ทำนายฝัน 'บุคคลที่เป็นคนร้าย'

ฝันเห็น ฝันว่า บุคคลที่เป็นคนร้าย ฝันเห็นคนร้าย หรือบุคคลที่เป็นคนร้ายที่เราไม่รู้จัก หรือรู้จัก ก็ตาม ทำนายว่าเป็นฝันร้าย กำลังมีเคราะห์ เกิดทะเลาะวิวาทกับคนอื่น หรือมีปัญหาในครอบครัว ไม่ควรเสี่ยงโชคหรือเริ่มทำธุรกิจอะไรในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'บุคคลที่เป็นคนร้าย'

ฝันเห็นคนร้าย หรือบุคคลที่เป็นคนร้ายที่เราไม่รู้จัก หรือรู้จัก ก็ตาม ทำนายว่าเป็นฝันร้าย กำลังมีเคราะห์ เกิดทะเลาะวิวาทกับคนอื่น หรือมีปัญหาในครอบครัว ไม่ควรเสี่ยงโชคหรือเริ่มทำธุรกิจอะไรในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รักใครบางคนมากๆ ช่วย ประเทียบ อนุสาวรีย์ ถูกตี ทะเลาะกับคนรัก มุ้งหมอน หางไก่ ศาลา เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ บ้านพัง ฉิ่งฉาบ กินอาหาร กระดาษข่อย แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ซักผ้าขี้ริ้ว โต๊ะเขียนหนังสือ ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ รถจักรยาน กำไลข้อเท้า ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ภรรยาเสียชีวิต นุ่งผ้าขาว เสวียน ทอง ได้ยินเสียงกระซิบ สร้างบ้าน ตกกล้า นม เณรหน้าไฟ ให้หวีคนอื่น แบกหีบ เลือดไหล ม้าสีขาว ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ดนตรี ดวงอาทิตย์มืดมัว ขอทาน เผาไม้กระดาน ฆ่าสุนัขบ้า จระเข้ เด็กอุ้มปลา ตะกวดขึ้นบ้าน ขนมชั้น ความผิด เฒ่าแก่ มงคล ฆ่านกกระจิบ นกกำลังจิกกัน ถูกฉุด ขโมยทรัพย์สมบัติ ทำแท้ง ฟูก ประกาศข่าวการตาย ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ทำนาเกี่ยวข้าว เลือดออกทางช่องคลอด ไถ่ถอน ฟ้อนรำ ได้เป็นเจ้าสาว ม้า กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) มีด ธง ประดิษฐ์ จับกัง ชักว่าว กิ๊บติดผม ทำนาย เมฆสีเลือด ตกปลากับญาติ เห็นกล้วย ต้องโทษ ภรรยาทิ้ง มุดรั้วลวดหนาม เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ โอเอซิส ปลิงหลายตัว ไฟนรก ไฮโล เดินอยู่ในความมืด แว่นตาเลนส์สีดำ ข้าวสาร กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น วัง ธรณีสูบ จมูก คนรักนอกใจ คิดถึง โค่นต้นไม้แก่ ตักน้ำราดตนเอง เห็นกองไม้กระดาน มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า บั้งไฟ ทะเบียนบ้าน ดับกองไฟ ภูเขาไปกำลังระเบิด หวีงา วัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น