ทำนายฝัน 'ปลอบโยน'

ฝันเห็น ฝันว่า ปลอบโยน ฝันว่ามีใครมาช่วยปลอบโยน ขณะที่ตัวเองมีเรื่องทุกข์ใจ ถ้าผู้ฝันมีฐานะตกทุกข์ได้ยากอยู่แล้ว คุณจะมีคนมาช่วยเหลือ แต่ถ้ามีฐานะดี จะมีคนมาหลอกลวงคุณให้เสียทรัพย์สิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ปลอบโยน'

ฝันว่ามีใครมาช่วยปลอบโยน ขณะที่ตัวเองมีเรื่องทุกข์ใจ ถ้าผู้ฝันมีฐานะตกทุกข์ได้ยากอยู่แล้ว คุณจะมีคนมาช่วยเหลือ แต่ถ้ามีฐานะดี จะมีคนมาหลอกลวงคุณให้เสียทรัพย์สิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินถั่วต้ม ให้ความกรุณา กรง การทำผิดพลาด ถอดเสื้อ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พูดโทรศัพท์มือถือ ได้ยินเสียงปืน ดวงอาทิตย์มืดมัว งูเหลือม เมฆสีขาว บั้งไฟ ยอดโดม บรรพบุรุษ เครื่องปั้นดินเผา ถอนฟัน กังหัน นกบิน พระพรหม ประตูบ้านคนอื่น เป็ด เลี้ยง สายนาฬิกาข้อมือขาด กินยา ถูกต่อต่อย นำตาข่ายไปดักสัตว์ ยกของหนัก ปีศาจที่มีเขาและหาง เพื่อนตาย อาเจียนเอาลำไส้ออกมา บิน (ตกลง) ร้องตะโกน การสร้างโบสถ์ แบกหาม เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด เซรุ่ม ธนูหลายดอก แม่มด บิณฑบาต ปะชุน แผ่นดินแยกออกจากกัน ท้องฟ้าสีแดง ออร์แกน ฟองน้ำ กินเนื้อมะพร้าว ล้างเท้า แฝด ขนมชั้นหลากสี คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง กระสือ โต๊ะหมู่บูชา ศีล ญาติมิตร สวมเสื้อสีขาว กล้วยเน่า ประกาศการแต่งงานของตนเอง ล้างเท้าตัวเอง ญาณ ขวัญ ตกปลา ผนัง ช้อนเงิน โลงศพ ขอบคุณ ท่อนซุง มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ตำรา หางไก่ ฝั่ง นางพยาบาล รถไฟฟ้า ตาย ลาภ ปัสสาวะรดที่นอน ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน คนแคระ โซ่ ทรมานคนอื่น งานฉลอง หิ่งห้อย ดื่มน้ำหวาน เดินเรือ เด็กผู้ชายสู้กัน หมาเลียขา ขี่กระบือ ดื่มนม วงล้อกำลังหมุน ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก กระต่ายหลายตัววิ่ง เข็มแทง ขนม ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ เงินกู้ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า เทียนชัย ตู้กับข้าว นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ วิชา จูบสัตว์เลี้ยง บิดามารดา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM