ทำนายฝัน 'ปราศจากอํานาจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ปราศจากอํานาจ ฝันว่าตัวเองเป็นคนปราศจากอำานาจ คุณจะได้รับมรดก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปราศจากอํานาจ'

ฝันว่าตัวเองเป็นคนปราศจากอำานาจ คุณจะได้รับมรดก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แฝด เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ฉลองพระบาท ต้นไม้ ฆ่าโค คลอดบุตร เชิงตะกอน โล่ ข่มขืนคนอื่น ซองจดหมายสีฟ้า ผู้หญิงตั้งครรภ์ กินเนื้อวัว เดินบริเวณวัด ทาเล็บ ตกเขา ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย นอนบนเตียง เพชรพลอย แต่งงานก่อนกำหนด ฟาง บรรพบุรุษ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ทดน้ำ เครื่องชั่ง จับปลา อทิตยาทรกิติคุณ ทาก ฟันหลุด ภรรยาเปลือยกาย ถั่วลิสง ต่างหู ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ได้ยินเสียงดนตรีไทย พรม พู่กัน กกกอด ซื้อปลาทอง ราชสีห์ ทำนบ เห็นตัวเองในกระจก นั่งบนเสื่อ เมฆหมอก หน้าไม้ ไม้กวาด แมงป่อง ขนตาร่วง นุ่งชุดขาว วงเวียน นาเกลือ พลักก้อนหิน ทะเลสาบ ฟังเทศน์ฟังธรรม เลื่อยไม้กระดาน พวงกุญแจ ปลาหมึกหลายตัว กินโรตี กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) วิมาน กล้วย ทอดทิ้งครอบครัว ถีบจักรเย็บผ้า พระจันทร์ เห็นประตูบ้านตัวเอง เดินเล่นในสวนสวย ผู้ชายตบผู้หญิง ดมกลิ่นดอกไม้ ตะขาบ กะโหลก ขับรถ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น กระทำรุนแรงต่อตัวเอง อาบน้ำฝน แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ปอกเปลือกผลไม้ บวม เลือดออกเต็มตัว ประกายไฟ ตีผึ้ง กินผลมะม่วงเปรี้ยว ย่างเนื้อ ข้อเท้าแพลง ลำน้ำ พ่อหม้าย กระทง บั้งไฟ เงาตัวเองในกระจก ถุงมือ ลุยไฟ ญาติทำความผิด เด็กเกิดใหม่ วิ่งจนเหนื่อยหอบ พี่น้อง สีแดงชาด ไฟนรก ถนน จรเข้กัด ตบแต่ง นักสืบ สาก ฝุ่นเข้าตา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM