ทำนายฝัน 'บิน (ตกลง)'

ฝันเห็น ฝันว่า บิน (ตกลง) ฝันว่าบินได้ขึ้นไปบนอากาศแต่ตกลงมา ทำนายว่าจะเจ็บป่วย หรือได้รับข่าวร้ายจากญาติพี่น้อง ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บิน (ตกลง)'

ฝันว่าบินได้ขึ้นไปบนอากาศแต่ตกลงมา ทำนายว่าจะเจ็บป่วย หรือได้รับข่าวร้ายจากญาติพี่น้อง ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ส้มตำ กินเลี้ยง เนกไท ลักขโมย กังหัน ทำลายโซ่ตรวน เลี้ยงกุมารทอง ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ นกแสก น้ำล้นเขื่อน ขุดดิน นุ่น โล่รางวัล เงิน ลูกแก้ว ฆ่าเต่า ป่วยลงท้อง ย้อมผม เพื่อน นางพยาบาล พิมพ์ รักตัวเอง โต๊ะหมู่บูชา เป็ด พระวรราชาทินัดดามาตุ มิตรสหาย ฆ่าศัตรู ทำตัวเองบาดเจ็บ ยารักษาโรค คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ โยงเรือ วัง กรวยกรอกน้ำมัน ตำรา มาเฟีย แม่นํ้า บรรพบุรุษ ตะกร้อ ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ตุ้มหูหาย ถูกเปลื้องผ้า กระปุก ธุลี ที่นอน ผ้าใบ ราชสีห์ มัคคุเทศก์ ถาดอาหาร ธูปเทียน จมูกขาด เก็บเกี่ยวข้าวในนา ป่าไผ่ ก่อสร้าง ฆ่าหมัด เสวียน บินขึ้นไปบนท้องฟ้า กระดาษสี ได้กลิ่นของบูดเน่า ขวดยา ถูกสวมกุญแจมือ เด็กทารก เมฆลอยนิ่ง ประกันตัว ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ฮิปโปโปเตมัส จรวดไฟ งมปู เต้นรำ เงินหาย หนี้สิน มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ตัวเองถูกฉีดยา ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ แร้งกินซากศพ กำแพงโบราณ จันทรคราส ปลวกขึ้นบ้าน มาลัย คนแก่ สะพายย่าม ตกจากเครื่องบิน เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ตู้รับจดหมาย ผดผื่นคันขึ้นตามตัว นม เช็คเด้ง โต๊ะทำงาน สวมชุดเจ้าสาว ทะเลาะกับเพื่อน เงื่อน เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด นำเที่ยว ได้ยินเสียงปี่พาทย์ กระถางหลุดมือแตก ไม้กวาด พู่กัน ดม ปลอบโยน จมูกของตัวเองยาวใหญ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM