ทำนายฝัน 'บุพการี'

ฝันเห็น ฝันว่า บุพการี ฝันเห็นบุพการี หรือบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้ว คุณจะได้ลาภ หรือกิจการงานที่ทำจะดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บุพการี'

ฝันเห็นบุพการี หรือบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้ว คุณจะได้ลาภ หรือกิจการงานที่ทำจะดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กาน้ำร้อน คิดถึง เปิดผนึกซองจดหมาย เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย นอนบนเสื่อ ผ้าใบ โทรศัพท์มือถือหาย จราจรที่สับสนวุ่นวาย ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน นาค ฟันงอกขึ้นมาใหม่ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ดาวตกจากท้องฟ้า ฆ่านกกระจิบ ถวายพระด้วยดอกบัว ไอศกรีม ความมั่งคั่ง ขึ้นศาล ถอด หนอนไต่ตามร่างกาย นกต่อสู้กัน เลือกผัก ค้าขายต่างเมือง ตกเขา เดินรอดราวผ้า ตบแต่ง เครื่องขยายเสียง เปิดร้านค้าขายสินค้า มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ มะนาว กินเนื้อไก่ นุ่งผ้าสีม่วง มือ ยกโทษ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา จับหมู แมวสีขาว มโหรี แขกขายโรตี ลูกๆ ทำความผิด ลิฟต์ ขื่อคา นุ่งผ้าใหม่ ฟักทอง นกกำลังจิกกัน สูบบุหรี่ ปราศจากอํานาจ ดวงจันทร์ ปล้นสะดม ศีรษะมีเหา งมของ กะโหลก เกลียดคนต่างชาติ เงา นำฟองน้ำมาล้างจาน ค่ำคืน ต่อสู้กับเด็ก เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ปอก เห็นคนเดินละเมอ กระดูกแตก ผู้หญิงถือมีด ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ศาลพระภูมิ นำตาข่ายไปดักสัตว์ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ อีกา องค์พระ แขนขาด ของลับ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ตักน้ำราดตนเอง กระโดดจากหน้าต่าง เด็กพิการ ผู้หญิงโพกผ้า เคารพ คำนับ เล่นฟุตบอล โอลิมปิก ดื่มน้ำชา นํ้าพุขนาดใหญ่ ดม ช่างตัดผม โยคี ขี่กระบือ เต้าหู้ วาฬ กำไลข้อมือ สถานี น้ำแข็ง ของเล่น ผักกาด สวรรค์ กระเป๋าเดินทาง จับปลาตะเพียน กรงสัตว์ อดตาย อดอยาก ขี่สัตว์ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM