ทำนายฝัน 'บ้านมีช่องโหว่'

ฝันเห็น ฝันว่า บ้านมีช่องโหว่ คุณจะถูกโยกย้ายหน้าที่ หรือที่อยู่อาศัย อาจถูกศัตรูปองร้าย ช่วงนี้ควรระวังตัวให้มาก อย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บ้านมีช่องโหว่'

คุณจะถูกโยกย้ายหน้าที่ หรือที่อยู่อาศัย อาจถูกศัตรูปองร้าย ช่วงนี้ควรระวังตัวให้มาก อย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระแสน้ำ คนมุงซื้อขาย เจ็บปวด ดวงจันทร์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ กินเนื้อมนุษย์ นางฟ้า ซุง กระจกแตก ทิวเขา บรรจุของลงหีบ ศาลพระภูมิ กอดตุ๊กตา ขวดยา ท่อน้ำ ไฟไหม้ต้นไม้ กงสุล ถาด เดินทางไปวัด มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา หญ้า ซอ ท่องเที่ยวต่างประเทศ ตัวเองแก่ ได้ใบสั่งจากตำรวจ ภิกษุณี ห้อง พายเรือกับคนอื่น มงกุฎ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ฆ้อง บรรพบุรุษ ตุ้มหูหาย ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ไข่มุก บิน (ตกลง) กระถาง ขาหัก ขาขาด การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ เมฆบังแสงอาทิตย์ ฟุตบอล หญิงชรา ฆ่าเป็ด ฆ่าเสือ บิลเลียด ทหารเข้าบ้าน ขึ้นศาล บิณฑบาต มวย จักรเย็บผ้า หวีงา ทวด จูบคนที่อายุมากกว่า สุกร สวมใส่ชุดว่ายน้ำ สวดมนต์ ถูกกักตัว ผู้ชายมีผมน้อย ไอศกรีม ขันตักน้ำ ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ คางคก บอลลูนตก ประตูบ้านคนอื่น ทะเลาะกับคนรัก เดินอยู่กลางทุ่งนา ผึ้งมากมาย สายรุ้ง เลือดออกทางทวาร กระจาด กินปลาหมึก นกนางนวล เก็บของมีค่าได้ จราจรที่สับสนวุ่นวาย ระฆัง ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ผู้หญิงตบผู้ชาย เจว็ด มีขาเดียว ช้างไล่กวด ประตู ค้าขายต่างเมือง เจอเงิน ตาย กางเขน (นก) แผนผัง เครื่องบูชา ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ถั่วงอก ซื้อกระดุม ฆ่าผีเสื้อ บุคคล ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ปัสสาวะ ดม เด็กนอนบนเตียง กำลังจะไปตาย ผ่าท้อง จรวดไฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM