ทำนายฝัน 'ปราสาทเก่าแก่'

ฝันเห็น ฝันว่า ปราสาทเก่าแก่ ฝันเห็นปราสาทเก่าแก่ คุณจะถูกแวดล้อมด้วยเพื่อนที่ไว้ใจไม่ได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปราสาทเก่าแก่'

ฝันเห็นปราสาทเก่าแก่ คุณจะถูกแวดล้อมด้วยเพื่อนที่ไว้ใจไม่ได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กำไล เมฆสีเลือด ถวายของแด่พระสงฆ์ มะพร้าว คนมีเขา แกะ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ก้น ชกมวย ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กำไลแตกหัก จน อสนีบาต ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ดิน เทียนไข เห็นตากระจกสีขาว ใส่บาตร อยู่ในอาการเร่งรีบ ครกสาก ของกำนัล เจ้าที่ กระจอก กวนอิม ดีใจ ต่อสู้กับคนร้าย หมาก สุริยคราส ตักทรายเข้าบ้าน สาหร่าย ขุดถ่านหิน พระธาตุ ซื้อปลาหมึก กอดรัด หวีหัก ได้ยินเสียงระฆัง ชาวประมง ถางหญ้า ผม เป็ดว่ายน้ำ ปลาหมึกหลายตัว ถูกน้ำร้อนลวก อินสตาแกรม ( instargram ) ทำแท้ง ยุง จิ้งเหลน น้ำหอม หอก ห่านฟ้า แม่มด ทิชชู แม่ชี ทำบุญ โรคเรื้อน ได้ยินเสียงปี่พาทย์ โดนแทง จับสายสิญจน์ ปลวกขึ้นบ้าน มีหางงอก ตู้หนังสือ ภรรยา ดู pornhub โทษ ไก่แจ้ ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ผักที่ยังคงปลูกในดิน วิทยุ มีด ฆ่าเป็ด ทอดแห เพื่อนที่จากไปไกล เงาะป่า กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา สู้กับเสือ แล้วชนะ ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน กล้องถ่ายรูป แผล นอน วิ่งจนเหนื่อยหอบ ธรรมจักร ผู้หญิงตบผู้ชาย เปลวไฟ งูเลื้อย ห่มผ้า ผึ้งบินรอบรังของมัน ถอดรองเท้า เที่ยวชมงานรื่นเริง นกนางนวล ข้าวสาร ต้นไม้แห้ง เมฆลอยนิ่ง เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) นัยน์ตา พระอาทิตย์ เห็นไม้กระดาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM