ทำนายฝัน 'ประกาศการแต่งงานของตนเอง'

ฝันเห็น ฝันว่า ประกาศการแต่งงานของตนเอง ฝันว่าประกาศการแต่งงานของตนเอง ศัตรูของคุณจะพ่ายแพ้ภัยตนเอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ประกาศการแต่งงานของตนเอง'

ฝันว่าประกาศการแต่งงานของตนเอง ศัตรูของคุณจะพ่ายแพ้ภัยตนเอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปล้นสะดม โถส้วม หมาคาบหม้อ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น โน๊ตบุ๊ก หญิงแปลกหน้า ผดุงครรภ์ ศาล เดินเรือ หลุมอสรพิษ กินถั่วต้ม ประเจียด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ลำคลอง ตลาด แสตมป์ ดารา อินสตาแกรม ( instargram ) มหาสมุทร เท้าเจ็บ งาช้างวางคู่กัน น้ำพุขนาดใหญ่ หนี้สิน สาวไส้ เพื่อน เลือดออกทางทวาร ฝันเห็นนํ้าวน กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ถูกด่าทอ จูบเด็กเล็ก ฆ่าเต่า แสงสว่าง ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) กางร่ม ฆ่าเป็ด ข้อเท้าเจ็บ ทาก ของขวัญ ภูเขาไปกำลังระเบิด กินเกินขนาด ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี เล่นการพนัน พระบรมรูป ชนไก่ จอมปลวก ฉลาด ถล่ม ช่างปั้น ผูกปมเชือก พระพุทธเจ้า ทหารเข้าบ้าน ปลวกขึ้นบ้าน ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด แตงโม น้ำท่วม เรือจอด เป็นคนผอมบาง ช้อนปลา กำไล ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ราชสีห์ ซื้อปลาหมึก กัดลิ้นตัวเองขาด นางกวัก ซองจดหมายสีขาว โดด รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ปอกเปลือกไข่ ยกโทษ วันเกิด ผู้หญิงหัวล้าน มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา กงล้อ นอนกับสาวสวย จรเข้กัด ผ้าฝ้าย พระโพธิสัตว์ ขุด ประหารคนรัก เถียงกับคน กินเนื้อคนอื่น งูขดเป็นวงกลม สามเณร ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ พริกไทย เป็นไข้ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม อักษรย่อ หมู ถาดดอกไม้ ผู้หญิงตบผู้ชาย สบู่ กล้วยไม้ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น โบว์ดำผูกเสาบ้าน ถังน้ำ นักประพันธ์ จมูกแหว่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM