติ การทำผิดพลาด ฆ่าไก่ ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง นั่งบนเสื่อ บุญ โลงศพ ปลูกพริก หน่อไม้ ปอก เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ มีหลายหู มองนํ้าตกตามลำพัง แจวเรือ ฆ่าตัวตาย ถูก แตน-ต่อ ต่อย ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น รถไฟฟ้า วิ่ง แชมพู ปวดท้อง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM