ทำนายฝัน 'ประกาศการแต่งงานของตนเอง'

ฝันเห็น ฝันว่า ประกาศการแต่งงานของตนเอง ฝันว่าประกาศการแต่งงานของตนเอง ศัตรูของคุณจะพ่ายแพ้ภัยตนเอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ประกาศการแต่งงานของตนเอง'

ฝันว่าประกาศการแต่งงานของตนเอง ศัตรูของคุณจะพ่ายแพ้ภัยตนเอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ธนู ลำธาร ถูกโกง ได้ตีกลอง ขลุ่ย ตู้เย็น ทะเลาะกับเพื่อน น้ำพุขนาดใหญ่ มุดรั้วลวดหนาม แมลงปีกแข็ง ใบลาน ป้อมปราการ ท้องฟ้าสีแดง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชือดคอสุกร ต้นกัลปพฤกษ์ ดาดฟ้า ไฟ ตกกองไฟ กัดลิ้นตัวเองขาด จันทร์ทรงกลด ผนัง ฝ่าเท้า ปล้น ซองบุหรี่ ตุ๊กตา ตลับแป้งทาหน้า ทางรถไฟ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ เดินอยู่กลางทุ่งนา ครกสาก หุ่น ขนมจีน ค่ำมืด นั่งบนเตียง ภิกษุณี ตัวเองถูกฉีดยา ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ตะเกียงที่จุดแล้ว บาดแผล อาบน้ำฝน กกไข่ กินนก เงิน กรอบรูป ดาบ ฟ้อนรำ นาฬิกา ช้องผม ตกงาน พานเงิน ตัวเองเป็นชู้ โคมไฟหรือโคมตะเกียง บ่อน้ำ ถ้ำ ยิงกา ดื่มน้ำชา กินองุ่น ทะเลาะกับแม่ยาย งู ฝาเรือน ถุงเงิน-ถุงทอง คอบิด กระปุก เลื่อยไม้กระดาน ตกใจจนสะดุ้ง ฉิ่ง ถวาย หางไก่ หนอน เหยี่ยว ซ่อง แล่นเรือผ่านเกาะ ห่มผ้า เต่าทอง ชกมวย ฟันโยก โกศ กินเนื้อเป็ด ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน แมลง ขี่วัว แล้ว ตกวัว ทำกับข้าว เลือดออกทางทวาร ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย แบกหาม เป็ด จับลูกเสือ ข่มขืนคนอื่น น้ำฝน เดินทางไปวัด บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ถือไต้ หรือ คบไฟ จูบ เกลือ งูเลื้อย ธงบนบ้าน ธนาคาร อยู่ในกระท่อม ตะเพียน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM