ทำนายฝัน 'ประกาศการแต่งงานของตนเอง'

ฝันเห็น ฝันว่า ประกาศการแต่งงานของตนเอง ฝันว่าประกาศการแต่งงานของตนเอง ศัตรูของคุณจะพ่ายแพ้ภัยตนเอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ประกาศการแต่งงานของตนเอง'

ฝันว่าประกาศการแต่งงานของตนเอง ศัตรูของคุณจะพ่ายแพ้ภัยตนเอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนเกี่ยวข้าว ลูกอินทร์ ธารน้ำ ประดิษฐ์ ฟันหลุด บ้านใหม่ เมฆสีแดง หมา โน๊ตบุ๊ก ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง กรวยจราจร กระดูกแตก กระต่าย ล้างเท้าตัวเอง แคร่หาม ปลูก ทรมานคนอื่น มาเฟีย ห่าน คนแต่งชุดสีดำล้วน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ รถไฟฟ้า หุงข้าว แผ่นดิน นั่งบนเสื่อ นกขมิ้น กระรอก พญานาค ทำกาแฟหก ยกทรง กระดาษสีขาว นอนในมุ้ง กำลังเล่นเฟสบุค ขโมยทรัพย์สมบัติ ปลูกพริก ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ นกแสก ยานพาหนะ ปลูกบ้านต้นไม้ ศีรษะ ตู้ไปรษณีย์ การรับรางวัล ชงชาถวายเจ้าที่ แหวนทอง ดื่มน้ำจากแก้ว ญาติมิตร ธารน้ำตก เปียก โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ช่างไม้ ทอดสมอ ทาก แดด แห่กฐิน สายสนตะพาย ฟักแฟง พระจันทร์ ทุบตีภรรยา จุดเทียน เมา เงาะ หมากัด จับปลาช่อน ฉิ่งฉาบ งมของ จอกใส่เหล้า จับปลา ดับเทียน ได้ยินเสียงปี่พาทย์ เมฆลอยนิ่ง คนรับใช้ งูขดเป็นวงกลม จรวด คนแคระ สาหร่าย แขนหัก ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว กระดาษสี เหยียบอุจจาระ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ งอบ ภรรยาสวมเสื้อแพร ธงชัย เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ไทร ค่ำมืด น้ำพริก ข้าวติดคอ ถอนผมหงอก พระสังฆราช หีบศพ ไก่กกไข่ น้ำพุ ถูกทำโทษ แสงสว่าง นั่งบนลังไม้ นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง กฐิน บัตรเชิญ มังกร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM