ทำนายฝัน 'บาดเจ็บ'

ฝันเห็น ฝันว่า บาดเจ็บ ฝันว่าตนเองได้รับบาดเจ็บตามร่างกายและมีเลือดไหลออกมา ทำนายว่าฝันร้ายกลายเป็นดี จะมีโชคลาภและหมดเคราะห์ หากมีโรค ภัยไข้เจ็บก็จะหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บาดเจ็บ'

ฝันว่าตนเองได้รับบาดเจ็บตามร่างกายและมีเลือดไหลออกมา ทำนายว่าฝันร้ายกลายเป็นดี จะมีโชคลาภและหมดเคราะห์ หากมีโรค ภัยไข้เจ็บก็จะหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปล่องเมรุ เหาะ ตกใจเพราะเห็นผี เด็กผู้ชายสู้กัน ลุยโคลน ถูกทรมาน รักใครบางคนมากๆ เหาะเหิน ขอทาน มงกุฎ มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม กระซิบกับเพื่อน นั่งบนลังไม้ กล้วยเน่า กกลูก การตายของเพื่อน แฟนนอกใจ ฮัจญ์ สาก เห็นเหรียญสตางค์ เหยียบอุจจาระ กระบอกไม้ไผ่ ตื่นขึ้นมาเอง ขาขาด เล่น pubg ส่งจดหมายพร้อมเช็ค กรวดทราย สูบ ซ่อนหา จอกใส่เหล้า ถูกกักตัว ทะเบียนบ้าน เดินทางไกล เสื้อขนสัตว์ บุคคลที่มีชื่อเสียง ปม แสงบนท้องฟ้า ได้พูดคุยกับเพื่อน ต่อสู้กับเด็ก คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เขาวงกต เขียนหนังสือ เสียสติ ซุบซิบนินทา ลมพายุ ชัยชนะ หน้า เดินลุยกองไฟ ปี่ รถจักรยาน ไต่ลวด ขอบฟ้า น้ำหอม ฮวงซุ้ย ประดาน้ำ โฉนดที่ดิน ตีคนอื่นด้วยเชือก สายสะพาย อินทรี ธงสามเหลี่ยม ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น มีปากเสียงภายในครอบครัว งูจงอางไล่ แมลงภู่ โต๊ะหมู่บูชา ผ้าแพร นองเลือด ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ต่อสู้กับคนร้าย ฆ่าหมี กุลี ผึ้งมากมาย ห่วงเหล็ก แชมพู ขับรถ เพื่อนที่ตายไปแล้ว กระซิบ นักเรียน เด็ดพริกออกจากต้นพริก กินข้าว เนกไท ซ่อง เสือกัดตัวเอง จองหอง กะละมัง ได้รับของมีค่า โรงแรม ตัวเองถูกฉีดยา ทองคำก้อน ผ้าสีขาว กุ้งแห้ง ถ่านไฟ ฟังเทศน์ฟังธรรม ปีศาจที่มีเขาและหาง บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง เงา กระถาง แป้งผัดหน้า เจ้าที่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM