ทำนายฝัน 'ปฏิทิน'

ฝันเห็น ฝันว่า ปฏิทิน ฝันเห็นปฏิทินหรือได้รับปฏิทินปีใหม่จากผู้อื่น ทำนายว่าจะเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่ การงานที่ดีขึ้น มีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปฏิทิน'

ฝันเห็นปฏิทินหรือได้รับปฏิทินปีใหม่จากผู้อื่น ทำนายว่าจะเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่ การงานที่ดีขึ้น มีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หุ่นยนต์ เครื่องชั่ง ถูกปล้น ป้อมปราการ ตะไกร แตร สวมเสื้อสีเหลือง นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ปอก เห็นปีศาจกินคน ค้นหา หญิงโสเภณี ฟ้าที่สดใส เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ถอนผมหงอก สวมเสื้อสีขาว กฐิน หางไก่ กินโทสต์ ถูกเปลื้องผ้า ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ถั่วฝักยาว ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ผ้าสีดำ เปื้อน ลูกจัน อ้อย แมวออกลูก ข้อเท้าแพลง หน้าไม้ เครื่องศาสตราวุธ กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ภรรยาทิ้ง จุฬามณี ได้รับต่างหู ละลาย สู้กับเสือ แล้วชนะ บนบาน ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ซุกซ่อนของมีค่า งูจงอาง ผู้หญิงพายเรือ ตัวเองกลายเป็นนก ปล้น ขิม ปราศจากอํานาจ อู่เรือ ว่าว ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด กินองุ่น เดินเล่นบนหาดทราย เขี้ยวสัตว์ ได้กลิ่นธูป ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ถูกไล่ออกจากงาน มาเฟีย ค่ำมืด ทองคำก้อน นาเกลือ เสี้ยนตำเท้า ลอย ปล่อยปลาดุก มหรสพ แร้ง ฮัจญ์ เปลือก ขนมชั้นหลากสี เด็กนอนบนเตียง กรงสัตว์ เดินเร็วๆ ฝาด หิมะตกถูกตัว เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ คบไฟ แมลง มองนํ้าตกตามลำพัง ไฝ ฉาบ ถ้ำมืด คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง บัตรเชิญ พวงกุญแจ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ถอดเครื่องประดับ ถูกโยนลงทะเล เดินสะดุดหกล้ม ขโมยขึ้นบ้าน กินพริก ถูกแทง เหยี่ยว ไฟไหม้ปราสาท ไกด์ ไส้เดือน พรวน ฉิ่ง วิมาน เพื่อนอยู่ห่างไกล ตู้ คนในบ้านทุบตีกัน หม้อข้าว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM