ทำนายฝัน 'บัว'

ฝันเห็น ฝันว่า บัว ฝันเห็นดอกบัวหรือถือดอกบัว ทำนายว่า จะมีโชคลาภ หากค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรือง มีบริวาร มากมายหลายคน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บัว'

ฝันเห็นดอกบัวหรือถือดอกบัว ทำนายว่า จะมีโชคลาภ หากค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรือง มีบริวาร มากมายหลายคน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ครอบครัว ปลูกบ้าน ถวาย กวาด โบดำผูกคอตนเอง ขี่ราชสีห์ กิ๊บติดผม ดาวร่วงลงมาจากฟ้า กางเขน (นก) ผนัง ต้นไม้เขียวชอุ่ม งู เต่า ได้สวมแว่นตาดำ ขนมปังกรอบ เลิกมุ้งขึ้น ฉลองพระบาท เพชรพลอย เดินตากแดด ท่องเที่ยวในสวน ปลาทองที่ตายแล้ว กรวยจราจร กินพริก ธนาคาร ถั่วปลูกอยู่ในไร่ หงส์ ขมิ้น ขัง บรรพบุรุษ ฟัก หน้าอก ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ถังน้ำ หลุมอสรพิษ ขวด แบกหาม ลากเกวียน ผีตายโหง นั่งบนอาสนะสงฆ์ สังข์ สร้อยคอ ดื่มกาแฟ ถังขยะ ตัวเองมีผมหงอก วงเวียน ฉิ่ง โน๊ตบุ๊ก ปลาหมึกหลายตัว ประตูที่ปิดตาย ถ่านไฟ ตกทุกข์ได้ยาก กระบอกสูบลม ถูกหวายรัด วงกบ คลอดบุตร ชนะ ไทร ท่าเรือ ฟองสบู่ ลายแทง เดินทางก่อนกำหนด ฝุ่นเข้าตา งม ป่วยลงท้อง ลูกๆ ทำความผิด ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ กระต่ายขูดมะพร้าว ฉุด เดินร่วมทางกับโจร ฐานทัพทหาร ทะเบียนบ้าน จดหมาย จิ้งเหลน ญาตินํ้าตาตก โกศ ทำขวัญ เปิดร้านค้าขายสินค้า กะโหลก พูดโทรศัพท์มือถือ โคลน ยารักษาโรค งูกัด พระเจ้า คนฆ่าสัตว์ งาช้างวางคู่กัน เดือน ไฟไหม้ผม กำแพงเมือง โยงเรือ มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ งมหาของ ม่านกั้นกำบังสายตา ไอศกรีม ฉากกั้น ผนังบ้าน ภาพวาด จูบ ผ้าเช็ดตัว ธงบนเรือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM