ทำนายฝัน 'บาดเจ็บ'

ฝันเห็น ฝันว่า บาดเจ็บ ฝันว่าตนเองได้รับบาดเจ็บตามร่างกายและมีเลือดไหลออกมา ทำนายว่าฝันร้ายกลายเป็นดี จะมีโชคลาภและหมดเคราะห์ หากมีโรค ภัยไข้เจ็บก็จะหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บาดเจ็บ'

ฝันว่าตนเองได้รับบาดเจ็บตามร่างกายและมีเลือดไหลออกมา ทำนายว่าฝันร้ายกลายเป็นดี จะมีโชคลาภและหมดเคราะห์ หากมีโรค ภัยไข้เจ็บก็จะหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พังประตู ซ่อง ตลับแป้งทาหน้า พระพรหม มะนาว คัมภีร์ ลูกแก้ว ได้ยินเสียงดนตรีไทย วงล้อกำลังหมุน อยู่ห่างไกลจากครอบครัว สตางค์ กินขนม บ้า ฝีขึ้นตามร่างกาย ถ้วยรางวัล พระธาตุ ได้รับรางวัล เด็กผู้ชาย จมูกแหว่ง เห็นตัวเองในกระจก บ้านใหม่ รังนก เท้าเจ็บ คนมุงซื้อขาย กระท่อมในป่า โจรสลัด กระดาษเช็ดมือ เณรหางนาค จับกุ้ง ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น หิมพานต์ (ป่า) ยา ชะลอม สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) รบชนะ นํ้าพุที่พุ่งสูง งูขดเป็นวงกลม แม่นํ้า ภูเขาไปกำลังระเบิด กะโหลก คนแปลกหน้า รวงข้าว สีแดงชาด ชามแตก ตักน้ำราดตนเอง โทรศัพท์ ข้าวติดคอ กินพริก ฝาเรือน ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ว่าว ทหารยิงปืนใหญ่ ปีนเขา ปิดผนึกซองจดหมาย ชายชรา ขี่โคเข้าเมือง รับประทานเครื่องเทศ ไปยังเมืองนรก จอมปลวก ข่าวลือ ใบลาน งานโกนจุก สัปเหร่อ พระวิหาร หญิงชรา คบบัณฑิต ตีฆ้อง ถูกตัดใบหู ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ฆ่าเป็ด ตรอมใจ ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน เด็กอุ้มปลา ใส่ต่างหู ต่อสู้ ส่องกระจก ผิงไฟ ตั๊กแตน คนตกน้ำกำลังจะจม แตงโม ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ หินก้อนใหญ่ กกกอด เก็บเกี่ยวข้าวในนา หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ประกาศข่าวดี กินปลาหมึก วิวาท สวมเสื้อสีเหลือง หนอน ครกสาก ตัวเองมีผมหงอก ตกน้ำ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถากไม้ เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม กินก้างปลา ฟองสบู่ การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM