ทำนายฝัน 'บ้านตัวเองสวยงาม'

ฝันเห็น ฝันว่า บ้านตัวเองสวยงาม คุณจะมีลาภจากการซื้อขาย หรือการถูกลอตเตอรี่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บ้านตัวเองสวยงาม'

คุณจะมีลาภจากการซื้อขาย หรือการถูกลอตเตอรี่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ที่นอน ศิลา แลบลิ้น จองจำ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ธงชัย กระบอกไม้ไผ่ คอกหมู ขุดหาทรัพย์สมบัติ พระจันทร์ สัมผัสกรวดทราย ขายไม้กระดาน หนู เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ไผ่ วิทยุ อ่าง ขวดเหล้า คนเมา ทดน้ำ สติ โค่นต้นไม้แก่ เผาศพ กระบอก เครื่องขยายเสียง เที่ยวซ่อง ภาพวาด ฮา ปอ เงาะป่า พรม เห็นคนอื่นถูกประณาม กัดลิ้นตัวเองขาด กกไข่ กินผัก เสื้อผ้า เทศน์ เต้าหู้ สร้อยทอง อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น นกบิน ฮองเฮา (ราชินี) สินบน เรือแล่น ก้อนหินตก นางฟ้า แมวออกลูก ยืนบนลังไม้ ล็อกประตู นักเรียน ภรรยาออกจากบ้าน นั่งบนลังไม้ คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เช็ค ( Cheque ) ดวงแก้ว เชี่ยนหมาก ถอดรองเท้า บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ปอก คนกำลังจะตาย ท่อน้ำ เล่าเรื่องตลก พระจันทร์เดือนหงาย ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก บูชา กลืนเมฆ เป็ดว่ายน้ำ รักกับนักบินหญิง หญิงชรา เครื่องจักรไม่ทำงาน กระดาษสีขาว กอดอก ด้วง ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า คนกำลังเปลื้องผ้า แทงตัวเอง ตีเหล็ก ลากเกวียน พังพอน โคกินหญ้า จูบสัตว์เลี้ยง บิน (สูงขึ้น) เล่นการพนัน ตกเหว เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด จรเข้กัด ยางรถ ซองจดหมายสีฟ้า มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ตู้ไปรษณีย์ บดเมล็ดกาแฟ ย่าง เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ม้านั่ง เดินอยู่ในป่าช้า คนตกน้ำกำลังจะจม ถูกผีหลอก พ่อหม้าย กวาด ปราสาทเล็กๆ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM