ทำนายฝัน 'บ้านใหม่'

ฝันเห็น ฝันว่า บ้านใหม่ ฝันว่าได้อยู่บ้านหลังใหม่ ทำนายว่าเป็นฝันดี จะมีโชคลาภจาก การเสี่ยง ทำกิจการใดก็ประสบผลสำเร็จ ช่วงนี้มีเรื่องดีๆ เข้ามาทำให้ จิตใจมีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'บ้านใหม่'

ฝันว่าได้อยู่บ้านหลังใหม่ ทำนายว่าเป็นฝันดี จะมีโชคลาภจาก การเสี่ยง ทำกิจการใดก็ประสบผลสำเร็จ ช่วงนี้มีเรื่องดีๆ เข้ามาทำให้ จิตใจมีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บานไม่รู้โรย พานทอง ได้กลิ่นธูป ทิชชู เต้านม กอดอก คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ทะเบียนบ้าน รากไม้ มโหรี บุตร สตรี ทอง ถูกลูกปลุกให้ตื่น เครื่องลายคราม ขายของ ครอบครัว ตีเหล็ก ตัดหัว บดเมล็ดกาแฟ ครีบปลา ตัวเองเป็นโจร ถูกผีหลอก กินข้าว กุ้งทะเล ปฏิเสธหมายเรียกประชุม หีบสมบัติ คุก ตะราง ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ เขียด ภาพ แมวสีขาว ได้ยินเสียงกบ แม่หม้าย นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ทาขมิ้น ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ผักกาด ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ภิกษุ ถวาย ได้ยินเสียงระฆัง รังนก ดิน ฉาบแตก ที่ฝังศพ บ่อน้ำใหญ่ ของเน่าเสีย เพชรรัตนราชสุดา งมปู หญิงชรา ทำอะไรแปลกๆ เสี่ยงเซียมซี งูเขียว พรม เจอเงิน ชกคนที่จมูก เลี้ยงกระต่าย ได้สวมแว่นตาดำ ลากสัตว์ ถูกมัดมือมัดเท้า ขอทาน ไก่ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน จำปีหรือจำปา กระสุนปืน ทะเล ขับรถยนต์ เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ สกปรก ผลไม้ เผาศพ ท้องเดิน มารดา ถูกฆ่า ฆ่าผีเสื้อ เห็นประตูปิด เงาตัวเองในกระจก แฉลบ ขวด ชลธาร หุงข้าว พระวรราชาทินัดดามาตุ ทะเลาะกับภรรยา สีบรอนซ์ ให้รางวัล อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ดวงอาทิตย์ตก เครื่องเรือน ลุยไฟ ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ถ่อเรือ เป็นแผลที่คอ แกะ ดับเทียน ซื้อขาย ขนนกสีดำ ถังขยะ ถั่วลิสง ตัวเองเป็นคนวิกลจริต

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM