ทำนายฝัน 'บัว'

ฝันเห็น ฝันว่า บัว ฝันเห็นดอกบัวหรือถือดอกบัว ทำนายว่า จะมีโชคลาภ หากค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรือง มีบริวาร มากมายหลายคน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บัว'

ฝันเห็นดอกบัวหรือถือดอกบัว ทำนายว่า จะมีโชคลาภ หากค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรือง มีบริวาร มากมายหลายคน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เขากวาง คิดถึง ฆ่าสุนัขบ้า ผู้หญิงถือมีด เสื่อขาด นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ เห็นคนอื่นถูกประณาม กินขนม จดหมาย เดินอยู่ในป่า ต้องโทษ ร่มหัก เสือกัดตัวเอง คอบิด กุลี ด่า หุ่นยนต์ ดอกไม้ไฟ เผาขยะ รถไฟฟ้า บวชพระ บุญ เพชรนิลจินดา เฉาก๊วย เดินตากแดด นั่งเรือ ตกหน้าผา ปลาหมึกหลายตัว ครีบปลา เอามือตบต้นขาตัวเอง รวงข้าว พริก พนัน สุนัขเข้ามาเลีย วิ่งหนีผู้ร้าย สุริยคราส แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ เลิกกับแฟน ถูกตบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ลาวาภูเขาไฟ ไม้เท้า ตีแมลงวันตาย จับก้อนหิน กลองโบราณ แฟนนอกใจ ยิงกา ตู้เหล็กใส่เอกสาร ผ้าแพร นาเกลือ ของโบราณ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ฮอกกี้ กัดลิ้นตัวเองขาด เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ผึ้งบินรอบรังของมัน คนรักนอกใจ ล้มเหลว คราส ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า หีบปิดอยู่ นักประพันธ์ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว เครื่องจักรไม่ทำงาน งอบ ดื่มน้ำชา หิ้วกระเป๋า กระดาษทิชชู เดินทางไปมหาสมุทร ทำแท้ง ต้นไม้ ก้างปลาติดคอ ตกปลา ตู้อาหาร เห็นเหรียญสตางค์ กินข้าวบนใบบัว พูดคุยกับโจร ระบำ นอนบนเสื่อ คางคก นอนเล่นกลางดิน งูกัด ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ สนามกีฬา หัวหมู หมู ขอทาน สูบ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ธงสามเหลี่ยม อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น เว็จ ตัวเงินตัวทอง ซองจดหมายสีขาว แก้บน น้ำตา ลอยคอ สายนาฬิกาข้อมือขาด ทำน้ำหก กก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM