ทำนายฝัน 'ประเทียบ'

ฝันเห็น ฝันว่า ประเทียบ ฝันเห็นรถพระประเทียบ หรือ เรือพระประเทียบ ( เรือ/รถของฝ่ายใน ) คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในการงาน เพศตรงข้ามจะนำพาโชคลาภมาให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ประเทียบ'

ฝันเห็นรถพระประเทียบ หรือ เรือพระประเทียบ ( เรือ/รถของฝ่ายใน ) คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในการงาน เพศตรงข้ามจะนำพาโชคลาภมาให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หิ้วกระเป๋า จีวร ตะกวดขึ้นบ้าน สายสร้อย นั่งอยู่ในกองขี้ อุจจาระ เขากวาง ซักผ้าขี้ริ้ว ผู้หญิงตบผู้ชาย กระบอกไม้ไผ่ บั้งไฟ ยกของ แบกหาม กินขนม หญิงแปลกหน้า อดทน ปล่อยนกกระเรียน เจดีย์ทรุดโทรม บิดามารดา ตกเขา ประหาร ปากเหม็น มหาสมุทร รักชาติ ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ลูกเห็บตก หายใจอึดอัด ถ่ายขี้ ตู้เย็น เท้าขาด ถือกรรไกร เล่นฟองสบู่ ประตูที่ปิดตาย สูบ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ประตูกำลังถูกไฟไหม กำไลข้อมือ โกนผม แม่ เมาสุรา อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) โอเอซิส เขาวงกต ฤดูร้อน ประตูบ้านคนอื่น ขี่ควาย คนอื่นทำพลาด ไทร กระดิ่ง ไว้ทุกข์ ร่วมงานทอดกฐิน ตัวเองตายไปแล้ว โต๊ะทำงาน เห็นคนอื่นถูกประณาม ต้นไม้เขียวชอุ่ม เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ซุกซ่อนตัว หญิงโสเภณี เป็นคนผอมบาง แขนหัก ได้เข้าร่วมในสงคราม ฟักแฟง บุคคลที่เป็นคนร้าย ลำคานเสียงฉาบ งูใหญ่ ศีรษะ เต้านม ภรรยาตาย ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก สงคราม คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง บันไดสูง เลื่อย มือตัวเอง ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ กริช ธนบัตร เล่นตะกร้อ ก่อสร้าง ถูกเรียกตัวมาประชุม ทำขวัญ ช้อน โถแป้ง มดเต็มบ้านเมือง ข้าวเปลือก ขโมยขึ้นบ้าน ขุด ฝันเห็นนํ้าวน ทะเลาะ เขียด เซรุ่ม ชามแตก ไหว้พระราหู อยู่ในถ้ำกับคนอื่น เชี่ยนหมาก วิ่งจนเหนื่อยหอบ เพื่อน รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM