ทำนายฝัน 'ประแจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ประแจ ทำนายว่า ท่านจะได้รับโชคลาภทางการค้า หรือ การพนันเสี่ยงโชค ถ้ารับราชการจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือยศสูงขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ประแจ'

ทำนายว่า ท่านจะได้รับโชคลาภทางการค้า หรือ การพนันเสี่ยงโชค ถ้ารับราชการจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือยศสูงขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตกลงไปในบ่อ ปู แคร่ ทะเลที่เงียบสงบ โบสถ์ ชาวประมง ดอกไม้ไฟ ครีบปลา ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด แฉลบ บานไม่รู้โรย คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ท้องเดิน ธงบนเรือ ฝ่าเท้า ลูกๆ ทำความผิด ถ่ายรูป ปลอกหมอน พญานาค เสือ คนตาย อยากมีเงิน ภาพยนตร์ กระติกน้ำร้อน ปล้น ราหู ฝาหม้อ ตู้นิรภัย เดินหลงไปในป่าละเมาะ โลงศพ สัมผัสกรวดทราย คำนับ เล่าเรื่องตลก ศาลา บุคคล ศพถูกมัดตราสัง ผู้หญิงหัวล้าน บัว ตาชั่ง โจรสลัด ตกบ่อลึก คู คลอง รักตัวเอง บันไดสูง ศาลพระภูมิ ตำรวจ ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ดู pornhub สูบ ดวงตรา อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ปฏิทิน ดวงอาทิตย์ตก กินอาหารเจ สารภี ดำน้ำ ถ้วยชาม อ่าง เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ไข่เป็ด ปัสสาวะ ฆ่านกกระจิบ ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ถูกมัดมือมัดเท้า หนังสือ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) คนขี้โม้ ช้างเหยียบ เป็นแม่ยาย บอลลูนตก ดวงอาทิตย์ขึ้น เรียก ทำลายโซ่ตรวน รูปภาพของเครือญาติ แผ่นดิน ทะเลาะ พูดสนทนา ไฟไหม้ต้นไม้ ธงชัย เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด สร้างบ้าน น้ำพุที่พุ่งสูง เรือน แต่งงาน ฝุ่น ถ้วยรางวัล นกกางเขน หมอก ญาตินํ้าตาตก การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ด้วง มดหรือแมลง หางไก่ ดารา นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง เสื้อครุย กบฎ กินพริก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM