ทำนายฝัน 'บุคคล'

ฝันเห็น ฝันว่า บุคคล ฝันเห็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เรารู้จักคุ้นเคยหรือไม่รู้จักก็ตาม ฝันนี้จะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับนิสัยและบุคลิกของผู้ที่เราฝันถึงด้วย ถ้าฝันถึงบุคคลที่มีนิสัยเจ้าสำราญรื่นเริงอยู่เสมอเป็นฝันดี จะมีความสุขและโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บุคคล'

ฝันเห็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เรารู้จักคุ้นเคยหรือไม่รู้จักก็ตาม ฝันนี้จะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับนิสัยและบุคลิกของผู้ที่เราฝันถึงด้วย ถ้าฝันถึงบุคคลที่มีนิสัยเจ้าสำราญรื่นเริงอยู่เสมอเป็นฝันดี จะมีความสุขและโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทำนาไม่ได้ผลดี สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี รองเท้า ชงชาถวายเจ้าที่ เดินบนฟ้า กระจก กล่าวคำอำลาญาติ แมลงภู่ รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ตักบาตร ถอนฟัน ศรีนครินทราบรมราชชนนี ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน งอบ เครื่องดักนก เด็กอุ้มปลา คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ นกยูงรำแพน โลงศพ ของที่ระลึก ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เครื่องบินตก ต้นไม้แห้ง ขี่สุกร อ่างน้ำ เข่า ฝูงกบ จำนวนมาก เดินอยู่ในป่า พวงมาลัยดอกไม้สด ตกหน้าผา ฝังศพ บ้า คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ม่านกั้นกำบังสายตา ภาชนะแตกร้าว ล้มเหลว ปล้น ตกกองไฟ กระติกน้ำร้อน ถูกโยนลงทะเล ฆาตกรรม หวีเสนียด งมของในลำคลอง ปราศจากอํานาจ เมฆกลางแดด เปลือก ฟันปลอม กกลูก เขื่อนแตก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ใช้ผ้าคลุมหัว อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) เจ้านาย ถูกจี้ จองหอง ดีใจ เขาวงกต ตกกล้า รังนก ราชสีห์ ม่าน กา เครื่องปั้นดินเผา ธูปเทียน ยาพิษ ธนูหัก ถัง วงกบ นำตาข่ายไปดักสัตว์ ยิงนก เข็มเย็บผ้า กระดาษเช็ดมือ ใบไม้ กอดผู้หญิง คลอดลูก ปลาหมึกหลายตัว จำนอง เดินทางในป่ารก ปอก มหาสมุทร แมวออกลูก มาลัย นั่งเรือข้ามแม่น้ำ เต้นรำ บันได หญ้า นักบวช คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง กอดภรรยา กินนก เช็ค ( Cheque ) มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ตารอบตัว ผ้าม่าน ขวานหัก ถ้วยกาแฟ ผู้ชายตบผู้หญิง รถไฟฟ้า เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อยู่ในถ้ำกับคนอื่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM