ทำนายฝัน 'ปลวกขึ้นบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ปลวกขึ้นบ้าน คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในการงาน และการเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ปลวกขึ้นบ้าน'

คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในการงาน และการเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มดหรือแมลง หุ่นยนต์ ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ลาวาภูเขาไฟ กุ้ง แฝด งา นำเที่ยว เสาตกน้ำมันในบ้าน ดาวอับแสง สุริยคราส กินน้ำผึ้ง เก็บเกี่ยวข้าวในนา หนาม รถเข็นศพ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น อยู่ในถ้ำ ถูกฉุด ไฟนรก หน้า ไม้กางเขน ประกาศข่าวการตาย ขโมยอาหาร ศาล กินผลมะม่วงเปรี้ยว หมาเลียขา วิดน้ำ แมลงปอ เป็นไข้ ถุงใส่เงิน กำแพงเมือง เก็บมุ้ง พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า แมลงสาบ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) แคร่หาม ทหาร ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน เดินเรือ ผึ้งต่อย คอกหมู ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ หัวหมู ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ เลือดออกเต็มตัว สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น พูดสนทนา ใช้กระเทียมทำอาหาร ผักที่ยังคงปลูกในดิน ขา ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ บิน (สูงขึ้น) ระเบิด เพลิง เหงื่อ ฆ่าหมัด แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร เครื่องบินตก ต้นไม้ยืนต้นตาย ปืน บ้านมีช่องโหว่ นาฬิกาข้อมือ กินรีหรือกินนร ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี งมหอย ข้าวเปลือก เดินทางในป่ารก ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ น้ำท่วม เครื่องดักนก กรรไกร เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ดาว โอ่ง ขนทรายเข้าวัด โขลงช้าง มีปากเสียงภายในครอบครัว หลุมอสรพิษ พระธาตุ ฟันล่างหัก ทำกับข้าว วอ มีคนขอโทษ ขนม เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ เลี้ยงกุมารทอง ปั่นด้าย ร้องเพลง มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ศิลปิน สะพายย่าม กะโหลก มโหรี ถวายของแด่พระสงฆ์ ทารกดูดนมคุณ สร้าง ประทัด กินนก สะอึก มัคคุเทศก์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น