ทำนายฝัน 'บุคคลที่เป็นคนร้าย'

ฝันเห็น ฝันว่า บุคคลที่เป็นคนร้าย ฝันเห็นคนร้าย หรือบุคคลที่เป็นคนร้ายที่เราไม่รู้จัก หรือรู้จัก ก็ตาม ทำนายว่าเป็นฝันร้าย กำลังมีเคราะห์ เกิดทะเลาะวิวาทกับคนอื่น หรือมีปัญหาในครอบครัว ไม่ควรเสี่ยงโชคหรือเริ่มทำธุรกิจอะไรในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บุคคลที่เป็นคนร้าย'

ฝันเห็นคนร้าย หรือบุคคลที่เป็นคนร้ายที่เราไม่รู้จัก หรือรู้จัก ก็ตาม ทำนายว่าเป็นฝันร้าย กำลังมีเคราะห์ เกิดทะเลาะวิวาทกับคนอื่น หรือมีปัญหาในครอบครัว ไม่ควรเสี่ยงโชคหรือเริ่มทำธุรกิจอะไรในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระอาทิตย์ โฆษณา ปลาหลีฮื้อ สร้อยทอง ของเน่าเสีย ฝาหม้อ ทำนาไม่ได้ผลดี กลืนดวงอาทิตย์ คันศรหรือคันธนู กัลปพฤกษ์ วัง ภรรยาทิ้ง ครัว เครื่องจักรไม่ทำงาน กรวยจราจร คนฆ่าสัตว์ ดื่มนม ทำขวดแตก บัตรเชิญ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง กรวยกรอกน้ำ พืชผัก ตัวเองถูกประหาร เดินทางกลางทะเลทราย โต๊ะเขียนหนังสือ ช่อดอกไม้ คลื่นน้ำ ตกหน้าผา กินไก่ ตกจากที่สูง ก้ามกุ้ง กระดูกแตก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ กริช เดินร่วมทางกับโจร หมาหอน ถูกตะปูตำเท้า โซ่ ตะกวดขึ้นบ้าน ตัวเองมีผมหงอก จาระบี ฌาปนกิจ ประทัด มโหรี น้ำเหลือง ตลับแป้งทาหน้า เครื่องขยายเสียง ได้ยินเสียงกลอง รบกวน พระราชินี แม่ ถูกผีหลอก แมวข่วน แม่นํ้า มีหางงอก บัญชี พายเรือตามลำพัง ศรีนครินทราบรมราชชนนี นุ่งผ้าสีชมพู ตัวเองแก่ ถอนผมหงอก ทับทิม ฆ่าใครบางคน ถวาย ตัดหนวดตัวเอง แสงบนท้องฟ้า กระโปรงใหม่ เพศสัมพันธ์ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย กล้องถ่ายรูป ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ซองจดหมายสีชมพู ครู ข้อเท้าเจ็บ ดอกมะลิ บัวสีขาว เก็บกวาดบ้าน ลูกประคำ เลี่ยมฟันทอง ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด จลาจล เม่น แปรงฟัน ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ถังน้ำ ขนตา ลากรถบรรทุก กางเขน ได้ยินเสียงปืนใหญ่ หุงข้าว โสมสวลี โยคี ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง การรับรางวัล งา หน้าอก บอลลูนตก กระโปรงเก่า กำแพงเมืองจีน ขบวนแห่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM