ทำนายฝัน 'บาดเจ็บ'

ฝันเห็น ฝันว่า บาดเจ็บ ฝันว่าตนเองได้รับบาดเจ็บตามร่างกายและมีเลือดไหลออกมา ทำนายว่าฝันร้ายกลายเป็นดี จะมีโชคลาภและหมดเคราะห์ หากมีโรค ภัยไข้เจ็บก็จะหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บาดเจ็บ'

ฝันว่าตนเองได้รับบาดเจ็บตามร่างกายและมีเลือดไหลออกมา ทำนายว่าฝันร้ายกลายเป็นดี จะมีโชคลาภและหมดเคราะห์ หากมีโรค ภัยไข้เจ็บก็จะหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ครู ตกทะเล ตลาด ที่พึ่ง ความร่าเริง กางมุ้ง ตกลงไปในบ่อ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ หญิงแต่งชุดสีเขียว สตางค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ฟูก ไฟไหม้ต้นไม้ ซองจดหมายสีฟ้า คนถูกฉีดยา หญ้า คำสัญญา ตกต้นไม้ ลูกแก้ว การทำผิดพลาด ตัวเงินตัวทอง เฟซบุ๊ก ( Facebook ) เลื่อยไม้กระดาน น้ำตก หมู เมฆสีเลือด เกา แมว สวมเสื้อสีดำ กุ้ง สุรา พระราชินี พูดกับกลุ่มชน ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ตาลปัตร ไฟไหม้ปราสาท ขัน บันไดเลื่อน เด็กนอนบนเตียง เห็นคนอื่นถูกประณาม ปลูกบ้าน เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง กินอาหารเจ กำไล ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ทำผ้าเช็ดหน้าหาย เห็นที่นารกร้าง เครื่องแบบทหาร ปล่อยนก ตีผึ้ง คนฆ่าสัตว์ ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ทอดทิ้งภริยา ตัดผม เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง เนกไท กลด ขาขาด กล้วยแฝด ว่าว เปลี่ยนเสื้อผ้า ไต่ลวด ขี่โคเข้าเมือง เมฆบังแสงอาทิตย์ คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ มะนาว เห็นประตูปิด แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ญาติตาย ผ้าขี้ริ้ว ถูกฟันคอขาด ร่ม บัตรเครดิต เลิกกับแฟน คดีฟ้องร้องกัน ทั่ง เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย เซรุ่ม แล่นเรือผ่านเกาะ กระทะ นกต่อสู้กัน ธงบนเรือ ครีบปลา นกกระจิบ กระจาบ เสือตาย หัวหมู ถูกทำโทษ จักรพรรดิ ฐานทัพทหาร ทวด สวมรองเท้าใหม่ ม้าสีขาว มิตรสหาย กระปุก ทอดสมอ โทรศัพท์มือถือหาย เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ปลิงหลายตัว ประตู วัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM