ทำนายฝัน 'บุพการี'

ฝันเห็น ฝันว่า บุพการี ฝันเห็นบุพการี หรือบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้ว คุณจะได้ลาภ หรือกิจการงานที่ทำจะดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'บุพการี'

ฝันเห็นบุพการี หรือบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้ว คุณจะได้ลาภ หรือกิจการงานที่ทำจะดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝาหม้อ ไมโครโฟน หยก สระผม บิน (สูงขึ้น) ฮัจญ์ พระปรางค์ ได้ยินเสียงดนตรีไทย คนมีดวงตาสีดำ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี แสงสว่าง ครอบครัว ตัวเองเจ็บป่วย ขนมจีน กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) นาก คนตายในบ้าน เห็นถนนที่ขรุขระ มองดูเหว เศรษฐี นั่งบนอาสนะสงฆ์ ธงบนเรือ ให้มีดแก่คนอื่น กินนก บูชา กงล้อ ลับ เครื่องชั่ง ตั้งท้อง อินทรี มีดหาย แข็งแรง คนบ้า ตะกร้าไม้ กินข้าวบนใบบัว ดวงอาทิตย์ตก ได้รับรางวัล ภรรยาเสียชีวิต ขี่สัตว์ บัวสีขาว จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ถอนฟัน ปล่อยสัตว์ แฮนด์บอล มีดเหน็บที่เอว ถูกหวายรัด เขี้ยวสัตว์ พี่น้อง ฝนตกหนัก ฌาน เสี่ยงเซียมซี ตกใจ ฝุ่นเข้าตา วัง ถูกสุนัขเห่า คนแต่งชุดสีดำล้วน จรวด ฉี่รดกำแพง จุดเทียน จับปลา เมือง ไฟฟ้า จับลูกเสือ แล่นเรือผ่านเกาะ ถูกเฉือนเนื้อ ส้มตำ ปล่องเมรุ เครื่องแบบตำรวจ กรวดทราย เลือดไหล นํ้าพุที่พุ่งสูง พิมเสน ตะไคร้ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ไหล่เจ็บ ท่อน้ำ ฟ้อนรำ ถูกฟันคอขาด กรอด้าย แม่ชี เครื่องแต่งกาย คนตกน้ำกำลังจะจม ต้นไม้แห้ง กระดุมหาย ขนม กระซิบกับเพื่อน ไม้ไผ่ ฟันดาบ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ฟองสบู่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ตัดหัว ตู้หนังสือ คนแฝดตัวติดกัน นองเลือด ตบแต่ง ฆ่ากระต่าย นอนเล่นกลางหาดทราย กระท่อมริมทะเล ชงชาถวายเจ้าที่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น