ทำนายฝัน 'บุพการี'

ฝันเห็น ฝันว่า บุพการี ฝันเห็นบุพการี หรือบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้ว คุณจะได้ลาภ หรือกิจการงานที่ทำจะดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บุพการี'

ฝันเห็นบุพการี หรือบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้ว คุณจะได้ลาภ หรือกิจการงานที่ทำจะดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แมลงวัน คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล เพื่อนที่ตายไปแล้ว ปลูกบ้าน ฤดูหนาว ส่งจดหมายพร้อมเช็ค คนตายในบ้าน นักสืบ ขบวนแห่ศพ จักรพรรดิ ปล่อยนก ท่าเรือ เครือญาติ กาน้ำร้อน ก้างปลาติดคอ ฆ่ากระต่าย กระดาษทิชชู ดวงอาทิตย์ขึ้น เดินทางไปทิศตะวันออก เจ้านาย ผ้าฝ้าย ดนตรี ฟองน้ำ รักใครบางคนมากๆ ถุงเงิน-ถุงทอง ราวตากผ้า ถูกทำโทษ โคเข้าบ้าน ร่วมงานทอดกฐิน นาฬิกาปลุก กุ้งทะเล หิมะตกถูกตัว เห็นไม้กระดาน เสียเงิน กลืนเมฆ โรงพยาบาล คอกหมู ค่ำคืน หัวเราะ คิดถึง ผู้หญิงหัวล้าน สัตว์เลี้ยง ได้เข้าร่วมในสงคราม เสือ กระติกน้ำร้อน เครื่องบูชา เหยียบขี้ ฉี่ ผ้าขาว เครื่องดนตรี ถูกขัง ถูกตีหู อาบน้ำฝน แคร่ คนถูกฉีดยา อดทน ผ้าม่าน คนในบ้านทุบตีกัน ตะขาบกัด ทุ่งโล่ง แก้วแตก ล็อกประตู ถ้วยชาม กรวยกรอกน้ำมัน ผ้าสีขาว นาเกลือ จับ ชกคนที่จมูก มีดเหน็บที่เอว ฐานทัพทหาร ดื่มสุรา ค้อน กะเหรี่ยงคอยาว อดอยาก จอก แต่งงาน กระดานดำว่างเปล่า เขื่อน โบสถ์สกปรกรกรุงรัง กัลยาณิวัฒนา กินเนื้อวัว สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ลูกปัด กรวยกรอกน้ำ บันไดเลื่อน อดตาย สีบรอนซ์ เครื่องดักนก กินเป็ด เด็กกำลังดูดนม มู่ลี่ ฆาตกรรม จมน้ำ ญาติเสียชีวิต นกคุ่ม ซองจดหมายสีแดง ปล่อยเต่า นกแขกเต้า เก็บองุ่นรับประทาน นกขมิ้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM