ทำนายฝัน 'ประกาศข่าวดี'

ฝันเห็น ฝันว่า ประกาศข่าวดี ฝันเกี่ยวกับ การประกาศข่าวดี คุณจะเผชิญหน้ากับความเจ็บป่วยและความตาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ประกาศข่าวดี'

ฝันเกี่ยวกับ การประกาศข่าวดี คุณจะเผชิญหน้ากับความเจ็บป่วยและความตาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฉี่รดกำแพง ผนัง เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง โบสีดำ หูเจ็บ แมลงภู่ น้ำค้าง เหรียญ ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด เพศสัมพันธ์ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย จับขโมย ลาภ แก้วแตก ตกบ่อมีหนอน รวงข้าว ผ้าไตรจีวร พระวรราชาทินัดดามาตุ กินถั่วต้ม กระแสน้ำ ของกำนัล งูขดเป็นวงกลม เป่าลูกโป่ง ตะโพน ชายหนุ่ม เมือง สาก ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ทาขมิ้น กินเป็ด งา หลงรักสามีคนอื่น ผึ้งมากมาย คำสัญญา จักรเย็บผ้า ห่านฟ้า อาบน้ำในมหาสมุทร จานชาม กินเฉาก๊วย เลือกผัก ที่ฝังศพ จุดไฟแล้วดับ รถบรรทุกศพ ขี้เถ้าในเตาไฟ หน้าต่าง โถแป้ง ไฟฟ้า สิงโต หายใจอึดอัด กุ้งยักษ์ น้ำท่วม ก้น ผึ้ง คนเกี่ยวข้าว คนแปลกหน้า บ่อน้ำใหญ่ แร้งเกาะหลังคาบ้าน คนแฝดตัวติดกัน รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ผมร่วง สวมมงกุฎ กระถาง เมฆบังแสงอาทิตย์ มหาสมุทร กก เล่นฟองสบู่ ล้างหวี น้ำผึ้ง ราหู ไฟไหม้ต้นไม้ โลงศพ แจกัน เดินอยู่ในป่า บ้านตัวเอง นอนบนเสื่อ จูบสัตว์เลี้ยง หมูกลายเป็นคน เจ็บป่วย สาดน้ำ มีฤทธิ์ คบบัณฑิต กำแพงเมือง โกนขนหน้าแข้ง ไอ งอบ ถูกล็อตเตอรี่ เดินกะโผลกกะเผลก ตั๊กแตน คราด ทอดผ้าป่า นกกระจิบ กระจาบ ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ มโหรี ขุดถ่านหิน พังพอน เป็นบ้า ประตู เงา ร่วมงานทอดกฐิน ตัดผมใหม่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น