ทำนายฝัน 'บุคคล'

ฝันเห็น ฝันว่า บุคคล ฝันเห็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เรารู้จักคุ้นเคยหรือไม่รู้จักก็ตาม ฝันนี้จะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับนิสัยและบุคลิกของผู้ที่เราฝันถึงด้วย ถ้าฝันถึงบุคคลที่มีนิสัยเจ้าสำราญรื่นเริงอยู่เสมอเป็นฝันดี จะมีความสุขและโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บุคคล'

ฝันเห็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เรารู้จักคุ้นเคยหรือไม่รู้จักก็ตาม ฝันนี้จะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับนิสัยและบุคลิกของผู้ที่เราฝันถึงด้วย ถ้าฝันถึงบุคคลที่มีนิสัยเจ้าสำราญรื่นเริงอยู่เสมอเป็นฝันดี จะมีความสุขและโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี่คอคน ตักทรายเข้าบ้าน กษัตริย์เสด็จมาหา ผลักของหนัก ยื้อแย่ง ทำอะไรแปลกๆ ว่าว หมูตาย กุ้งยักษ์ นํ้าพุที่พุ่งสูง ตีผึ้ง แสงบนท้องฟ้า ขวาน เต้าฮวย แฮนด์บอล ถวายกุฏิ พิมพ์ ย้อมผม ร้องไห้ ลูกๆ ทำความผิด กินข้าวบนใบบัว สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ไผ่ ไม้กวาด ตัวเองเป็นคนวิกลจริต มัจฉา เล่นฟองสบู่ เปียก ไส้เดือน ปากกา เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สาหร่าย ยกโทษ งานฉลอง ตกกล้า เลื่อยไม้กระดาน ก้ามกุ้ง ฝันว่าส่งพัสดุ กลืนดวงอาทิตย์ ตับไต มดกัด ถูกต่อต่อย งมของในลำคลอง หูขาด ต่อสู้กับเด็ก จองหอง มาลัยดอกไม้ เกลียดคนอื่น พูดคุยกับโจร เดินรอดราวผ้า อดอยาก สวมเสื้อสีดำ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว เซรุ่ม ละลาย ตัวเองมีปีก แม่หม้าย ครกสาก เครื่องบิน บ่อน้ำ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ จิ้งเหลน มีดหาย ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง โรงแรม รักกับนักบินหญิง กระดาษสี กระสอบข้าวสาร สายรุ้ง แสงสว่าง ถอด ฆ่าผึ้ง ตู้นิรภัย แคร่ นกเขา บอลลูน พานทอง ส้มตำ ปัสสาวะ นม เนื้อหนัง ดอกไม้ไฟ อาบน้ำฝน เหี้ย ถางหญ้า นํ้าพุขนาดใหญ่ ทำนาย ช้องผม พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ซื้อกระโปรง งานมงคล มหาสมุทร คัมภีร์ แว่นตาเลนส์สีดำ จับปลาช่อน ตะกร้อ ถูกตัดใบหู พู่กัน แม่มด เงินปากผี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM