ทำนายฝัน 'บ้านมีช่องโหว่'

ฝันเห็น ฝันว่า บ้านมีช่องโหว่ คุณจะถูกโยกย้ายหน้าที่ หรือที่อยู่อาศัย อาจถูกศัตรูปองร้าย ช่วงนี้ควรระวังตัวให้มาก อย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บ้านมีช่องโหว่'

คุณจะถูกโยกย้ายหน้าที่ หรือที่อยู่อาศัย อาจถูกศัตรูปองร้าย ช่วงนี้ควรระวังตัวให้มาก อย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นั่งมองน้ำตกกับคนรัก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ฮัจญ์ ลูกเห็บตก บานไม่รู้โรย องค์กฐิน เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก บัวหลวง นักประพันธ์ สัมผัสกรวดทราย แขน ดารา เดินทางไปมหาสมุทร รดน้ำ หิมะตกถูกตัว สถานีขนส่ง จูบคนที่อายุมากกว่า ถูกเฉือนเนื้อ กบ มองนํ้าตกตามลำพัง กระแต เศษอาหาร ถั่ว ถวายกุฏิ ศรีนครินทราบรมราชชนนี ย่าง ชามมีลายดอกไม้สวยงาม แขนขาด แส้ ถุงมือ คำสัญญา ได้พูดคุยกับเพื่อน แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ฆ่าหมี เก็บของมีค่าได้ ลิ้นแข็ง กำลังจะไปตาย ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ กองกระดูก ผนังบ้าน จอก ซ่อมแซมรั้วบ้าน หลุม ธุลี นอนบนเตียง ขโมยทรัพย์สมบัติ กินกล้วย คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ นำพัดมาโบกตามร่างกาย เลี่ยมฟันทอง เครื่องชั่ง ลากฉุด เห็นคนเปิดประตู ปอ ขี่ม้า ชัยชนะ ถอดเครื่องประดับ ถุงน้ำร้อน นุ่งผ้าสีแดง น้ำเต้า กรวยใบตองใส่ดอกไม้ แบกหีบ อุ้มลูกสุนัข ตัดหนวดตัวเอง ยกโทษให้ใครบางคน อนุสาวรีย์ นกเกาะหลังงู กินรีหรือกินนร ถูกจี้ แช่ง กินอาหารเจ เซิ้ง ถูกน้ำร้อนลวก กริช โต๊ะเขียนหนังสือ จราจรที่สับสนวุ่นวาย เท้าขาด พระวิหาร เรือแล่น ตีเหล็ก มีคนเกลียด โขลงช้าง สวมรองเท้าใหม่ กระบอกสูบลม หญิงแต่งชุดสีขาว เพื่อนที่ตายไปแล้ว ประหารคนรัก ขี่หมู กระจก แผ่นดินแยกออกจากกัน นกอินทรี สายสนตะพาย น้ำแข็ง กินโรตี ชอล์ก ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ หม้าย ข้าวติดคอ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM