ทำนายฝัน 'ปราศจากอํานาจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ปราศจากอํานาจ ฝันว่าตัวเองเป็นคนปราศจากอำานาจ คุณจะได้รับมรดก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปราศจากอํานาจ'

ฝันว่าตัวเองเป็นคนปราศจากอำานาจ คุณจะได้รับมรดก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ความลับ พระพุทธรูป ความมั่งคั่ง สร้อย มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ผดุงครรภ์ เป็ด ลูบท้องหญิงตังครรภ์ กระสุนปืน เรือแล่น ซ่อง เส้นด้าย กระทะ ฆ่าตัวตาย เป่าแตร ลุยไฟ ปราศจากอํานาจ ภรรยาเปลือยกาย กุลี แจวเรือ พัด ของเล่น ถูกมัดด้วยเชือก ตกน้ำ ร้านค้า ขี้ ทำอะไรแปลกๆ เด็กเกิดใหม่ แขน พิมพ์ ปอด ฟัน ตัดผมสั้น บวชพระ ภูเขาไปกำลังระเบิด ฉี่รดที่นอน ศีล มีปากเสียงภายในครอบครัว สวรรค์ ทะเลาะกับภรรยา จมูกหาย ผ้าขาว ตกหลังม้า นั่งจับเจ่า ธนู ช่างไม้ สิงโต ขาขาด สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ช้างตกมัน โน๊ตบุ๊ก ฉิ่งฉาบ ถูกยิงด้วยธนู เหงื่อ ประเทียบ ขวาน ขึ้นต้นไม้ แผนผัง ความผิด นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด สวมชุดเจ้าสาว เดินทางไกล นกร้อง ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ถูกล็อตเตอรี่ ข้อเท้าแพลง ตัวเองเป็นโจร เทียนไข กินอาหาร กิ่งก่าวิ่งไปมา แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) คนบ้า ตุ้มหูหาย อาจารย์ ตั๊กแตน เดินทางไปมหาสมุทร ซักผ้า ตราสัง ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ งมหอย ถูกโจรชิงทรัพย์ ถุงเงิน-ถุงทอง ตาข่าย ทำร้าย สถานี คนตกน้ำกำลังจะจม เลือดออกเต็มตัว อยู่ในกระท่อม ขวดเหล้า จุฬามณี ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ สวมมงกุฎ งานมงคล รดน้ำ ภรรยานอกใจ ตะไบเหล็ก เดินหลงไปในป่าละเมาะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM