ทำนายฝัน 'บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง'

ฝันเห็น ฝันว่า บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ให้ระวังการเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแวงภายในครอบครัว เกิดเรื่องจุกจิกกวนใจ ทำให้ไม่สบายใจ ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค ควรพากันไปทำบุญ ไปท่องเที่ยว พากันไปออกกำลังกาย เพื่อให้ชวยผ่อนคลาย และหมั่นสวดมนต์ไหว้พระ สิ่งที่สำคัญคืออารมณ์ของทุกคนในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง'

ให้ระวังการเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแวงภายในครอบครัว เกิดเรื่องจุกจิกกวนใจ ทำให้ไม่สบายใจ ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค ควรพากันไปทำบุญ ไปท่องเที่ยว พากันไปออกกำลังกาย เพื่อให้ชวยผ่อนคลาย และหมั่นสวดมนต์ไหว้พระ สิ่งที่สำคัญคืออารมณ์ของทุกคนในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โบว์ดำผูกเสาบ้าน ตัวเองเป็นคนวิกลจริต หญิงแต่งชุดสีแดง นกเขา ฝาหม้อตกลงพื้น รักคนต่างชาติ ประทัด จำนอง เจ้า กอดภรรยา เครื่องแบบทหาร ก้น คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ภรรยามีครรภ์ อาบน้ำในมหาสมุทร ทำกาแฟหก เดินทาง จดหมาย พระเจ้า จุดเทียนชัย หมากฝรั่ง บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น เจ้าเมือง ขี่สุกร กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ต้นกก คนรักหรือคู่รัก ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ถลกหนังสัตว์ ขายของ ของที่ระลึก ปรบมือ ถุงน้ำร้อน น้ำผึ้ง โฉนดที่ดิน ฟันหลุด ฝักดาบ กระบอกไม้ไผ่ ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ดอกซ่อนกลิ่น ถูกเปลื้องผ้า บ่อน้ำพุแห้งขอด รีดนมโค แบกเสา ดารา เจ็บป่วย พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง แห่กฐิน ผ้าไตรจีวร เห็นกองไม้กระดาน ขนมชั้น จรเข้กัด ฟันบนตนเองหัก ลักขโมย หักธนู ออร์แกน ศัตรู ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ฆ่านกกระจิบ ครีบปลา ผิงไฟ แกะเปลือกหอยรับประทาน เรือโยง เหรียญ ล้างหวี ท่าเทียบเรือ อาบน้ำในอ่าง ความดีความชอบ ภาพวาด สวมเสื้อขาด จับปลาช่อน โง่ ฝูงกบ จำนวนมาก ถูกตบ โถส้วม ลายนิ้วมือ เรือ มือ เดินเล่นบนหาดทราย ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก จิ้งจก มีคนขอโทษ ฟัน บ้านมีช่องโหว่ แหวน กินกระต่าย หูขาด แม่หม้าย กัดคน ตู้นิรภัย เที่ยวชมงานรื่นเริง เท้าด้วน มีฤทธิ์ เด็กกำลังดูดนม มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ น้ำพุสวยงาม ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น