ทำนายฝัน 'บัวหลวง'

ฝันเห็น ฝันว่า บัวหลวง ฝันเห็นดอกบัวหลวง ทำนายว่าเป็นฝันดี จะมีโชคลาภ และ กิจการค้าเจริญรุ่งเรืองดี หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บัวหลวง'

ฝันเห็นดอกบัวหลวง ทำนายว่าเป็นฝันดี จะมีโชคลาภ และ กิจการค้าเจริญรุ่งเรืองดี หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซ่อง ผ้าเช็ดตัว ขื่อคา กำแพงเมือง น้ำพุ ดวงดาว ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย จับปิ้ง บันไดกว้างๆ ปฏิกูล ฟันหลุด ทำโรตี ช้างไล่กวด คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ปล่อยนก แบกเสา หมูตาย ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน จานแตก กงจักร ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ถูกตัดใบหู หมาเลียขา ฟันโยก ฝนตกปอยๆ ตัวเองมีชื่อเสียง ผัดหน้า จำปีหรือจำปา ต้นโพธิ์ มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ปลาหมึกหลายตัว พระพุทธบาท ล้างหน้าตัวเอง ข่าวร้าย นอนกลับหัว ถูกจี้ กระดาษทิชชู สูบบุหรี่ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว กำลังขับรถ ศัตรู กะละมัง รถยนต์ งมหาของ สตรี เปลื้องผ้าตัวเอง เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ เพื่อนที่ตายไปแล้ว กล้องถ่ายรูป กำไลแตกหัก พานทอง คนมีเขา เมฆสีแดง จีวร โรงพยาบาล เป็นใบ้ ตีงู เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ก่อสร้าง รีดนมโค หุ่น เลือดออกทางช่องคลอด อรุณ พลักก้อนหิน ผ้าใบ ครอบครัว ทุบตีภรรยา กอไผ่ เสือตาย บุญ บัว เดินบริเวณวัด เครื่องแบบตำรวจ กงสุล ท่องเที่ยวต่างประเทศ ผมถูกตัดให้สั้น ดาวตกจากท้องฟ้า กษัตริย์ แส้ กินผลมะม่วงเปรี้ยว ตกน้ำร้อน มีเขาบนหัว ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ แร้ง เด็กผู้ชายสู้กัน กระโปรง รักกับนักบินหญิง ถูกตะปูตำเท้า งูรัด เซียมซี บัวสีขาว สุนัข ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ฟันล่างหัก ทองคำก้อน ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน เสื่อขาด ขายของ ฝี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM