ทำนายฝัน 'บิดามารดา'

ฝันเห็น ฝันว่า บิดามารดา ฝันเห็นพ่อแม่ตนเอง ซึ่งท่านล่วงลับไปแล้ว ทำนายว่าเป็นฝันดี มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพที่ทำ หรือได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน และจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บิดามารดา'

ฝันเห็นพ่อแม่ตนเอง ซึ่งท่านล่วงลับไปแล้ว ทำนายว่าเป็นฝันดี มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพที่ทำ หรือได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน และจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝาแฝด พระแก้วมรกต สุสาน นางพยาบาล ฝุ่นฟุ้งกระจาย ถ้วยกาแฟ ข้าวในนา ถอนผมหงอก ทำโรตี ถล่ม กำนัน แขก ก้อนหินตก ลิง ฆ่าตัวตาย นุ่งชุดขาว หุ่น ฟ้ายามเมฆครึ้ม ตอไม้ ทุ่งโล่ง จูบคนที่อายุมากกว่า เช็ค ( Cheque ) ขับรถยนต์ โต๊ะหมู่บูชา ได้ฟังเรื่องตลก ฉุด ตาย ของลับ บ้านตัวเอง บั้งไฟ รักคนต่างชาติ ไหล่ เก็บองุ่นรับประทาน สร้าง อนุสาวรีย์ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) เบาะ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร จับเงิน สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ฝนตกปอยๆ ภาพยนตร์ เซรุ่ม หญิง ผู้คุมนักโทษ ผู้หญิงถือมีด สุนัขหอน ดาว ขี่ม้า ญาติทำความผิด เปลหามคนเจ็บ เต้าฮวย เดินทาง ลมพายุ ยกยอ ชกมวย ไฝ ดวงแก้ว กระเป๋า กกกอด ดื่มกาแฟ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น สวมเสื้อสีขาว การผ่าตัด หูเจ็บ ทับทิม จับกุ้ง ถวายของแด่พระสงฆ์ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน หมู โน๊ตบุ๊ก ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กินข้าวบนใบบัว เล่นฟองสบู่ คูคลอง แมวดำ ตกกล้า กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) กงล้อ นกยูงรำแพน กินเป็ด ตุ้มหูหาย ตัดเล็บ โอลิมปิก นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ต้องโทษ ญาติ เขากวาง กิ๊บติดผม กระรอก คนเกี่ยวข้าว มุดใต้ถุน ข่าวร้าย ถุงมือ ขี่ควาย เงาะป่า ปีนรั้ว เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ถูกฉุด โบดำผูกเสาบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM