ทำนายฝัน 'ประเจียด'

ฝันเห็น ฝันว่า ประเจียด ฝันเห็น หรือได้รับผ้าประเจียดลงยันต์จากสมณะชีพราหมณ์ หรือผู้ใหญ่ ทำนายว่า จะหมดเคราะห์ และมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ประเจียด'

ฝันเห็น หรือได้รับผ้าประเจียดลงยันต์จากสมณะชีพราหมณ์ หรือผู้ใหญ่ ทำนายว่า จะหมดเคราะห์ และมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตกกระ คนอื่นทำพลาด มีดเหน็บที่เอว รดน้ำ นักบุญ กระซิบ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น เดินทางในป่ารก ตำหนัก ผู้ชายผมยาว อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น จับสายสิญจน์ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ตีผึ้ง ยุ้งข้าว ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ผู้หญิงชักมีด ผึ้งบินรอบรังของมัน ขโมยทรัพย์สมบัติ หลงป่า ยกโทษให้ใครบางคน น้ำมันก๊าด ตัวเองมีปีก กระเป๋าเดินทาง นอนกรน ตกจากที่สูง กลัว เงินปากผี ระบำ เพื่อนที่ตายไปแล้ว ละทิ้งบ้าน นางกวัก ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ฉากกั้น ประเจียด ช่างเงินทอง ต่อ หน้าอก กินเนื้อมะพร้าว ประตูที่ปิดตาย หิมะตกอยู่เรื่อยๆ นั่งรถ ภรรยาทิ้ง น้ำล้นเขื่อน ปลวก นกกา เปื้อน ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ทุ่งนา เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ม้าเตะ เป็นคนปรุงอาหาร เครื่องแต่งกาย ฉาบ ฟันหลุด ตกน้ำร้อน ขนกา กระสุนปืน กรง ข่าวร้าย มีโชคลาภ ตกต้นไม้ พระสังฆราช เหงื่อ แบกผลไม้ งูขดเป็นวงกลม เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด เตาไฟ เจ้า สงฆ์ สวรรค์ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ท้องฟ้าสดใส ไข่ ตัวเองร่ำรวย เมายา ตุ๊กตา ประกาศนียบัตร เลี้ยงกระต่าย โคลน มีดหาย นั่งบนแคร่หาม ค้างคาว เหยี่ยว ตกจากเครื่องบิน ยานพาหนะ ตีฆ้อง ไส้เดือน หมอก มุ้งขาด บิลเลียด สัมผัสกรวดทราย ดื่มยาพิษ ผูกปมเชือก เครื่องแบบตำรวจ ฉลาม นั่งใต้ต้นไทร กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน กาบินเข้ามาในบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM