ทำนายฝัน 'บ้านคนอื่น'

ฝันเห็น ฝันว่า บ้านคนอื่น ฝันเห็นบ้านคนอื่น คุณจะต้องมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'บ้านคนอื่น'

ฝันเห็นบ้านคนอื่น คุณจะต้องมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หิ้วกระเป๋า โทรศัพท์มือถือหาย วัวควาย นำอุจจาระกลับบ้าน หัวนก กอดกะเทย จูบสัตว์เลี้ยง มีคนนำเงินมาให้ ดวงอาทิตย์ดับ ก้อนหิน ตัวเองร่ำรวย ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ฝนตกระหว่างเดินทาง เข็มแทง เรือน แสงบนท้องฟ้า อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) รังนก นั่งรถหรู กรงสัตว์ ธนูหัก ธนูหลายดอก ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า นำตาข่ายไปดักสัตว์ กล้วยไม้ ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว แมวสีขาว สกปรก เอามีดฟันเท้าตัวเอง ตักทรายเข้าบ้าน ถุงเงิน-ถุงทอง รีดนมโค ผิวหนัง สงคราม ฝันเห็นนํ้าวน รัฐประหาร ประเจียด ธงบนบ้าน ผ้าไตรจีวร โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ดวงอาทิตย์ขึ้น ประกาศข่าวการตาย กุมารเทพ ดื่มน้ำ ฐานทัพทหาร ครก ขุดถ่านหิน จมน้ำ แผ่นดิน ฌาน หญิงแต่งชุดสีฟ้า มิตรสหาย เก็บเงินได้ รังผึ้ง เล่นฟุตบอล เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ถูกตัดศีรษะ ดอกกุหลาบ ฟักแฟง กรอบรูป จักจั่น เมาสุรา แผ่นดินแยกออกจากกัน ไข่ไก่ โซ่ตรวน ตับไต ดื่มกาแฟ ลากรถบรรทุก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ แกงการู ขอนไม้ ช่วย หญิงแต่งชุดสีแดง เดินขึ้นภูเขา ถูกมัดมือมัดเท้า กระเป๋าเงิน ถูกกักตัว จาระบี เลือกผัก ทุ่งโล่ง เกา ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก เมฆสีดำ ถางหญ้า อิฐ ฟันปลอม ถูกทำโทษ ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ทะเลาะ เผาขยะ ท้องเดิน กระต่ายหลายตัววิ่ง กระแต ได้เสื่อใหม่ โครงกระดูกมนุษย์ ฆ่าใครบางคน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น