ทำนายฝัน 'บ้านมีช่องโหว่'

ฝันเห็น ฝันว่า บ้านมีช่องโหว่ คุณจะถูกโยกย้ายหน้าที่ หรือที่อยู่อาศัย อาจถูกศัตรูปองร้าย ช่วงนี้ควรระวังตัวให้มาก อย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บ้านมีช่องโหว่'

คุณจะถูกโยกย้ายหน้าที่ หรือที่อยู่อาศัย อาจถูกศัตรูปองร้าย ช่วงนี้ควรระวังตัวให้มาก อย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง กลอง น้ำตา พังประตู ตะกร้าไม้ ขมิ้น เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป บ้านมีช่องโหว่ บิดามารดา กอดตุ๊กตา นั่งเล่น ผมถูกตัดให้สั้น ดื่มน้ำจากแก้ว กินปลาหมึก ปัสสาวะรดกำาแพง เพชรรัตนราชสุดา เท้าเจ็บ บ้านตัวเอง ตีผึ้ง ตู้เซฟ ฟันปลอม โทรศัพท์ ภรรยาเสียชีวิต จับ เกวียน ได้ยินเสียงกบ เสียจริต เซิ้งบั้งไฟ หีบเปิดอยู่ ได้ลาภ เข้าเฟสบุคไม่ได้ ไหว้เจ้า พาน กลืนดวงอาทิตย์ หญิง นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ฮก ลก ซิ่ว ธุรกิจ เหงื่อ ผัดหน้า นิล ยันต์ ระดู วงกบ ถูกวิ่งราวทรัพย์ นั่งบนเสื่อ ปั่นด้าย กลด กินเนื้อมนุษย์ มดกัด สังกะสี เดินชนผนัง ทวิตเตอร์ เณรหน้าไฟ พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ได้ยินเสียงปืน เทียนชัย ร้องรำทำเพลง ละลาย ไข่ โกรธ กีตาร์ ทาส ดู pornhub แมวออกลูก พระจันทร์เดือนหงาย ฟ้ายามเมฆครึ้ม ปัสสาวะรดที่นอน กำไล ส่องกระจก เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด เงินกู้ ศาลพระภูมิ โฆษณา ได้รับของมีค่า ได้รับเงินบริจาค หน่อไม้ ตัวเองเป็นกรรมกร ไหล่เจ็บ มองนํ้าตกตามลำพัง ซื้อผ้าขาว สนามหญ้า นุ่งผ้าขาด ทางม้าลาย พัด ธารน้ำ สีฟ้า ศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อสู้กับเด็ก ผ้าเช็ดตัว บันไดเลื่อน กุมารทอง ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ทำขวดแตก แมลงภู่ แจกันคู่ เจ้าที่ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปล่องเมรุ มีคนเกลียด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM