ทำนายฝัน 'บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ'

ฝันเห็น ฝันว่า บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ฝันเห็นบ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ คุณจะรํ่ารวย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ'

ฝันเห็นบ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ คุณจะรํ่ารวย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผ้าไตรจีวร พระสถูป บรรจุของลงหีบ นั่งบนเสื่อ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ลูกเต๋า เข้าเฟสบุคไม่ได้ กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ขนตาร่วง ฮัจญ์ รักคนต่างชาติ ตกใจเพราะเห็นผี ผูกปมเชือก มีหางงอก ดวงอาทิตย์ดับ ให้หวีคนอื่น เสือตาย พรวนดิน เสือ อสนีบาต ฆ่าตัวตาย ช่างเงินทอง ขายตู้ ขายโต๊ะ วงเวียน เรือแล่น ดื่ม ธรรมจักร จูบสัตว์เลี้ยง ฤดูร้อน กินผลไม้แฝด ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง มาลัยดอกไม้ ไส้เดือน กบ ถ้ำ ฟัก ล้มลงไปในหลุมลึก น้ำพริก กุ้งทะเล เห็นเหรียญสตางค์ คนแคระ ฆ่าหมี ปล่อยนก โคไล่ขวิดคน เข้าประตูไม่ได้ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ทะเลาะกับแม่ยาย นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ช่วยคน เป่าแตร กินนก เซิ้ง พร้า เห็นไม้กระดาน เม่น แต่งงาน ก้อนหินตก ตกปลา ม้าเตะ จูบคนรัก ไอ เพชรนิลจินดา หัวไก่ ธารน้ำตก กินเนื้อย่าง ระเบิด ฝังศพ มารดา อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ม้านั่ง ต้นไม้ สวมรองเท้าใหม่ ใยแมงมุม โพธิ์ เลือดออกทางช่องคลอด ไฮไฟว์ ( hi5 ) ทะเบียนบ้าน เห็นรองเท้าเก่า เณรหน้าไฟ เป็ดไก่ สงฆ์ ท้องฟ้าสดใส ถูกมัดด้วยเชือก น้ำลาย บั้งไฟ เด็กทารก เสาตกน้ำมันในบ้าน น้อยหน่า กินอาหาร โถส้วม นกแก้ว ตักทรายเข้าบ้าน ความรักระหว่างคน 3 คน ตุ๊กตา ไวโอลิน ยุง หิ่งห้อย ยกโทษให้ใครบางคน ฝนตั้งเค้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM