ทำนายฝัน 'ปลวก'

ฝันเห็น ฝันว่า ปลวก ฝันเห็นปลวกขึ้นภายในบ้านมากมาย สูงใหญ่ ทำนายว่าเป็นฝันดี กำลังจะได้รับข่าวดีเรื่องงานและการเงิน จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปลวก'

ฝันเห็นปลวกขึ้นภายในบ้านมากมาย สูงใหญ่ ทำนายว่าเป็นฝันดี กำลังจะได้รับข่าวดีเรื่องงานและการเงิน จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝังศพ ขนตาร่วง ดื่มน้ำหวาน พริก ระย้า ดับเทียน ขนนกสีดำ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ แก้วแตก ลุยไฟ สวมเสื้อขาด ไถนา มีคนขอโทษ เก็บองุ่นรับประทาน ผ้าขาว เลื่อยไม้กระดาน ตุ้มหูหาย กาบินเข้ามาในบ้าน อักษรย่อ ทะเลาะกับคนรัก กินอุจจาระ บ้านคนอื่น นุ่น ไลน์ ( LINE ) มโหรี ฝ้าย ผ้าพันแผล เห็นคนอื่นถูกประณาม ปลาฉลาม นกกระจิบ กระจาบ เรือแล่น ดาวตกจากท้องฟ้า กินผัก รดน้ำต้นไม้ ดมกลิ่นดอกไม้ ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ขวด ครอบครัว เมฆลอยนิ่ง สงคราม ไส้ไหลจากท้อง กระจกแตก วิชา ม่าน ไต่ลวด ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง หัวนก เบี้ย บันไดกว้างๆ ฝนตกปอยๆ ยืนบนลังไม้ ซ่อน ปล่อยออกจากคุก ทัพพี ปอก จุดไฟแล้วดับ สร้อยทองคำ องค์กฐิน ครีบปลา ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น พานทอง แจกัน กระโดด แต่งงานก่อนกำหนด ถูกข่มขืน นกอยู่ในรัง แมลงวัน เข็มเย็บผ้า นอนโรงพยาบาล ปอกเปลือกไข่ ถีบจักรเย็บผ้า ตกปลา อาคันตุกะ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน เป็นคนผอมบาง กำแพงเมืองจีน นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ แมงป่อง เห็นไม้กระดาน ประทัด ดื่ม กินองุ่น บุพการี ยกโทษ ตู้นิรภัย เรือล่ม ลอยคอ ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ถูกฉุด พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซองจดหมายสีแดง ถ่ายรูป ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ช้อน สร้างบ้าน หิ่งห้อย มีคนนำเงินมาให้ บุคคลที่มีชื่อเสียง อีเมล ( Email ) กก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM