ทำนายฝัน 'ปราศจากอํานาจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ปราศจากอํานาจ ฝันว่าตัวเองเป็นคนปราศจากอำานาจ คุณจะได้รับมรดก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ปราศจากอํานาจ'

ฝันว่าตัวเองเป็นคนปราศจากอำานาจ คุณจะได้รับมรดก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นไม้กระดาน ลังไม้ สถานีขนส่ง ซื้อปลาทอง ของที่ระลึก เก้าอี้ สวมชุดเจ้าสาว ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด กกลูก อาบน้ำในมหาสมุทร ชู้รัก ปีนข้ามกำแพง โถแป้ง ผู้หญิงตั้งครรภ์ สบู่ ดาว เป็นบ้า เห็นประตูเมือง เนื้อหนัง งูเผือก กระบือ ล่าสัตว์ ไฟไหม้ป่า ได้ตีกลอง ช่วย พระจันทร์เดือนหงาย ฮ่อยจ๊อ ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ขนคิ้ว ผักที่ยังคงปลูกในดิน ว่าว ผู้หญิงโพกผ้า สุสาน จองหอง ฝังศพ แสง โจร นักสืบ ไฟไหม้ต้นไม้ ผัดหน้า เป็นแผลที่คอ ภาษา ดอกซ่อนกลิ่น ไต่ลวด ฝนหยุดตก ก้างปลาติดคอ นั่งบนอาสนะสงฆ์ อยู่ในอาการเร่งรีบ ปล่อยนก ได้ยินเสียงกลอง ฉลาม กระโดดจากหน้าต่าง รักคนต่างชาติ กางร่ม กินองุ่น อรุณ รากไม้ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ งูใหญ่ กำไล นั่งราชรถ ดม ก้ามกุ้ง กระบอกไม้ไผ่ บัวหลวง เลือดออกทางช่องคลอด นั่งบนเตียง โบดำผูกเสาบ้าน หนี้สิน ค้อน ถุงเงิน ถุงทอง สร้อยข้อมีชำรุด วิ่งออกกำลังกาย ปล่อยออกจากคุก ภรรยาเสียชีวิต ไม้ไผ่ กรงนก สารภี ร้องเพลง สีดำ อุปกรณ์ทำครัว ล้างหวี หีบเปิดอยู่ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ลูกๆ หลั่งนํ้าตา แตร จำเลย ผู้หญิงถือมีด โกนผม กระดาษสี เผาไม้กระดาน ใบลาน นม ล็อกประตู วาฬ ล้มเหลว นาค หมาก หญิงแต่งชุดสีฟ้า แต่งงาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM