ทำนายฝัน 'บิณฑบาต'

ฝันเห็น ฝันว่า บิณฑบาต ฝันเห็นพระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต ญาติมิตรจากทางไกลจะส่งข่าวหรือเดินทางมาหา ต้องใช้ความพยายามจึงจะสมหวังในสิ่งที่ต้องการ มีความกังวลมากขึ้น ระวังจะถูกตำหนิได้ อย่าใช้เงินเกินตัว อาจต้องเสียเงินเพราะคนรอบข้าง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บิณฑบาต'

ฝันเห็นพระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต ญาติมิตรจากทางไกลจะส่งข่าวหรือเดินทางมาหา ต้องใช้ความพยายามจึงจะสมหวังในสิ่งที่ต้องการ มีความกังวลมากขึ้น ระวังจะถูกตำหนิได้ อย่าใช้เงินเกินตัว อาจต้องเสียเงินเพราะคนรอบข้าง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ต่างหู กรวยจราจร ฝันเห็นนํ้าวน กระสุนปืน ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ฉลาด ขี่โคเข้าเมือง เห็นคนโดนแทง ห่านฟ้า จอก อาเจียน รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย มรกต ฟาก ลิง เอามีดฟันเท้าตัวเอง นาค ดื่มน้ำ ถอดรองเท้า มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ฟันงอกขึ้นมาใหม่ โต๊ะ ผิวหนัง กระถาง มีฤทธิ์ เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ทะเล ระดู มวยผม นั่งอยู่ในกองขี้ ละลาย ผู้หญิงโพกผ้า น้ำเต้า จับกัง ขี้ ถลกหนัง กงสุล ค่ำคืน นั่งบนอาสนะสงฆ์ เมฆลอยนิ่ง ประเทียบ บานไม่รู้โรย กรงสัตว์ ปลูกต้นไม้ นอนเล่นกลางหาดทราย ต้นไม้เขียวชอุ่ม ได้ยินเสียงปี่พาทย์ เจ็บปวด ได้ยินเสียงปืน เดินเรือ เน็ตไอดอล เรือจอด ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ปลูกกล้วย ดื่มน้ำชา ตบมือ แก้ว ถัง เทวดา ปีศาจ จรวด จองหอง ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ บรรจุของลงหีบ รังดุม ขนมเข่ง กระแสน้ำ จมูกแหว่ง ดูซีรี่ย์ เชื้อเชิญ สุรา กินหัวสุกร บุคคล โอเอซิส ทุบตีภรรยา พรวนดิน ขี่สัตว์ เดินเร็วๆ ถุงเท้า ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ จับผีเสื้อ กินรีหรือกินนร ลำคลอง เขื่อนแตก หีบเปิดอยู่ กริช กุ้งแห้ง ครัว แป้งผัดหน้า เดินทางไกล ฉุด ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ลอย ชามมีลายดอกไม้สวยงาม โบดำผูกคอตนเอง ทำลายโซ่ตรวน งานสังสรรค์ ขอบฟ้า เครื่องปั้นดินเผา ซาวข้าว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM