ทำนายฝัน 'ปลอกหมอน'

ฝันเห็น ฝันว่า ปลอกหมอน ฝันว่าได้ถอดปลอกหมอน คุณจะหมดเคราะห์ ที่เจ็บไข้จะหายพลัน และมีข่าวดีตามมาภายหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ปลอกหมอน'

ฝันว่าได้ถอดปลอกหมอน คุณจะหมดเคราะห์ ที่เจ็บไข้จะหายพลัน และมีข่าวดีตามมาภายหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ธนูหลายดอก จมูก ทำนาย ขนสัตว์ โบสีดำ ขนมชั้นหลากสี ถากไม้ บรรจุของลงหีบ สัตว์เลี้ยง เผาศพ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ จรเข้กัด ซ่อนหา ขวด ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ บินขึ้นไปบนท้องฟ้า แช่ง เดินรอดราวผ้า ตะไกร รถเมล์ ปลิง ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ธรณีสูบ ตะกวด งูเลื้อย เปิดเผยความลับกับเพื่อน ถูกกักตัว เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ขี้ เขากวาง เดินทางกลางทะเลทราย ไฟไหม้บ้าน รัฐประหาร เล่นการพนัน ฟุตบอล พูดคุยกับโจร สระผม ถัง ค้างคาว ถูกจี้ บุญ เดินขึ้นที่สูง มารดา พรวน ปริญญาบัตร ท้องเดิน แปรงฟัน ไก่ชน กระดาษข่อย เครื่องบิน คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ตนเองทำความผิด งูเขียว ดื่มสุรา ตุ๊กแก ก่อสร้าง กระเป๋าเดินทาง วงเวียน นุ่งผ้าสีแดง ดอกซ่อนกลิ่น กล้วย สีแดงชาด อ่างล้างหน้า หญิงทุบตีกัน หาบอุจจาระกลับบ้าน ปลา กัลปพฤกษ์ สวมเสื้อสีขาว ฮ่อยจ๊อ ถูกพายุพัดพาไปไกล หมาคาบหม้อ ลา ( สัตว์ ) เล่นฟุตบอล ปากเปื่อย ชะนี ของโบราณ สถานีขนส่ง ดวงอาทิตย์ตก หญิงแต่งชุดสีขาว นํ้าวน กระดูกแตก เครื่องแบบทหาร ติดเกาะ เห็นปีศาจกินคน กระจกหลากสี ป่าช้า บวงสรวง เอสเอ็มเอส ( SMS ) ฏีกา ขนตาร่วง ตู้เซฟ มีโชคลาภ กินข้าวบนใบบัว มิตรสหาย ตัดต้นไม้ ตัดเล็บ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน จับสายสิญจน์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM