ทำนายฝัน 'บัวสีขาว'

ฝันเห็น ฝันว่า บัวสีขาว ฝันเห็นบัวสีขาว ทำนายว่าหากเป็นหญิงตั้งครรภ์จะได้บุตรชาย หรือจะมีหน้าที่การงานที่เจริญก้าวหน้าดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บัวสีขาว'

ฝันเห็นบัวสีขาว ทำนายว่าหากเป็นหญิงตั้งครรภ์จะได้บุตรชาย หรือจะมีหน้าที่การงานที่เจริญก้าวหน้าดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปล่อยนก พูดสนทนา คบบัณฑิต ไว้หนวดยาว เขียนหนังสือ ไก่ชน ข้อเท้าเจ็บ พระปรางค์ ตัวเองเป็นโจร ตกจากที่สูง ถูกมัดมือมัดเท้า คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง อาเจียน ชฎา นักร้อง ไถนา จดหมาย กบฎ วิทยา กระโดด ไฟไหม้ต้นไม้ ตัดผมสั้น กินลูกอม ลูกอินทร์ สุรา ทำกาแฟหก โทรศัพท์ ป่า แขกขายโรตี บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ราชา ดักนก ขนลุก กรอด้าย ซอ นุ่งผ้าขาว หวีผม ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ตู้เหล็กใส่เอกสาร นั่งจับเจ่า เลือดออกเต็มตัว นักแสดง ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี สถานี กิ่งก่าวิ่งไปมา ประกาศการแต่งงานของตนเอง เก็บมุ้ง รบชนะ ได้ยินเสียงกลอง เกาทัณฑ์ ฌาปนกิจ ปลวก จมูกของตัวเองยาวใหญ่ เอทีเอ็ม ถั่ว ตะเพียน น้ำแข็ง นกแขกเต้า วัง ศพ ดาวตกจากท้องฟ้า โจรปล้นบ้าน จับปลา กระถางหลุดมือแตก ฆ่าไก่ ถูกโจรชิงทรัพย์ ตัดผมใหม่ คัมภีร์ สุกร ซีเมนต์ ได้ลาภ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ไก่ฟ้า เดินช้าๆ ยากจน ฝนตกหนัก บิน (สูงขึ้น) ญาติทำความผิด ฆ่างู กระบี่ พร้า กระแต สัปทน กล้วย กระดาษข่อย โต๊ะทำงาน นักเรียน สิงโต สวมเสื้อขาด เห็นตัวเองในกระจก เชื้อเชิญ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ทิชชู ศัตรู ฟุตบอล กัดลิ้นตัวเองขาด ได้รับของที่ระลึกจากญาติ เหาะเหิน ภาษา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM