ทำนายฝัน 'ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้'

ฝันเห็น ฝันว่า ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ฝันว่าปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ คุณจะมีความรํ่ารวยมั่งคั่ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้'

ฝันว่าปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ คุณจะมีความรํ่ารวยมั่งคั่ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บันไดเลื่อน บรรพบุรุษ ฝนตั้งเค้า ถอนผมหงอก ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน กินยา เปลือก ตะไกร ดอกไม้ นํ้าพุที่พุ่งสูง ลูกประคำ ตกทะเล พี่น้อง ถูกยิงด้วยธนู สุกรกลายเป็นคน คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง มีเขาบนหัว พระพิฆเณศ ได้ยินเสียงกลอง งูเห่า ทอดทิ้งครอบครัว ลุยไฟ สายสะพาย หน้า ฆ่ากระต่าย ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ตัวเองตายไปแล้ว เสี้ยนตำเท้า กินเนื้อเป็ด ฟันงอกขึ้นมาใหม่ จมูกขาด งูรัด ผู้ชายผมยาว ไว้ทุกข์ กอไผ่ เดินตากแดด ชัยชนะ ห่านฟ้า ปากเจ็บ ไฮไฟว์ ( hi5 ) คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ทำโรตี กินเป็ด คอมพิวเตอร์ เห็นคนเดินละเมอ เก็บเกี่ยวข้าวในนา ขุดถ่านหิน กินขนม เก็บมุ้ง ฟันปลอม มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง โบว์ดำผูกคอ หินก้อนใหญ่ ถูกข่มขืน ตำรวจ เดินเรือ ซ่อนหา ปราสาทเล็กๆ เก็บเงินได้ กระโดดจากที่สูง แต่งงานก่อนกำหนด ดอกราตรี ทรมานคนอื่น ตาบอด เตาไฟ เด็กกำลังดูดนม วิวาท กินเนื้อมนุษย์ ร้องไห้ บุพการี ฉีกจดหมายรัก ซองจดหมายสีฟ้า ถูกปีศาจไล่ กำไลข้อมือ ถูกเรียกตัวมาประชุม เลือกผัก ภรรยา ได้ตีกลอง ใบไม้ นัยน์ตา ขนลุก ประกายไฟ เด็ก ถือไต้ หรือ คบไฟ ปอ ฝุ่นเข้าตา เดินเล่นบนหาดทราย อ่าง อากาศบริสุทธิ์ เซียมซี รังนก ถุงใส่เงิน บาดแผล เลี้ยง ซี่โครงหัก บวชภิกสุนี สุริยคราส ไส้ไหลจากท้อง ดับเทียนชัย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น