ทำนายฝัน 'ประหารคนรัก'

ฝันเห็น ฝันว่า ประหารคนรัก ฝันว่าประหารคนรัก 86Iจะเจ็บปวดเพราะความโง่เขลาของตัวเอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ประหารคนรัก'

ฝันว่าประหารคนรัก 86Iจะเจ็บปวดเพราะความโง่เขลาของตัวเอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พังประตู ต้นกก กระเทย ตักน้ำราดตนเอง พระเจ้า แหวนหาย เมฆสีขาว ค้อน ได้ยินเสียงระฆัง หิ้วกระเป๋า ใช้ยาเสพติด ตัวเงินตัวทอง เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ซื้อเต่า ผ้าเช็ดตัว งมหาของ รีดนมโค ปัดกวาดฝุ่น น้ำมันก๊าด ขี่ม้า คนถูกฉีดยา อาคันตุกะ ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง สร้อยทองคำ ป่วย ผู้หญิงชักมีด ล้มเหลว ครีบปลา กรงสัตว์ งมหอย เท้าเจ็บ ตาบอด ความผิด ไล่จับผีเสื้อ บรรพบุรุษ คลอดลูก งง ฟองน้ำ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ก้ามปู ถนน จูบสัตว์เลี้ยง เฉาก๊วย ส้วม เลือกผัก ช่างตัดผม ผ้าห่มหนาๆ เด็ก จับกุ้ง ฆ่าสุนัขบ้า เอทีเอ็ม ฟันล่างหัก ฝนตกปอยๆ เอสเอ็มเอส ( SMS ) สูบ ฆ่าศัตรู ผึ้ง เลิกกับแฟน การทำผิดพลาด ปล่อยนก เห็นบ่อร้าง ตามทวงหนี้ ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ถ่ายรูป ขนม แขน หูแหว่ง อู่เรือ ถาดดอกไม้ มดหรือแมลง ใช้กระเทียมทำอาหาร ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ขาเป๋ โลกแตก ลากรถบรรทุก ไม้กวาด กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ความร่าเริง มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ เข็มเย็บผ้า แมว กางเกง ฉมวก เงา มีคนเกลียด ครู เป็นแผลที่คอ เท้าขาด ฝันเห็นนํ้าวน เล่นไพ่ เจ้าที่ ให้ความกรุณา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หนามตำ เห็นประตูบ้านตัวเอง พูดสนทนา งมปู ฆ่าหมัด ได้ยินเสียงปืนใหญ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM