ทำนายฝัน 'บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น'

ฝันเห็น ฝันว่า บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น คุณกำลังจะมีเคราะห์กรรมถึงตาย ให้เร่งทำบุญสะเดาะเคราะห์อย่างเร็วที่สุด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น'

คุณกำลังจะมีเคราะห์กรรมถึงตาย ให้เร่งทำบุญสะเดาะเคราะห์อย่างเร็วที่สุด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กางมุ้ง ได้ยินเสียงกบ นอนบนเตียง ตัวเองเจ็บป่วย ระเบิด กุลี เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ขโมยขึ้นบ้าน กินเป็ด ตนเองทำความผิด เดินลุยกองไฟ พูดโทรศัพท์มือถือ ฝาด ไทร สุนัขคาบหม้อ ผู้หญิงหัวล้าน เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ตกทุกข์ได้ยาก นำอุจจาระกลับบ้าน ช่างเหล็ก ได้ยินเสียงกระดิ่ง นุ่งผ้าขาว ดอกไม้ไฟ คนขี้โม้ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ทะเลสาบ อ่างน้ำ ข่มขืนคนอื่น คูคลอง ข้าวในนา เสี่ยงเซียมซี ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก แร้ง พานทอง เสือกัดตัวเอง เพชรพลอย ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ล้างเท้าตัวเอง เรือแล่น พระธาตุ หัตถกรรม เดินเล่นในสวนสวย ยุง งูจงอาง วงกต รถพยาบาล ด่า ตาบอด เพชรรัตนราชสุดา โพธิ์ กระแสน้ำ พระวรราชาทินัดดามาตุ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จุดเทียนชัย เซิ้ง ตัดผม ความลับ ถ้วยชาม เจ็บปวด โบสถ์ ถูกต่อต่อย เปิดเผยความลับกับเพื่อน สังกะสี นอนบนที่นอน แกะ ถูกจับ ตักน้ำราดตนเอง ฝนหยุดตก คนเกี่ยวข้าว หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ปอก ศีรษะ ชักว่าว การทำผิดพลาด ดื่มน้ำมะพร้าว ขี่นางโค สู้กับเหยี่ยว ธนู ล้างเท้า สวะ ตุ้มหู เกลือ เสื้อครุย ข้าวติดคอ เป็นโจทก์ในศาล ประดาน้ำ เว็จ นางฟ้า ลำน้ำ ไว้หนวดยาว ปลวกขึ้นบ้าน ทำโรตี กก ลิ้นแข็ง โดด หักธนู เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ยอดโดม โคมไฟหรือโคมตะเกียง ตกปลา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM