ทำนายฝัน 'บิลเลียด'

ฝันเห็น ฝันว่า บิลเลียด ฝันว่าเล่นบิลเลียด คุณจะพบมิตรสหาย หรืออาจมีคดีความเกี่ยวกับทรัพย์สิน หากฝันเห็นโต๊ะบิลเลียดว่างเปล่า จะมีคนกล่าวหาว่าร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บิลเลียด'

ฝันว่าเล่นบิลเลียด คุณจะพบมิตรสหาย หรืออาจมีคดีความเกี่ยวกับทรัพย์สิน หากฝันเห็นโต๊ะบิลเลียดว่างเปล่า จะมีคนกล่าวหาว่าร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พูดกับกลุ่มชน นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ กลางคืน ถนน ข่วน ชะลอม จอมปลวก ธง มดเต็มบ้านเมือง เดินช้าๆ ตุ๊กตา ลำธาร ลับมีด กระดูกแตก หีบเปิดอยู่ ภรรยาออกจากบ้าน ฟ้ายามเมฆครึ้ม ฆ่าศัตรู ปลิง นำเที่ยว หลุม ถล่ม งานมงคล แห่กฐิน นั่งบนแคร่หาม เสื้อเปื้อนเลือด เล่นฟองสบู่ แม่ ฟักทอง ธำมรงค์ งม ไม้กางเขน ซักผ้าขี้ริ้ว ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ได้ยินเสียงกลอง ปม ช้าง นั่งบนหลังนกกระเรียน กล้องถ่ายรูป จูบสัตว์เลี้ยง ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ สัปเหร่อ ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน การตายของเพื่อน กระโปรงใหม่ จับปลาตะเพียน กัดลิ้น เลิกกับแฟน ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ เรือจอด กรอบรูป ลม ภาพยนตร์ ลายนิ้วมือ มหาสมุทรมีพายุ อินทรี พระปรางค์ ปากเน่า เข็มเย็บผ้า ทีปังกรรัศมีโชติ หูขาด สุกรตายเอง กังหัน ปีก อยู่ในกระท่อม เป็นบ้า ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด นํ้าพุขนาดใหญ่ บิน (ตกลง) กินเนื้อมนุษย์ กระดาษเช็ดมือ การสร้างโบสถ์ นอนบนเสื่อ ได้ยินเสียงดนตรีไทย ถูกโยนลงทะเล กล้องยาสูบ เลี้ยง เป็นแผลที่คอ กอดอก แทง ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น เทียนชัย คนเกี่ยวข้าว ลากฉุด ถูกปีศาจไล่ กล้วยเน่า ลากรถบรรทุก ไอ เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ใบมีดโกน ตะกวดขึ้นบ้าน ขื่อคา ตกกล้า ได้ตีกลอง ชะนี คนกำลังถ่ายรูป ดวงแก้ว ยิงกา ถอดเครื่องประดับ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM