ทำนายฝัน 'ประกาศการแต่งงานของตนเอง'

ฝันเห็น ฝันว่า ประกาศการแต่งงานของตนเอง ฝันว่าประกาศการแต่งงานของตนเอง ศัตรูของคุณจะพ่ายแพ้ภัยตนเอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ประกาศการแต่งงานของตนเอง'

ฝันว่าประกาศการแต่งงานของตนเอง ศัตรูของคุณจะพ่ายแพ้ภัยตนเอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ล็อกประตู กองทัพ เสียเงิน อาบน้ำฝน นักบิน ประกาศข่าวการเกิด ดอกบานไม่รู้โรย ทิวเขา หีบศพ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ตำรวจตั้งด่าน ถีบจักรยาน เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก แขนถูกตัด เป็นแม่ยาย จอมปลวก ลำน้ำ งูรัด ได้เป็นเจ้าบ่าว ข้าวเปลือก ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น นางพยาบาล ซองจดหมายสีฟ้า ตักน้ำ กฐิน กก เกาหัว ทอดทิ้งลูกๆ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า เด็ดพริกออกจากต้นพริก กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ตุ๊กตา ถูกฟันคอขาด ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ สงคราม จับลูกเสือ ความรังเกียจ ชลธาร จองจำ ปากเน่า ผ้าเช็ดตัว ขี่นางโค ตีฆ้อง ตู้รับจดหมาย ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) เถียงกับคน อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) เครื่องเรือน เชิงเทียน อยู่ในอาการผิดหวัง มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก บ้องไฟ เสาตกน้ำมันในบ้าน มะพร้าว ถูกฉ้อโกง กระทะ ศพถูกมัดตราสัง ชอล์ก จอกใส่เหล้า โกศ พระอรหันต์ เสื้อผ้า ครกสาก กระโปรงเก่า ตกปลา ฟ้าที่สดใส ดีใจ ถูกล็อตเตอรี่ ถูกตัดศีรษะ รบชนะ เพลิง รังผึ้ง ลากเกวียน มาเฟีย ปฏิเสธการดื่มเหล้า ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า อาคันตุกะ สร้อยข้อมีชำรุด ต้นกัลปพฤกษ์ หุงข้าว ถอด เงิน เมฆสีเลือด ขี่หมู ธงบนเรือ ผลไม้ เป็ดว่ายน้ำ น้ำฝน สร้างบ้าน ข้าวสาร ซุง ฉลาด จับผีเสื้อ ธำมรงค์ ยักษ์ ขนนกสีขาว บ้านไฟไหม้ หมาเลียขา ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM