ทำนายฝัน 'บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ'

ฝันเห็น ฝันว่า บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ฝันเห็นบ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ คุณจะรํ่ารวย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ'

ฝันเห็นบ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ คุณจะรํ่ารวย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นอนในเรือ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ท้องฟ้าสีแดง ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว เซรุ่ม จน แร้ง จลาจล ตะกร้าไม้ สุนัข พายเรือตามลำพัง ขี่กระบือ ชี ได้รับของมีค่า อาบน้ำในอ่าง พระเจ้า กินรีหรือกินนร กระสอบข้าวสาร ขนมปังกรอบ นุ่งผ้าสีม่วง ฝนตั้งเค้า ไพ่ น้ำลาย ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ล้างหวี ฝี กวางดำ รอยเท้าของตัวเอง อ้อย เมฆสีดำ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ประดาน้ำ โยคี กินข้าวบนใบบัว เห็นไม้กระดาน ผ้าม่าน ตัดหัว เป็ดไก่ ปล่อยนก กระดูกแตก ตัวเองมีชื่อเสียง ลูกประคำ ทิวเขา ล้างเท้า ทุเรียน ใส่บาตร ชนะ เครือญาติ ทะเล ช่อดอกไม้ ดอกมะลิ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง แสง ประดิษฐ์ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ศีรษะ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ปัสสาวะรดที่นอน บรรพบุรุษ ฝา แผนผัง ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ทอดสมอ ถวายข้าวพระ ของที่ระลึก สามง่ามสำหรับแทงปลา ยกทรง สติ แร้งเกาะหลังคาบ้าน กอไผ่ ฮูก (นกฮูก) จูบคนรัก เด็กกำลังดูดนม เท้าขาด โกหก ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ประโคม งานบวชเณร ล้างภาชนะเครื่องใช้ ผ้าห่มหนาๆ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง มรกต ขิม ต่อสู้กับคนร้าย นางกวัก รถไฟฟ้า ป่วยลงท้อง จักจั่น ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ช้างไล่กวด เห็นกระดุม ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ปลาทอง ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน หัวเราะ แขน ถูกลูกปลุกให้ตื่น ยางรถ สลัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM