ทำนายฝัน 'ปฏิทิน'

ฝันเห็น ฝันว่า ปฏิทิน ฝันเห็นปฏิทินหรือได้รับปฏิทินปีใหม่จากผู้อื่น ทำนายว่าจะเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่ การงานที่ดีขึ้น มีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปฏิทิน'

ฝันเห็นปฏิทินหรือได้รับปฏิทินปีใหม่จากผู้อื่น ทำนายว่าจะเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่ การงานที่ดีขึ้น มีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เลี้ยงกระต่าย หิมะตกถูกตัว ชามแตก จมูกของตัวเองยาวใหญ่ นม ช่างเงินทอง ผ่าท้อง นักบิน กล้วยแฝด กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ตัดนิ้วมือตัวเอง ไพ่ ตกปลากับคนรัก หน้าต่าง กระต่ายน้อย ดึงเชือก ชลธาร งานมงคล ทะเลาะกับคนรัก ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ร่มกางอยู่ กระดาษสีขาว สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ เครื่องบิน หูแหว่ง ปลอบโยน เข้าไปในโรงพยาบาล ซี่โครงหัก ภรรยามีครรภ์ ปี่ น้ำพริก นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ปล่อยนกกระเรียน ปัสสาวะรดที่นอน ตะขาบ ให้หวีคนอื่น กระซิบ ลากเกวียน กินเนื้อวัว ของเน่าเสีย ทุบตีภรรยา ขายตู้ ขายโต๊ะ โกศ ไม้กางเขน ทอดทิ้งครอบครัว ลาวาภูเขาไฟ ตกกล้า กระป๋องนม กินคอลลาเจน ตัวเองถูกประหาร ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ต้นไม้ยืนต้นตาย บัตรเครดิต พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี สีฟ้า ไก่แจ้ ปัสสาวะรดกำาแพง กระทง เจ้าที่ แสงนีออน ด่า มรกต ถือไต้ หรือ คบไฟ ทราย เกณฑ์ทหาร โคมไฟหรือโคมตะเกียง อ่างน้ำ เพชรนิลจินดา ตำรา ตะเพียน ลากฉุด โขลงช้าง ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว เมา ช้อนเปื้อน ที่พึ่ง ใช้ยาเสพติด นกแก้ว นั่งอยู่ในกองอุจจาระ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ท้องฟ้าสดใส สายสะพาย เผาไม้กระดาน จำเลย ถอนผมหงอก จดหมาย จระเข้ ดับไฟ ถีบจักรเย็บผ้า นกกา กังวล ฆ่าไก่ ขลุ่ย ความมั่งคั่ง กินเนื้อคนอื่น หมอก ฉี่ รถไฟ ปราศจากอํานาจ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM