ทำนายฝัน 'ปราศจากอํานาจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ปราศจากอํานาจ ฝันว่าตัวเองเป็นคนปราศจากอำานาจ คุณจะได้รับมรดก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปราศจากอํานาจ'

ฝันว่าตัวเองเป็นคนปราศจากอำานาจ คุณจะได้รับมรดก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แมวข่วน ภาพ ธงสามเหลี่ยม ธง ได้รับต่างหู ตกทะเล นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ละทิ้งบ้าน ก่อสร้าง พระอรหันต์ บิน (สูงขึ้น) เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง อยู่ห่างไกลจากครอบครัว เชิงเทียน บรรจุของลงหีบ บาดแผล ประกายไฟ ปลูกบ้านต้นไม้ ถูกโยนลงทะเล กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ที่พึ่ง กอดตุ๊กตา ถูกน้ำร้อนลวก ฉาบ เดินทางกลางทะเลทราย อุจจาระ เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ท่องเที่ยวในสวน ตะไบเหล็ก แจกันคู่ งูเห่า ขี่วัว ชงชาถวายเจ้าที่ ขมิ้น แหวน สายสะพาย ศพ จับหมู พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ฆ่าสุนัขบ้า จำเลย นักแสดง หมีกัด นอนกับสาวสวย ถาด หลุม ต่างหู ต่อสู้กับปีศาจ หญิงแต่งชุดสีแดง กินหัวสุกร ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง นอนกลับหัว ยมทูต กินยา กำแพงเมืองจีน ผู้หญิงโพกผ้า รักตัวเอง แผนผัง ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ขี่กระบือ น้ำฝน เดินชนผนัง ขบวนแห่ศพ องค์พระ ขายตู้ ขายโต๊ะ นักบุญ จับกัง เสื้อใหม่ กินเนื้อมนุษย์ ทะเลาะกับคนรัก โคไล่ขวิดคน วงล้อกำลังหมุน ฉี่รดที่นอน พระอาทิตย์ สวดมนต์ มีคนนำเงินมาให้ ทาแป้ง ขโมยเงิน แลบลิ้น พระสงฆ์ จันทร์ทรงกลด ขี่สัตว์ วิ่งจนเหนื่อยหอบ ใบไม้ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น เพื่อนที่ตายไปแล้ว ขนตาร่วง เครื่องบินบังคับ ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย หม้อข้าว สีแดงชาด รอยเท้าของตัวเอง ฉางข้าว ลำคลอง ฉลาด ปฏิกูล ว่ายน้ำ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) รั้ว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM