ทำนายฝัน 'บ้านร้าง'

ฝันเห็น ฝันว่า บ้านร้าง ฝันว่าได้เดินเข้าไปในบ้านร้าง คุณจะต้องโยกย้ายที่อยู่ หรือ ที่ทำงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บ้านร้าง'

ฝันว่าได้เดินเข้าไปในบ้านร้าง คุณจะต้องโยกย้ายที่อยู่ หรือ ที่ทำงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลำคานเสียงฉาบ ช่างแกะสลัก ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก อาเจียน ยมทูต ได้ฟังเรื่องตลก ที่นอน ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ซื้อของโบราณ พี่น้องทุบตีกัน คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ด่า กระต๊อบ จับขโมย ขี่ควาย อรุณ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ได้เสื่อใหม่ เปิดร้านค้าขายสินค้า เก็บเงินได้ เดินทางไปวัด นุ่งผ้าใหม่ ตู้อาหาร เข็มแทง ถังน้ำ เปียก ได้รับรางวัล ผู้หญิงหัวล้าน ถูกฟันคอขาด ตกบ่ออุจจาระ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ สายสนตะพาย ตัวเงินตัวทอง อาเจียนเอาลำไส้ออกมา เดินทางก่อนกำหนด ต้นกัลปพฤกษ์ ยืนบนลังไม้ ปัสสาวะรดกำาแพง ฟ้ายามเมฆครึ้ม กำไลข้อมือ คู คลอง ไข่ไก่ ขอโทษ บวชภิกสุนี เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ฉีกจดหมายรัก ทดน้ำ กระดานดำมีข้อความ เก็บผลมะม่วง ฝนตกระหว่างเดินทาง ผึ้งทำรังในบ้านของเรา เลื่อยไม้กระดาน กระทง ประกาศข่าวการตาย โต๊ะ ทำขวดแตก พริก ตำรา คนมีเขา คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น อุ้มเด็กทารก ขนมชั้นหลากสี เด็กนอนบนเตียง ผิวพรรณ สวมเสื้อสีเหลือง มัคคุเทศก์ หลงป่า ทะเบียนบ้าน เผาไม้กระดาน ได้ยินสุนัขเห่า ตราสัง ทอดทิ้งภริยา น้ำพุสวยงาม กริช เข้าเฟสบุคไม่ได้ ปอกเปลือกไข่ เพชรพลอย แกะ ไส้ไหลจากท้อง เสื้อเปื้อนเลือด แขก เรือกำลังจม เณรหน้าไฟ โบว์ดำผูกเสาบ้าน ปราสาท ญาณ กินเนื้อคนอื่น เก็บมุ้ง ไฟไหม้ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ราหู ผจญภัย ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง นั่งบนแคร่หาม กระดานดำว่างเปล่า ถ่ายขี้ บันไดกว้างๆ ร้องเพลง ไหว้เจ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM