ทำนายฝัน 'บ้านมีช่องโหว่'

ฝันเห็น ฝันว่า บ้านมีช่องโหว่ คุณจะถูกโยกย้ายหน้าที่ หรือที่อยู่อาศัย อาจถูกศัตรูปองร้าย ช่วงนี้ควรระวังตัวให้มาก อย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'บ้านมีช่องโหว่'

คุณจะถูกโยกย้ายหน้าที่ หรือที่อยู่อาศัย อาจถูกศัตรูปองร้าย ช่วงนี้ควรระวังตัวให้มาก อย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไม้พลอง ได้ลาภ ครุฑ นางฟ้า ล้างหวี ปากเหม็น ถูกตำหนิ ถูกคนเตะ สู้กับเหยี่ยว จลาจล เชือดคอสุกร แฉลบ ชะนี สารภี โพธิ์ กระท่อม กองทัพ เวียนเทียน สระผม เดินช้าๆ เป็นแผลที่คอ ปลาหลีฮื้อ แข่งวิ่ง ประกาศข่าวการเกิด ตะขาบ คนแฝดตัวติดกัน พืชผัก ตกเลือด ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ท่อน้ำ ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง สุกรตายเอง ตลาด ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตรอกซอกซอย ซีเมนต์ ไต่เขา นกยูง กวาง ถูกเปลื้องผ้า ยิ้ม เป่าลูกโป่ง บวงสรวง ปีศาจหลายตน ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ฌาปนกิจ โคเข้าบ้าน กังหัน มีดบาด พวงกุญแจ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ทิชชู ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ขวดเหล้า แก้ม ตนเองทำความผิด เข็มแทง ภาวนา จระเข้ เรือนแพ ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ศีรษะล้าน นั่งใต้ต้นไทร เมฆหมอก ไถนา ขี่เสือ ปอกเปลือกผลไม้ ต้นไม้ แม่นํ้า ผดผื่นคันขึ้นตามตัว กงจักร ช่างตัดผม แร้ง ผ้าไตรจีวร ที่พึ่ง ฉัตรเงิน ฉัตรทอง เดินขึ้นที่สูง โบดำผูกคอตนเอง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ผิวพรรณ เรือแล่น มีหลายหู หัวล้าน ต้นกก หวีหัก คำนับ กินเลี้ยง กินยา สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ กองดิน ดื่มน้ำจากแก้ว ประดาน้ำ ฝน นอนกับนางงาม ดื่มน้ำหวาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM