ทำนายฝัน 'บ้านใหม่'

ฝันเห็น ฝันว่า บ้านใหม่ ฝันว่าได้อยู่บ้านหลังใหม่ ทำนายว่าเป็นฝันดี จะมีโชคลาภจาก การเสี่ยง ทำกิจการใดก็ประสบผลสำเร็จ ช่วงนี้มีเรื่องดีๆ เข้ามาทำให้ จิตใจมีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บ้านใหม่'

ฝันว่าได้อยู่บ้านหลังใหม่ ทำนายว่าเป็นฝันดี จะมีโชคลาภจาก การเสี่ยง ทำกิจการใดก็ประสบผลสำเร็จ ช่วงนี้มีเรื่องดีๆ เข้ามาทำให้ จิตใจมีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โล่รางวัล สาวไส้ ขนนกสีขาว กอไผ่ บัญชี ขอบคุณ พระพุทธบาท ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน เดินทางไปทิศตะวันออก ปัสสาวะรดกำาแพง ผลักของหนัก ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ลูกกระพรวน ลิ้นแข็ง ปล่อยเต่า เดินหลงไปในป่าละเมาะ กระโปรงเก่า ทอดทิ้งลูกๆ บันได น้ำพุขนาดใหญ่ กองไฟ ฐานพระพุทธรูป ประกาศข่าวการเกิด จุดไฟแล้วดับ หีบปิดอยู่ บริโภคเนื่อสุกร รูปภาพของเครือญาติ รักสามีตัวเอง ตกกระ ตู้เหล็กใส่เอกสาร ครุฑ จานแตก พระปรางค์ เขากวาง โทษ กรอบรูป กินก้อนดิน หน้า เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ผึ้งต่อย ท่องเที่ยวต่างประเทศ มวย เอสเอ็มเอส ( SMS ) แมลงปีกแข็ง ชามมีลายดอกไม้สวยงาม เปลหามคนเจ็บ ย่าง เปิดผนึกซองจดหมาย หัวเราะ ดวงตรา ขิม งูเห่า ฆ่าตัวตาย ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ความรัก โครงกระดูก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตับไต ขวดเหล้า ถือกรรไกร ไอ ผูกปมเชือก เหาะเหิน ไข่ไก่ กระสือ ลม ละทิ้งบ้าน บันไดเลื่อน บ่อน้ำ มงกุฎ จอมปลวก สวมเสื้อสีดำ ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ผ่าท้อง เห็นเหรียญสตางค์ ขี่สัตว์ โบว์ดำผูกเสาบ้าน หักธนู ฟักแฟง กินเนื้อมะพร้าว เดินเล่นในสวนสวย โค่นต้นไม้แก่ ปิดผนึกซองจดหมาย นั่งใต้ต้นไทร นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ของหวาน พระบรมรูป เกลียดคนอื่น ลิง ดาวตกจากท้องฟ้า กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ไข่ เสือกัดตัวเอง เลือกตั้ง สายสนตะพาย ซุบซิบนินทา ทุ่งนา เครื่องแบบทหาร ครอบครัว ทรงกลด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM