ทำนายฝัน 'บิน (ตกลง)'

ฝันเห็น ฝันว่า บิน (ตกลง) ฝันว่าบินได้ขึ้นไปบนอากาศแต่ตกลงมา ทำนายว่าจะเจ็บป่วย หรือได้รับข่าวร้ายจากญาติพี่น้อง ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บิน (ตกลง)'

ฝันว่าบินได้ขึ้นไปบนอากาศแต่ตกลงมา ทำนายว่าจะเจ็บป่วย หรือได้รับข่าวร้ายจากญาติพี่น้อง ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ร้องไห้ ไฟไหม้ปราสาท ขุดถ่านหิน ผ้าใบ ถูกผีหลอก เลือดออกทางช่องคลอด ตัวเองกลายเป็นนก ถีบจักรเย็บผ้า ทรมานคนอื่น มาลัย เซรุ่ม ดาว ดนตรี เพลิง ทอดแห กล้วยแฝด กลอง ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ค่ำมืด กระป๋องนม ปล่องไฟ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ข่าวลือ น้ำพุสวยงาม แมว เลิกกับแฟน แฮนด์บอล สัปทน เพื่อน ขนตาร่วง ปีนข้ามกำแพง สวมเสื้อสีเหลือง มงกุฎ หีบสมบัติ แสดงละคร ซี่โครงหัก เกิดสงคราม พายุ ฟาง อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ยันต์ ให้หวีคนอื่น เมฆสีดำ รถไฟฟ้า สงฆ์ ผู้หญิงพายเรือ จมน้ำ ตำรา ท่องเที่ยวในสวน ประโคม กล่าวคำอำลาญาติ ภรรยาทิ้ง ตนเองทำความผิด ท้องฟ้าสีแดง นอนกับนางงาม ผ้าม่าน พระจันทร์เดือนหงาย ขอทาน เชือก หัวนก ธรรมจักร ย้ายบ้าน บินขึ้นไปบนท้องฟ้า อสนีบาต แฟนนอกใจ ดื่มสุรา ตัวเองมีชื่อเสียง ยมทูต พระสังฆราช มือ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น แหวนแต่งงาน ฟ้อนรำ เชือดคอสุกร ช่อดอกไม้ จอก ทำผ้าเช็ดหน้าหาย เดินไปตามท้องถนน ฟองน้ำ ตัวเองถูกประหาร รับประทานอาหาร กรวยใบตองใส่ดอกไม้ นกคุ่ม ประตูกำลังถูกไฟไหม โรคร้าย แต่งงานก่อนกำหนด ฟ้าผ่า ถูกตัดศีรษะ มีดเหน็บที่เอว กระจอก ภรรยาเปลือยกาย คงกระพันชาตรี กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ดาดฟ้า จับนก ขาด้วน ภรรยาเสียชีวิต เป่าขลุ่ย คนแก่ ธารน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM