ทำนายฝัน 'ประดาน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ประดาน้ำ ฝันเห็นนักประดาน้ำหรือเห็นชุดนักประดาน้ำ ทำนายว่ากิจการ ค้าเจริญก้าวหน้า และหน้าที่การงานเปลี่ยนแปลงในด้านดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ประดาน้ำ'

ฝันเห็นนักประดาน้ำหรือเห็นชุดนักประดาน้ำ ทำนายว่ากิจการ ค้าเจริญก้าวหน้า และหน้าที่การงานเปลี่ยนแปลงในด้านดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ช้าง เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย เดินตากแดด เหยียบขี้ อาบน้ำ ไข่มุก ตับไต คอกหมู ก้างปลา ฉีกจดหมายรัก ตะขาบกัด เข้าไปในโรงพยาบาล นาค พิมเสน วิทยุ วิชา คนป่วยอยู่บนรถ ศาลเจ้า ขี่วัว แล้ว ตกวัว เปิดผนึกซองจดหมาย ลูกๆ หลั่งนํ้าตา จับนก เที่ยวชมงานรื่นเริง นก แขนหัก ถั่วปลูกอยู่ในไร่ เด็กพิการ ยางรถ แร้งกินซากศพ ราชสีห์ ราชา ศาลพระภูมิ สถานี ไว้หนวดยาว แส้ ประเทียบ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง กางร่ม นั่งบนแคร่หาม ปลาเงินปลาทอง ชามแตก นำฟองน้ำมาล้างจาน หัวล้าน ทรัพย์สมบัติ นั่งบนอาสนะสงฆ์ ตะโพน ขอนไม้ ทำน้ำหก เท้าขาด ขี่ม้า แล้ว ตกม้า นกยูง ร้องรำทำเพลง กินดิน ฟ้าผ่า ประดิษฐ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ผ้าพันแผล กระทะ เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ถุงเงิน ถุงทอง เห็นถนนที่ขรุขระ ได้รับแก้วเป็นของขวัญ เลือกผัก บ้า อยู่ในถ้ำ หัวหมู เลิกมุ้งขึ้น เลี้ยง ดาดฟ้า ตำรวจ พระ หญิงชรา มดหรือแมลง ข้อเท้าแพลง โล่รางวัล ชักลาก ป้อมปราการ ดวงดาว ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ กฐิน เชือกรัดคอ แจกันคู่ ประกาศการแต่งงานของตนเอง ตัวเองถูกประหาร เชื้อเชิญ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว มีเขาบนหัว เปิดเผยความลับกับเพื่อน เมา กรง ฆ่าไก่ ตัวเองแก่ เรือกำลังจม หนี้สิน ทำลายโซ่ตรวน ขวาน เลือดออกทางช่องคลอด ฝา เผาไม้กระดาน ใช้กระเทียมทำอาหาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM