ทำนายฝัน 'ปราสาท'

ฝันเห็น ฝันว่า ปราสาท ฝันเห็นปราสาทของพระราชาและได้เข้าไปข้างใน ทำนายว่าจะ มีชื่อเสียง อำนาจวาสนา และมีผู้อุปถัมภ์สนับสนุนช่วยเหลือ และช่วงนี้ จะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปราสาท'

ฝันเห็นปราสาทของพระราชาและได้เข้าไปข้างใน ทำนายว่าจะ มีชื่อเสียง อำนาจวาสนา และมีผู้อุปถัมภ์สนับสนุนช่วยเหลือ และช่วงนี้ จะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีดเหน็บที่เอว ครัว กล้วยแขก วาฬ เปิดร้านค้าขายสินค้า หนามตำ พระพุทธบาท รักชาติ แมลงภู่ สวะ คดีฟ้องร้องกัน แร้ง มีขาเดียว เดินอยู่ในป่า ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) กุฏิพระ เดินลุยกองไฟ ดื่มกาแฟ ขนมชั้น ฝนตกหนัก กระถางสามขา เป็ดไก่ ตะกร้าหวาย เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ใส่บาตร ถูกเสือกัด กินปลาหมึก สาก คนตายมาหา นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ธงบนเรือ ชะลอม แพรพรรณ กองดิน ฝาหม้อ นักบิน ห่มผ้า กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กุมารเทพ ปฏิมา สบู่ บ้านตัวเอง แมงมุม หมัดกัด ประเจียด พายุ ธรรมจักร สังข์ เต้าฮวย ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า เซียมซี ไก่กกไข่ ฮิปโปโปเตมัส ฟักทอง ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ การทำผิดพลาด ดาบ บ้านตัวเองสวยงาม คนฆ่าสัตว์ ปีนรั้ว ตะไคร้ แหวน ล้างบ้าน หมีทำร้าย ผจญภัย ศาล ไฟนรก ถูกคู่รักกักตัว ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ข้าว แมลงวัน ไก่ กินคอลลาเจน นกร้อง ลูกอินทร์ อุ้มเด็กทารก ใยแมงมุม ถูกวิ่งราวทรัพย์ ดื่มน้ำจากแก้ว เกวียน คนแฝดตัวติดกัน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ กระต่ายน้อย กระบอกสูบลม ความลับ หูขาด ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ตะกร้าไม้ สุกรตายเอง ให้มีดแก่คนอื่น ดิน วิมาน กุหลาบ บั้งไฟ โรงแรม กางเขน กก พี่น้อง ไว้หนวดยาว แผนผัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM