ทำนายฝัน 'ประเจียด'

ฝันเห็น ฝันว่า ประเจียด ฝันเห็น หรือได้รับผ้าประเจียดลงยันต์จากสมณะชีพราหมณ์ หรือผู้ใหญ่ ทำนายว่า จะหมดเคราะห์ และมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ประเจียด'

ฝันเห็น หรือได้รับผ้าประเจียดลงยันต์จากสมณะชีพราหมณ์ หรือผู้ใหญ่ ทำนายว่า จะหมดเคราะห์ และมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลูกเห็บ แผล ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ผ้าแพร บ้านพัง แสงนีออน อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ไปยังเมืองนรก บ้านไฟไหม้ ความมั่งคั่ง วงกต นกกาเหว่า ซักผ้า พ่อหม้าย ได้ยินเสียงดนตรีไทย มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา เลี้ยงกุมารทอง สร้างบ้าน เคารพ คำนับ ถูกแทง มีฤทธิ์ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง เสื่อขาด รัฐประหาร ลอยคอ ต่อสู้กับปีศาจ โคลน เถียงกับคน หีบสมบัติ นั่งรถหรู บุญ ลูกจันทร์ นองเลือด บ้านใหม่ พรวนดิน โทรศัพท์ ดารา ความดีความชอบ ทารกแรกเกิด เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว ตีแมลงวันตาย เห็นประตูปิด กำไลข้อมือ หญิงเปลือยกาย ตู้เซฟ เสี่ยงเซียมซี สร้อยคอ นกกำลังจิกกัน วัด จิ้งหรีด สลัก เกิดสงคราม วิ่งจนเหนื่อยหอบ ทหารเข้าบ้าน ไฟไหม้บ้าน ไถ่ถอน มีดเหน็บที่เอว ขิม ปลาทอง เดินถอยหลัง กวาง ตั้งท้อง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ภาพยนตร์ ถั่วงอก ฝุ่นเข้าตา ผึ้ง ถูกกรรโชกทรัพย์ โดนดึงผม สัปเหร่อ ธนาคาร เครื่องบินบังคับ เบาะ ช้อน งูกัด มองนํ้าตกตามลำพัง ดู pornhub ทุเรียน นำเที่ยว ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ม่าน กระท่อมในป่า รักตัวเอง ฉางข้าว ซุบซิบนินทา ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ จับปลา งมของในลำคลอง หมาเลียขา คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ช่วยคน ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด วิทยา ข่มขืนคนอื่น ซองจดหมายสีชมพู กระดาษสี นกอยู่ในรัง ฝนตกระหว่างเดินทาง ล้างเท้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM