ทำนายฝัน 'บัว'

ฝันเห็น ฝันว่า บัว ฝันเห็นดอกบัวหรือถือดอกบัว ทำนายว่า จะมีโชคลาภ หากค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรือง มีบริวาร มากมายหลายคน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บัว'

ฝันเห็นดอกบัวหรือถือดอกบัว ทำนายว่า จะมีโชคลาภ หากค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรือง มีบริวาร มากมายหลายคน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ของหาย ธงชัย ฟักทอง การทำผิดพลาด เป็นบ้า รบกวน เม่น เศรษฐี มาลัย ช่อดอกไม้ แม่ชี ตกจากดาดฟ้า ปัสสาวะรดที่นอน ที่พึ่ง ฟันปลอม ช้อนเงิน ชนไก่ นํ้าพุขนาดใหญ่ จับนก หนอนไต่ตามร่างกาย ฆ่างู ชายหนุ่ม คูคลอง หม้าย ถูกตัดศีรษะ ตะไกร ลวดหนาม ภูเขา ถูกผีหลอก บุคคลที่มีชื่อเสียง ตารอบตัว ธรรมจักร เทวดา ไมโครโฟน โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ขี่ม้า เอทีเอ็ม เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ฤดูฝน ดาดฟ้า เล่นน้ำสงกรานต์ ฆ่าไก่ ใช้ผ้าโพกศีรษะ ตะกร้าหวาย ชักลาก สารภี กรวยกรอกน้ำ กำไล งานแต่งงาน ผู้หญิงตบผู้ชาย ภรรยา ถีบจักรเย็บผ้า ผลักประตู ป้อมปราการ พระวิหาร กระบอกไม้ไผ่ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ดราฟต์ เครื่องแบบทหาร เฉาก๊วย ธงบนบ้าน ตกทะเล ขนนกสีดำ ผนังบ้าน บนบาน ภรรยาเสียชีวิต นกกำลังจิกกัน ฆ่าศัตรู ถูกคนเตะ ตกปลากับคนรัก กินข้าว ตีงู ตีเหล็ก กระดาษข่อย แกะเปลือกหอยรับประทาน ฆาตกรรม กก คนแฝดตัวติดกัน ทารก แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ทุบตีภรรยา กวางดำ ขาหัก แขก ทิวเขา ซ่อน ถ้วยชาม เป็นคนผอมบาง ราหู จับปลาช่อน บัตรเชิญ เจ้าที่ เครื่องชั่ง ถอนผมหงอก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ กรน เก็บผลมะม่วง บรรพบุรุษ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM