ทำนายฝัน 'บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม'

ฝันเห็น ฝันว่า บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ฝันว่าบ้านตัวเองถูกนํ้าท่วม มีเพื่อนบางคนกำลังแอบช่วยเหลือคุณอยู่เงียบๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม'

ฝันว่าบ้านตัวเองถูกนํ้าท่วม มีเพื่อนบางคนกำลังแอบช่วยเหลือคุณอยู่เงียบๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซ่อนหา เข้ารับการผ่าตัด ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ที่ฝังศพ ฟาก ยกทรง รอยเท้าของตัวเอง ช้าง บัว ไหล่เจ็บ คดีฟ้องร้องกัน ไทร ประดิษฐ์ ตู้เซฟ เห็นประตูบ้านตัวเอง ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ปากเหม็น กัลยาณิวัฒนา การสร้างโบสถ์ กินพริก ปลาทอง ทอดทิ้งลูกๆ ขุด มีดหาย ต้นไม้แห้ง ดวงดาว ประดาน้ำ กรวดทราย ตกน้ำ กรงสัตว์ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ประเจียด เห็นกระดุม ทาขมิ้น ถูกโกง ม้าสีดำ เครื่องร่อน หางไก่ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ รถบรรทุกศพ หนาม ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น โครงกระดูกมนุษย์ นอนเล่นกลางดิน ตะโพน บันไดเลื่อน กินยา เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ หนังสือ เลือดไหล ประโคม มุดใต้ถุน สมอเรือ ภรรยาสวมเสื้อแพร กำไลข้อเท้า นั่งบนหลังนกกระเรียน เมฆสีขาว ฆ่าตัวตาย หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว เพศสัมพันธ์ กาน้ำร้อน ดวงตรา ควาย เปียก อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น เอทีเอ็ม เจ็บปวด ดาวตกจากท้องฟ้า ทำอะไรแปลกๆ เถาวัลย์ เม่น กินรีหรือกินนร ว่าว ปิดผนึกซองจดหมาย ประกาศนียบัตร ฝีขึ้นตามร่างกาย ลากเกวียน คนรักนอกใจ ร่มกางอยู่ บิลเลียด ของหวาน ญาณ ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น เมือง โคกินหญ้า ทาส กอดกะเทย แหวนหาย ถูกคู่รักกักตัว เช็คเด้ง ผ้าม่าน ฆ่าเต่า บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ซ่อง รักภรรยาตัวเอง ช่างเหล็ก ตลับแป้งทาหน้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM