ทำนายฝัน 'บาทหลวง'

ฝันเห็น ฝันว่า บาทหลวง ฝันเห็นบาทหลวงหรือนักบวช ทำนายว่าเป็นฝันที่ไม่เป็นผลดี มีโอกาสเสี่ยงในเรื่องธุรกิจการค้า โชคลาภก็ไม่มี ไม่ควรเสี่ยงทำอะไรใน ระยะนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บาทหลวง'

ฝันเห็นบาทหลวงหรือนักบวช ทำนายว่าเป็นฝันที่ไม่เป็นผลดี มีโอกาสเสี่ยงในเรื่องธุรกิจการค้า โชคลาภก็ไม่มี ไม่ควรเสี่ยงทำอะไรใน ระยะนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ไอศกรีม หิมะตกในฤดูร้อน ฟักแฟง กังหัน เดินชนผนัง ยกของหนัก แม่ แก้วแตก โพธิ์ บัตรเชิญ ศรีนครินทราบรมราชชนนี ฟันดาบ เห็นถนนที่ขรุขระ ภรรยาเสียชีวิต ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน คู คลอง ถูกตีหู ซักผ้า รักใครบางคนมากๆ นั่งเล่น กระบอก วิวาท เฉาก๊วย กรงสัตว์ เต้าฮวย ล้มลงไปในหลุมลึก ทำแว่นตาแตก เอสเอ็มเอส ( SMS ) ถูกกักตัว เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ดื่มนม นิล บันไดเลื่อน หมาหอน ตราสัง ผ้าเช็ดหน้า สุริยคราส ภาษา ไก่ชน หมากรุก ทะเลาะกับคนรัก ป่วย พวงมาลา ฉากกั้น กระจาด ได้ฟังเรื่องตลก ขุดดิน ไฟฟ้า พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร พี่น้อง ขนมจีน ขลุ่ย พ่อหม้าย ภาชนะ คนแฝดตัวติดกัน จำปีหรือจำปา ต่อสู้กับเด็ก เดินอยู่ในป่า แผล ภาวนา บุพการี ลูกกระพรวน เก็บองุ่นรับประทาน เครื่องแบบทหาร กล่องดนตรี มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ตุ้มหูหาย ก้างปลาติดคอ จมูกแหว่ง ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง สร้างบ้าน สตางค์ มุ้งหมอน ปลอกหมอน กินเนื้อหมู พูดโทรศัพท์มือถือ ปู ข่าวลือ แมวออกลูก ธงชัย ทะเล บาดเจ็บ ไก่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฝ่าเท้า ถูกเปลื้องผ้า ฮิปโปโปเตมัส เสียจริต เห็นกล้วย อ่างล้างหน้า กระดาษทิชชู แมลงสาบ น้ำลาย ช่างตัดผม ถูกกรรโชกทรัพย์ โบสถ์ ถนน ลำคานเสียงฉาบ ทั่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM