ทำนายฝัน 'บาทหลวง'

ฝันเห็น ฝันว่า บาทหลวง ฝันเห็นบาทหลวงหรือนักบวช ทำนายว่าเป็นฝันที่ไม่เป็นผลดี มีโอกาสเสี่ยงในเรื่องธุรกิจการค้า โชคลาภก็ไม่มี ไม่ควรเสี่ยงทำอะไรใน ระยะนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บาทหลวง'

ฝันเห็นบาทหลวงหรือนักบวช ทำนายว่าเป็นฝันที่ไม่เป็นผลดี มีโอกาสเสี่ยงในเรื่องธุรกิจการค้า โชคลาภก็ไม่มี ไม่ควรเสี่ยงทำอะไรใน ระยะนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เล่นเกมส์ ฮก ลก ซิ่ว นกบิน ต้นไม้ยืนต้นตาย ตะไบเหล็ก ให้รางวัล เดินลุยกองไฟ เลือกตั้ง ลูกๆ หลั่งนํ้าตา กอดผู้ชาย ได้เป็นเจ้าบ่าว กังวล อีเมล ( Email ) ญาติเสียชีวิต ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน งา โรงพยาบาล ตะเพียน ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ผมถูกตัดให้สั้น ผลไม้ บรรจุของลงหีบ ตัวเองแก่ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นั่งรถไฟ เล่นตะกร้อ ค้างคาว ละทิ้งครอบครัว ป่า งานบวช ผู้หญิงพายเรือ ถูกคู่รักกักตัว กอไผ่ แก้บน โซ่ตรวน บาดเจ็บ กินโรตี เกลียดคนต่างชาติ ถูกกักตัว ขนนกสีขาว ฝั่ง ตำหนัก ตราสัง งานโกนจุก ลากสัตว์ ขโมยทรัพย์สมบัติ ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ หญิงแปลกหน้า สุนัข วัวควาย ซองจดหมาย หน้าไม้ ยอดโดม เดินทางไปมหาสมุทร พูดคุยกับเจ้านาย แผ่นดิน เห็นตากระจกสีขาว ปอ บิน (สูงขึ้น) รถจักรยาน ตะเกียง ไฟ ที่ฝังศพ ภรรยา พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ตีเหล็ก มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา กลืนดวงอาทิตย์ บุพการี ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เมฆสีแดง บริโภค ญาณ หมอก ฤดูร้อน มังกร หมอดูดูลายมือ บุตร ต่างหู ถูกมัดมือมัดเท้า ทอดทิ้งคนรัก ของลับ กกลูก ประตูที่ปิดตาย ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ฆาตกรรม รังผึ้ง ซื้อของโบราณ หน่อไม้ กระบี่ ต้นไม้เหี่ยวเฉา เพชรรัตนราชสุดา ชัยชนะ มหรสพ ภูเขา จาระบี ตัวเงินตัวทอง ลูกอินทร์ ฝาเรือน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM