ทำนายฝัน 'บ้านมีช่องโหว่'

ฝันเห็น ฝันว่า บ้านมีช่องโหว่ คุณจะถูกโยกย้ายหน้าที่ หรือที่อยู่อาศัย อาจถูกศัตรูปองร้าย ช่วงนี้ควรระวังตัวให้มาก อย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บ้านมีช่องโหว่'

คุณจะถูกโยกย้ายหน้าที่ หรือที่อยู่อาศัย อาจถูกศัตรูปองร้าย ช่วงนี้ควรระวังตัวให้มาก อย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เครื่องบิน ไฟไหม้ผม ท่องเที่ยวในสวน แตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หน้า ของหาย ตู้รับจดหมาย มหาสมุทร ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ฉลาด นุ่งผ้าใหม่ ปวดท้อง บนบาน ยุง ราชสีห์ เกาะ ฝันว่าส่งพัสดุ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น กระเทย ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด มงคล อาหารบูดเน่า ขนสัตว์ ผู้หญิงพายเรือ ไฝ คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง กระโดดจากหน้าต่าง จมูกหาย แห่กฐิน ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน โครงกระดูกมนุษย์ ร่วมงานทอดกฐิน ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ อดอยาก ได้เสื่อใหม่ โถแป้ง ซื้อปลาทอง ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ความรังเกียจ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ฝุ่นเข้าตา เปรต เป็ดไก่ ชกมวย เสวียน ของที่ระลึก ตัวเองถูกฉีดยา งานพิธีต่างๆ จูบเด็กเล็ก เก็บดอกบัว ม้าสีดำ ชนไก่ ทำนาไม่ได้ผลดี ตู้นิรภัย นํ้าพุที่พุ่งสูง เห็นถนนที่ขรุขระ แผ่นดิน ถูกทรมาน ทะเลาะ จมูกขาด ฝังศพคนที่รู้จัก รถเข็นศพ จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ไลน์ ( LINE ) สุสาน หมากฝรั่ง กินยา บ่อน้ำ ภิกษุณี ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ผ้าใบ ตักทรายเข้าบ้าน เดินทางไปมหาสมุทร จำเลย ภรรยาตาย เรือนแพ ขี่ม้า กำไลข้อเท้า ผิวพรรณ กลืนดวงอาทิตย์ หมาเลียขา ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง หัวไก่ ชายชรา ตบมือ ซื้อไม้กระดาน ไฮไฟว์ ( hi5 ) ปราสาทเล็กๆ ซักผ้าขี้ริ้ว โคลน ตัวเองมีปีก ปลอกหมอน ลายนิ้วมือ ขนม บ้านร้าง ตัวเองเป็นกรรมกร นั่งมองน้ำตกกับคนรัก แมลงวัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM