ทำนายฝัน 'บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น'

ฝันเห็น ฝันว่า บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น คุณกำลังจะมีเคราะห์กรรมถึงตาย ให้เร่งทำบุญสะเดาะเคราะห์อย่างเร็วที่สุด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น'

คุณกำลังจะมีเคราะห์กรรมถึงตาย ให้เร่งทำบุญสะเดาะเคราะห์อย่างเร็วที่สุด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ช่างเงินทอง ตุ้มหูหาย ลังไม้ สามีตาย ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ล้มลงไปในหลุมลึก กินผัก ฝนครึ้ม คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ใช้ผ้าคลุมหัว ดับเทียน เดินอยู่ในสุสาน เดินช้าๆ ของกำนัล ตกปลากับคนรัก เลือดไหล กินเนื้อย่าง ผ้าพันคอ กินกระต่าย สวมรองเท้าใหม่ เครื่องขยายเสียง ตกจากเครื่องบิน ซองจดหมายสีขาว กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) เครื่องเรือน ถูกตี ไทร เจ้านาย ปลาเงินปลาทอง อาบน้ำ คูคลอง เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย โฉนดที่ดิน ผลไม้ เป่าลูกโป่ง ปากเปื่อย ตรอกซอกซอย บิน (ตกลง) เด็ดพริกออกจากต้นพริก ตัวเงินตัวทอง ซองบุหรี่ ปลา เงินกู้ ฌาปนกิจ ท้องเสีย กินลูกอม ทาแป้ง โกนผม ตีงู ถูกโจรชิงทรัพย์ คนตกน้ำกำลังจะจม ผิวพรรณ ประกาศข่าวการเกิด หวีงา ถ่านไฟ ตกเหว ขับรถ กำนัน งูเผือก ฉลาม กำแพงเมืองจีน เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ข้าว ผลักประตู ฟองน้ำ แสดงละคร จุดเทียน เครือญาติ บุพการี ซองจดหมายสีแดง อ่างน้ำ ทะเบียนบ้าน ธูปเทียน ทำให้คนอื่นตื่น ย้อมผม จับปลาช่อน การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ป่วย เหยียบขี้ ทำให้คนอื่นตกใจ กระต่ายน้อย ปล่อยออกจากคุก มดรุมเป็นกลุ่มๆ ลุยไฟ แตกร้าว ตัวเองเป็นชู้ ตะกวดขึ้นบ้าน ทะเลทราย แมลงสาบ นอนกลับหัว ซื้อปลาหมึก หญิงเปลือยกาย กระโปรงเก่า เครื่องพิมพ์ดีด ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ตกทะเล ทำขวัญ ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ไกด์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM