ทำนายฝัน 'ปราศจากอํานาจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ปราศจากอํานาจ ฝันว่าตัวเองเป็นคนปราศจากอำานาจ คุณจะได้รับมรดก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปราศจากอํานาจ'

ฝันว่าตัวเองเป็นคนปราศจากอำานาจ คุณจะได้รับมรดก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มารดา สมุด ผมร่วง ฟักทอง เห็นประตูบ้านตัวเอง ฝักดาบ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ถูกลูกปลุกให้ตื่น ฤกษ์ดี คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล บวม กิ๊บติดผม ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ละลาย เต่า เห็นกระดุม ถูกสุนัขเห่า ขวดยา รั้ว เจ้าบ่าว ปีศาจ ตัวเองมีชื่อเสียง จมูก ประตู หญ้า ไหว้พระ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ภรรยาเปลือยกาย คูคลอง ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า สมอเรือ เลิกกับแฟน เป็นคนผอมบาง ได้ยินเสียงปืนใหญ่ บ้านไฟไหม้ ได้รับแก้วเป็นของขวัญ บานไม่รู้โรย ได้ตีกลอง ท่าเทียบเรือ เครื่องปั้นดินเผา ฟาก การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ประหาร พระ พานเงิน ขวาน ฝนตั้งเค้า เปิดเผยความลับกับเพื่อน เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา สู้กับเหยี่ยว จุดดอกไม้ไฟ ถวายพระด้วยดอกบัว ควาย สถานี หญิงทุบตีกัน จองจำ เจดีย์ ไว้ทุกข์ เก็บกวาดบ้าน เห็นคนอื่นถูกประณาม ถุงเงิน ถุงทอง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ แม่นํ้า ตนเองทำความผิด บริโภคเนื่อสุกร พระราชินี กระโดดจากหน้าต่าง ขี่ช้าง กาน้ำ ครกสาก ถวาย ธง ตักบาตร ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา โต๊ะทำงาน ราชา บรรจุของลงหีบ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ คดีฟ้องร้องกัน โรงแรม ข่มขืนคนอื่น ดนตรี ส่องกระจก เปรต เดินเร็วๆ ธารน้ำ ดอกซ่อนกลิ่น ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ญาติ กอดอก ทำให้คนอื่นตกใจ เห็นตัวเองในกระจก ใบไม้ งานพิธีต่างๆ กุ้ง ขี่นางโค ธงบนบ้าน นาฬิกาปลุก เล่นฟองสบู่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM