ทำนายฝัน 'ปลวก'

ฝันเห็น ฝันว่า ปลวก ฝันเห็นปลวกขึ้นภายในบ้านมากมาย สูงใหญ่ ทำนายว่าเป็นฝันดี กำลังจะได้รับข่าวดีเรื่องงานและการเงิน จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปลวก'

ฝันเห็นปลวกขึ้นภายในบ้านมากมาย สูงใหญ่ ทำนายว่าเป็นฝันดี กำลังจะได้รับข่าวดีเรื่องงานและการเงิน จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไถนา เต้าฮวย คนเกี่ยวข้าว ศิลา เลี้ยงกุมารทอง ขาหัก เพื่อน ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ตะไกร ดิน นางเงือก แร้งเกาะหลังคาบ้าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพชรรัตนราชสุดา ชลธาร พระธาตุ ถูกกลั่นแกล้ง ตกงาน หมา นุ่งผ้าสีแดง ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ทารก ธงบนบ้าน ลากเกวียน แมลงปีกแข็ง ปอด ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ญาติกำลังจะตาย กกไข่ ของกำนัล ท้องฟ้าสดใส นอนกรน รถไฟฟ้า จับกุ้ง ซ่อมแซมรั้วบ้าน ท่อนซุง เป็นแม่ยาย โต้เถียง ประกายไฟ นอนอยู่บนแผ่นดิน ขอทาน ไส้ไหลจากท้อง แหวน กระทำรุนแรงต่อตัวเอง คันศรหรือคันธนู กรงสัตว์ เป็นใบ้ ฉาบแตก จับปลาตะเพียน คนขาพิการ ใช้กระเทียมทำอาหาร นั่งอยู่ในกองอุจจาระ อากาศทึบมืดมัว นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ มองดูเหว เสี่ยงเซียมซี แขนถูกตัด ขุดดิน แมลงวัน ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ขี่ม้า แล้ว ตกม้า บรรพบุรุษ หมีทำร้าย เลิกมุ้งขึ้น กระท่อมในป่า ตาข่าย ชี โค่นต้นไม้แก่ ม้าสีขาว ตะปู เดินทางกลางทะเลทราย ถอนฟัน สาวไส้ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ มีโชคลาภ งมของในแม่น้ำ เดินไปตามท้องถนน ตกปลา พายเรือตามลำพัง กัดลิ้น โบว์ดำผูกคอ ขโมยอาหาร ถาดอาหาร ถาดดอกไม้ ไม้เท้า ล้มลงไปในหลุมลึก โต๊ะหมู่บูชา ถลกหนัง บังสูรย์ ยิงกา เด็ดพริกออกจากต้นพริก นกยูงรำแพน ชะลอม ไก่แจ้ ฆ่าใครบางคน มีด เต่าทอง ฝาเรือน ขโมย มดหรือแมลง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM